Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: superburglar trong 04:25:08 pm Ngày 19 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: https://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16331Tiêu đề: Một số bài tập trong Đề Thi Lí Thái Tổ
Gửi bởi: superburglar trong 04:25:08 pm Ngày 19 Tháng Năm, 2013
Câu 1: : Chọn câu SAI :
A. Tia Rơnghen cứng là tia ứng với bước sóng ngắn ở đầu phổ Rơnghen.
B. Bức xạ Rơnghen là một dạng bức xạ hãm.
C. Động năng của elêctron khi đến đối catốt trong ống Rơnghen thường lớn hơn trị số   
D. Trong ống Rơnghen, điện thế của anôt phải lớn gấp nhiều lần điện thế trên đối catốt .

Câu 2: Một phôtôn có [tex]\lambda =0,06 \mu m[/tex]  cung cấp toàn bộ năng lượng của nó cho một nguyên tử hiđrô đang đứng yên ở trạng thái cơ bản. Nếu coi nhân nguyên tử hiđrô vẫn đứng yên thì điều gì dưới đây xảy ra :
A. nguyên tử hiđrô có tốc độ [tex]v = 1,6.10^{6} m/s[/tex]
B. nguyên tử hiđrô bị ion hoá và elêctron bắn đi với tốc độ  [tex]v = 1,58.10^{6} m/s.[/tex]
C. nguyên tử hiđrô bị ion hoá
D. nguyên tử hiđrô đứng yên.

Câu 3 : Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng của Young với ánh sáng đơn sắc, nếu tăng dần bề rộng của khe nguồn S thì có sự thay đổi nào dưới đây :
A. Bề rộng khoảng vân tăng tỉ lệ thuận.
B. Hệ vân không thay đổi chỉ sáng thêm lên.
C. Bề rộng khoảng vân giảm dần.
D. Bề rộng khoảng vân không đổi nhưng bề rộng của mỗi vân sáng tăng dần lên cho đến khi không còn phân biệt được vệt sáng, vệt tối thì trên màn chỉ còn là một dải sáng rộng.

Câu 4: Với cùng một hệ dao động, nếu cách kích thích khác nhau thì :
A. Hệ sẽ thực hiện dao động cưỡng bức.
B. Hệ sẽ thực hiện các loại dao động khác nhau tuỳ thuộc cách kích thích.
C. Hệ sẽ thực hiện dao động là sự tổng hợp của dao động riêng và dao động do cách kích thích tạo ra.
D. Hệ vẫn dao động với tần số do đặc tính của hệ quyết định.

Câu 5: Phóng xạ và phân hạch đều là những phản ứng hạt nhân, nhưng :
A. Phân hạch thì toả nhiệt, còn phóng xạ thì không toả nhiệt.
B. Chỉ có phân hạch là phóng thích ra nơtron
C. Cả hai đều phóng thích ra nơtron.
D. Cả hai đều không điều khiển được.
 Mong thầy cô giải thích rõ ràng giúp em.Em xin cảm ơn ạ!Tiêu đề: Trả lời: Một số bài tập trong Đề Thi Lí Thái Tổ
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 04:30:37 pm Ngày 19 Tháng Năm, 2013
Câu 5: Phóng xạ và phân hạch đều là những phản ứng hạt nhân, nhưng :
A. Phân hạch thì toả nhiệt, còn phóng xạ thì không toả nhiệt.
B. Chỉ có phân hạch là phóng thích ra nơtron
C. Cả hai đều phóng thích ra nơtron.
D. Cả hai đều không điều khiển được.
 Mong thầy cô giải thích rõ ràng giúp em.Em xin cảm ơn ạ!
A. cả 2 đều tỏa nhiêt
C.Phóng xạ không phát n, theo sgk chỉ có phát alpha, beta , gamma
D. phóng xạ không điều khiển được, phân hạch điều khiển được
B. đúng


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài tập trong Đề Thi Lí Thái Tổ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 04:54:49 pm Ngày 20 Tháng Năm, 2013
Câu 2: Một phôtôn có [tex]\lambda =0,06 \mu m[/tex]  cung cấp toàn bộ năng lượng của nó cho một nguyên tử hiđrô đang đứng yên ở trạng thái cơ bản. Nếu coi nhân nguyên tử hiđrô vẫn đứng yên thì điều gì dưới đây xảy ra :
A. nguyên tử hiđrô có tốc độ [tex]v = 1,6.10^{6} m/s[/tex]
B. nguyên tử hiđrô bị ion hoá và elêctron bắn đi với tốc độ  [tex]v = 1,58.10^{6} m/s.[/tex]
C. nguyên tử hiđrô bị ion hoá
D. nguyên tử hiđrô đứng yên.
[tex](hc/\lambda) -13,6*1,6.10^{-19}=1/2mv^2 ==> v = 1,58.10^6(m/s)[/tex] ==> B


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài tập trong Đề Thi Lí Thái Tổ
Gửi bởi: photon01 trong 09:52:03 am Ngày 21 Tháng Năm, 2013
Câu 1: Để tạo ra tia X thì cần phải tạo ra tia Catốt sau đó cho tăng tốc qua điện trường cực mạnh sau đó đập vào đối Anốt từ đó sẽ phát ra tia X. Như vậy câu D đúng. Tia X có dải sóng từ:[tex]10^{-11}m\rightarrow 10^{-8}m[/tex]
Vậy tia X càng cứng khi bước sóng càng ngắn. Từ đó có thể thấy câu A đúng. Câu B sai vì tia X được tạo ra do tia Catốt có động năng lớn đập vào Anốt sinh ra. Câu C của em chẳng hiểu gì cả.
Câu 3: Cứ xuất phát từ công thức: [tex]i=\frac{\lambda .D}{a}[/tex]
Nếu tăng dần a thì sao chắc em sẽ có câu trả lời.
Đề thi của trường này có vấn đề quá!
Câu 4: Với một hệ dao động. Nếu chỉ kích thích 1 lần rồi dừng lại thì tuỳ theo điều kiện của hệ mà hệ dao động điều hòa hoặc tắt dần. Lúc ấy tần số sẽ do đặc tính của hệ quyết định.
Nếu kích thích bằng một lực biến thiên tuần hoàn thì sẽ được dao động cưỡng bức. Tần số của hệ bằng tần số của ngoại lực.
Vậy ở đây em chỉ có thể chọn đáp án B