Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: JoseMourinho trong 01:13:56 pm Ngày 22 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: https://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16410Tiêu đề: Cần giúp đỡ vài câu đề sư phạm lần 3 2013
Gửi bởi: JoseMourinho trong 01:13:56 pm Ngày 22 Tháng Năm, 2013
Nhờ mọi người giúp
Câu 1 : Một đoạn mạch gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp nhạu Khi đặt vào hai đầu đoạn mạch các điện áp U1=200can2.cos(100pit +pi/2), U2=200can2.cos(50pit) thì cường độ dòng điện tức thời chạy qua đoạn mạch tương ứng là i1=can2 .cos(100pit) và i2 =can2 cos( 50pit). Độ tự cảm của cuộn dây và điện dung của tụ điện có giá trị là ?
Câu 2 : Suất điện động xuất hiện trong cuộn dây phần ứng của máy phát điện xoay chiều một pha có giá trị cực đại khi:
A. Cuộn dây ở vị trí cách đều hai cực Bắc Nam liền kề
B. Cực Nam của nam châm ở vị trí đối diện với cuộn dây
C. Cực Bắc của nam châm ở vị trí đối diện với cuộn dây
D.Cuộn dây ở vị trí khác các vị trí nói trên
Câu 2 này thì mình hoàn toàn không hiểu ?
Câu 3 : Điều kiện để có thể nghe thấy âm thanh có tần số trong miền nghe được la?
A. Cường độ âm >= 0,1 I0
B. Mức cường độ âm >= 1dB
C. Cường độ âm >=0
D . Mức cường độ âm >=0


Tiêu đề: Trả lời: Cần giúp đỡ vài câu đề sư phạm lần 3 2013
Gửi bởi: LTV 10 L&D trong 01:31:06 pm Ngày 22 Tháng Năm, 2013
Câu 3 : tai người nghe được âm khi mức cường độâm >=0 => dap an


Tiêu đề: Trả lời: Cần giúp đỡ vài câu đề sư phạm lần 3 2013
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 01:37:18 pm Ngày 22 Tháng Năm, 2013
Câu 1
khi w = 50 pi
thì phi u = phi i
=> Zl1 / 2 = 2Zc1 => Zl1/Zc1 = 4
mặt khác Z^2 = Zl1^2 + Zc1^2 = 200^2
giải ra Zl1 và Zc1


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: Cần giúp đỡ vài câu đề sư phạm lần 3 2013
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 01:45:37 pm Ngày 22 Tháng Năm, 2013
Câu 1
khi w = 50 pi
thì phi u = phi i
=> Zl1 / 2 = 2Zc1 => Zl1/Zc1 = 4
mặt khác Z^2 = (Zl1 -Zc1)^2 = 200^2
giải ra Zl1 và Zc1
sửa


Tiêu đề: Trả lời: Cần giúp đỡ vài câu đề sư phạm lần 3 2013
Gửi bởi: JoseMourinho trong 02:33:34 pm Ngày 22 Tháng Năm, 2013
Vấn đề ở câu 1 là Mạch gồm L, C thì sao u cùng pha i đươc nếu không có r


Tiêu đề: Trả lời: Cần giúp đỡ vài câu đề sư phạm lần 3 2013
Gửi bởi: JoseMourinho trong 02:42:46 pm Ngày 22 Tháng Năm, 2013
LTV 10 : Cái ý đó là nằm ở sách nâng cao hả bạn ?


Tiêu đề: Trả lời: Cần giúp đỡ vài câu đề sư phạm lần 3 2013
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 02:46:21 pm Ngày 22 Tháng Năm, 2013
Vấn đề ở câu 1 là Mạch gồm L, C thì sao u cùng pha i đươc nếu không có r
như đã làm ở trên
khi Zl = Zc


Tiêu đề: Trả lời: Cần giúp đỡ vài câu đề sư phạm lần 3 2013
Gửi bởi: JoseMourinho trong 02:54:49 pm Ngày 22 Tháng Năm, 2013
Khi Zl=Zc thì Z=0 thì I=U/Z ???


Tiêu đề: Trả lời: Cần giúp đỡ vài câu đề sư phạm lần 3 2013
Gửi bởi: superburglar trong 03:05:07 pm Ngày 22 Tháng Năm, 2013
Câu 3 : tai người nghe được âm khi mức cường độâm >=0 => dap an
Câu này theo mình đáp án C.Bạn xem đồ thị trong SGK NC trang 94 sẽ thấy mức cường độ âm<0 vẫn có thể nge đk


Tiêu đề: Trả lời: Cần giúp đỡ vài câu đề sư phạm lần 3 2013
Gửi bởi: superburglar trong 05:26:08 pm Ngày 22 Tháng Năm, 2013
Nhờ mọi người giúp
Câu 1 : Một đoạn mạch gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp nhạu Khi đặt vào hai đầu đoạn mạch các điện áp U1=200can2.cos(100pit +pi/2), U2=200can2.cos(50pit) thì cường độ dòng điện tức thời chạy qua đoạn mạch tương ứng là i1=can2 .cos(100pit) và i2 =can2 cos( 50pit). Độ tự cảm của cuộn dây và điện dung của tụ điện có giá trị là ?
Câu 2 : Suất điện động xuất hiện trong cuộn dây phần ứng của máy phát điện xoay chiều một pha có giá trị cực đại khi:
A. Cuộn dây ở vị trí cách đều hai cực Bắc Nam liền kề
B. Cực Nam của nam châm ở vị trí đối diện với cuộn dây
C. Cực Bắc của nam châm ở vị trí đối diện với cuộn dây
D.Cuộn dây ở vị trí khác các vị trí nói trên
Câu 2 này thì mình hoàn toàn không hiểu ?
Câu 3 : Điều kiện để có thể nghe thấy âm thanh có tần số trong miền nghe được la?
A. Cường độ âm >= 0,1 I0
B. Mức cường độ âm >= 1dB
C. Cường độ âm >=0
D . Mức cường độ âm >=0
Câu 1 bạn chép sai đề roài :D


Tiêu đề: Trả lời: Cần giúp đỡ vài câu đề sư phạm lần 3 2013
Gửi bởi: JoseMourinho trong 06:24:27 pm Ngày 22 Tháng Năm, 2013
Tui chép đúng rùi . Ông xem lại đi Câu 17 mã đề 313


Tiêu đề: Trả lời: Cần giúp đỡ vài câu đề sư phạm lần 3 2013
Gửi bởi: probmt114 trong 05:15:29 am Ngày 24 Tháng Năm, 2013
ở câu 1 mục đích của người ra đè là nằm ở chỗ W1=2.W2 chứ không phải là ở chỗ mấy cái phi đâu với lại đề cho là cuộn thuần cảm mà.