Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: maichel trong 07:20:56 pm Ngày 24 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: https://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16454Tiêu đề: Bài điện xoay chiều cần giải đáp
Gửi bởi: maichel trong 07:20:56 pm Ngày 24 Tháng Năm, 2013
Hai cuộn dây R1, L1 và R2, L2 mắc nối tiếp nhau và đặt vào một hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng U. Gọi U1và U2 là hiệu điện thế hiệu dụng tương ứng giữa hai cuộn R1, L1 và R2, L2 Điều kiện để U=U1+U2 là
A. L1/R1 = L2/R2
B. L1/R2 = L2/R1
C. L1L2 = R1R2
D. L1+L2 = R1+R2


Tiêu đề: Trả lời: Bài điện xoay chiều cần giải đáp
Gửi bởi: ngok_9294 trong 07:35:49 pm Ngày 24 Tháng Năm, 2013
Hai cuộn dây R1, L1 và R2, L2 mắc nối tiếp nhau và đặt vào một hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng U. Gọi U1và U2 là hiệu điện thế hiệu dụng tương ứng giữa hai cuộn R1, L1 và R2, L2 Điều kiện để U=U1+U2 là
A. L1/R1 = L2/R2
B. L1/R2 = L2/R1
C. L1L2 = R1R2
D. L1+L2 = R1+R2
U=U1+U2-->> u1, u2 cùng tạo với i 1 góc phi bằng nhau
-->> tan phi1 = tan phi 2
đáp án A.
nếu ko thì bạn viết từng biểu thức của U1, U2 ra rùi cộng với nhau là sẽ ra