Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: luffydihoc trong 09:54:25 am Ngày 07 Tháng Chín, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: https://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18178Tiêu đề: Bài tập về công suất mạch điện xoay chiều mong đuọc giúp đỡ
Gửi bởi: luffydihoc trong 09:54:25 am Ngày 07 Tháng Chín, 2013
Một đoạn mach điện xoay chiều gồm một tụ điện có dung kháng Z(C) = 200[tex]\Omega[/tex] và một cuộn dây mắc tiếp. Khi đặt vào hai đầu đoàn mạch trên một điện áp xoay chiều luôn có biểu thức u=120[tex]\sqrt{2}[/tex](100[tex]\pi[/tex]t+[tex]\pi[/tex]/3) thì thấy điện áp giữa 2 đầu cuộn dây có giá trị hiệu dụng là 120V và sớm pha [tex]\pi[/tex]/2 so với điện áp đặt vào mạch. Công suất tiêu thu trên cuộn dây là?
Đáp số 72W

các thầy cô nếu được cho em xin giản đồ vecto ạ
em cám ơn các thầy cô


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về công suất mạch điện xoay chiều mong đuọc giúp đỡ
Gửi bởi: SầuRiêng trong 11:43:45 am Ngày 07 Tháng Chín, 2013
 ^-^


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về công suất mạch điện xoay chiều mong đuọc giúp đỡ
Gửi bởi: huongduongqn trong 05:29:05 pm Ngày 07 Tháng Chín, 2013
Một đoạn mach điện xoay chiều gồm một tụ điện có dung kháng Z(C) = 200[tex]\Omega[/tex] và một cuộn dây mắc tiếp. Khi đặt vào hai đầu đoàn mạch trên một điện áp xoay chiều luôn có biểu thức u=120[tex]\sqrt{2}[/tex](100[tex]\pi[/tex]t+[tex]\pi[/tex]/3) thì thấy điện áp giữa 2 đầu cuộn dây có giá trị hiệu dụng là 120V và sớm pha [tex]\pi[/tex]/2 so với điện áp đặt vào mạch. Công suất tiêu thu trên cuộn dây là?
Đáp số 72W

các thầy cô nếu được cho em xin giản đồ vecto ạ
em cám ơn các thầy cô

ta có [tex]U_C = 120\sqrt{2} V \Rightarrow I =U_C/Z_C=0,6\sqrt{2} \\U_r = U_r_L/\sqrt{2}\Rightarrow P=UI=72\Omega[/tex]