Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: mrharrypotter trong 05:27:07 am Ngày 03 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: https://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16665Tiêu đề: Đề thi thử chuyên Phan Bội Châu 2013
Gửi bởi: mrharrypotter trong 05:27:07 am Ngày 03 Tháng Sáu, 2013
3 câu vật lý trong đề thi thử chuyên Phan Bội Châu cần giải đáp:

Câu 24: Một con lắc lò xo dao động trên mặt phẳng nằm ngang có hệ số ma sát u = 0,01. Lò xo có độ cứng k = 100N/m, vật có khối lượng m = 100g, lấy g = 10m/s2. Lúc đầu đưa vật đi tới vị trí cách vị trí cân bằng 4cm rồi buông nhẹ để vật dao động tắt dần. Tốc độ trung bình kể từ lúc bắt đầu dao động đến lúc vật dừng lại là: A. 0,425m/s    B. 0,525m/s     C. 0,225m/s          D. 0,625m/s
Câu 42: Một dây AB có chiều dài L, được treo thẳng đứng vào một điểm cố định A trên giá. Khối lượng m của dây phân bố đều trên chiều dài và tạo ra lực căng. Biết tốc độ truyền sóng trên dây là v= căn (F/p), trong đó F là lực căng dây còn p là mật độ khối lượng dài của dây, gia tốc trọng trường là g. Thời gian để chấn động từ đầu trên A của dây đi hết chiều dài dây là: ?
Câu 51: Nguyên tử hiđrô gồm một hạt nhân và một êlectron quay xung quanh nó. Lực tương tác giữa êlectron và hạt nhân là lực tương tác điện. Biết các hằng số k = 9.10^9Nm2/C2; q = 1,6.10^(-19)C; me = 9,1.10^(-31)kg; h = 6,625.10^(-34)J.s. Tốc độ của êlectron khi nó chuyển động trên quỹ đạo có bán kính r0 = 5,3.10-11m và số vòng quay của êlectron trong một đơn vị thời gian lần lượt là:
A. v = 1,2.10^5m/s; f = 5,6.10^14vòng/giây   B. v = 3,2.10^6m/s; f = 6,5.10^15vòng/giây
C. v = 2,2.10^6m/s; f = 6,6.10^15vòng/giây   D. v = 4,2.10^6m/s; f = 7,6.10^15vòng/giây


Tiêu đề: Trả lời: Đề thi thử chuyên Phan Bội Châu 2013
Gửi bởi: tsag trong 01:58:10 pm Ngày 03 Tháng Sáu, 2013
Câu 24: Một con lắc lò xo dao động trên mặt phẳng nằm ngang có hệ số ma sát u = 0,01. Lò xo có độ cứng k = 100N/m, vật có khối lượng m = 100g, lấy g = 10m/s2. Lúc đầu đưa vật đi tới vị trí cách vị trí cân bằng 4cm rồi buông nhẹ để vật dao động tắt dần. Tốc độ trung bình kể từ lúc bắt đầu dao động đến lúc vật dừng lại là: A. 0,425m/s    B. 0,525m/s     C. 0,225m/s          D. 0,625m/s
Giải
v tb=S/t
S=0,5kA^2(u mg)
t=N.T
N=kA/(4umg)
T=2picănm/k
Bạn thế số vào nha, chúc bạn thi tốt


Tiêu đề: Trả lời: Đề thi thử chuyên Phan Bội Châu 2013
Gửi bởi: tsag trong 02:19:10 pm Ngày 03 Tháng Sáu, 2013
sách nhà mình ghi vậy, chắc sai chỗ nào rồi, để nhờ các thầy giải giúp


Tiêu đề: Trả lời: Đề thi thử chuyên Phan Bội Châu 2013
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 04:24:34 am Ngày 06 Tháng Sáu, 2013

@MrHarryPotter : tsag dù gì cũng mất thời gian giải cho bạn . Bạn  nên cảm ơn rồi hãng hỏi tiếp


Mình sẽ nói là sẽ giải cụ thể bài 42 vì nó hơi lạ trong thi đại học.

Câu 42: Một dây AB có chiều dài L, được treo thẳng đứng vào một điểm cố định A trên giá. Khối lượng m của dây phân bố đều trên chiều dài và tạo ra lực căng. Biết tốc độ truyền sóng trên dây là v= căn (F/p), trong đó F là lực căng dây còn p là mật độ khối lượng dài của dây, gia tốc trọng trường là g. Thời gian để chấn động từ đầu trên A của dây đi hết chiều dài dây là: ?


Chọn trục Ox thẳng đứng hướng lên trên , Gốc O trùng với B

Xét 1 đoạn dây có tọa độ chạy từ 0 đến x, đoạn dây chịu tác dụng của trọng lực đặt tại khối tâm là lực căng dây F đặt tại điểm có tọa độ x, do khối lượng phân bố đồng đều với mật độ khối lượng dài là [tex]\rho[/tex] nên khối lượng của đoạn dây đó là [tex]m=\rho x[/tex]
Vậy lực căng dây tại 1 điểm có tọa độ x sẽ phụ thuộc vào x theo biểu thức :  [tex]F=P=\rho xg[/tex]
Vậy vận tốc truyền sóng tại 1 điểm có tọa độ x là :[tex]v=-\sqrt{\frac{F}{\rho }}=-\sqrt{xg}=\frac{dx}{dt }[/tex]( do truyền ngược chiều dương )
[tex]\Leftrightarrow dt=-\frac{dx}{\sqrt{xg}}[/tex], tích phân 2 vế cận t : 0 --> t và cận x : L --> 0
[tex]\Rightarrow t=2\sqrt{\frac{L}{g}}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Đề thi thử chuyên Phan Bội Châu 2013
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 11:29:29 am Ngày 06 Tháng Sáu, 2013
Câu 51
xin  đóng góp ý kiến ạ :
tính F theo lực điện
F = ma
a đóng vai trò là gia tốc hướng tâm
=> v
lậy v / p = số vòng ( p là chu vi đường tròn)