Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: kientri88 trong 09:05:21 pm Ngày 15 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: https://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17121Tiêu đề: Xin giúp dùm em 1 câu về tán sắc as
Gửi bởi: kientri88 trong 09:05:21 pm Ngày 15 Tháng Sáu, 2013

Giá trị chiết suất của nước đối với ánh sáng đơn sắc phụ thuộc vào bước sóng của ánh sáng theo công thức: n = a + (b/λ2). Chiết suất của nước đối với ánh sáng đơn sắc màu tím là
A. n = 1,3311.   B. n = 1,3329.   C. n = 1,3428.   D. n = 1,3401.

Em rất cám ơn ạ.


Tiêu đề: Trả lời: Xin giúp dùm em 1 câu về tán sắc as
Gửi bởi: JoseMourinho trong 09:41:36 pm Ngày 15 Tháng Sáu, 2013
Mình nghĩ đề phải như vầy
Đề cho trước 2 bức xạ lamda1=..... có chiết suất n1=..., lamda2=.... có chiết suất n2=....
Hỏi bức xạ tím có bước sóng lamda3=..... thì chiết suất là?
A. n = 1,3311.   B. n = 1,3329.   C. n = 1,3428.   D. n = 1,3401.
Bạn thay lamda1,n1 được 1 phương trình
      thay lamda2, n2 được 1 phương trình nữa
Giải hệ ra a,b
Rồi thế lamda3=... vào rồi tìm n3?