Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: maigia trong 04:55:27 am Ngày 18 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: https://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17231Tiêu đề: NHờ các thầy giải bài mạch dao động
Gửi bởi: maigia trong 04:55:27 am Ngày 18 Tháng Sáu, 2013
Cho hai mạch dao động điện từ lí tưởng có cùng điện dung C và giả sử độ tự cảm liên hệ nhau theo biểu thức L2 = 2013L1. Ban đầu cho hai tụ của hai mạch trên mắc song song vào cùng một nguồn điện có suất điện động  . Sau một thời gian đủ lớn thì ngắt ra và nối với mỗi cuộn cảm trên. Khi độ lớn điện tích mỗi tụ ở hai mạch đều bằng nhau thì tỉ số các độ lớn của cường độ dòng điện chạy qua cuộn cảm L1 so với ở cuộn cảm L2 là:
ĐS: căn bặc hai 2013


Tiêu đề: Trả lời: NHờ các thầy giải bài mạch dao động
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 01:08:24 pm Ngày 18 Tháng Sáu, 2013
Cho hai mạch dao động điện từ lí tưởng có cùng điện dung C và giả sử độ tự cảm liên hệ nhau theo biểu thức L2 = 2013L1. Ban đầu cho hai tụ của hai mạch trên mắc song song vào cùng một nguồn điện có suất điện động  . Sau một thời gian đủ lớn thì ngắt ra và nối với mỗi cuộn cảm trên. Khi độ lớn điện tích mỗi tụ ở hai mạch đều bằng nhau thì tỉ số các độ lớn của cường độ dòng điện chạy qua cuộn cảm L1 so với ở cuộn cảm L2 là:
ĐS: căn bặc hai 2013
Cùng Q, cùng q ==> [tex]i_1/I_{01}=i_2/I_{02} ==> i_1/\omega_1=i_2/\omega_2 ==> i_1/i_2=\sqrt{L2/L1}[/tex]