Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hochoidr trong 02:29:11 pm Ngày 16 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: https://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16230Tiêu đề: Thấc mắc bài sóng cơ.
Gửi bởi: hochoidr trong 02:29:11 pm Ngày 16 Tháng Năm, 2013
Tại A,B trên mặt chất lỏng cách nhau 8cm, có 2 nguồn sóng dao động theo phương thẳng đứng, cùng biên độ, cùng pha. C,D là 2 điểm trên mặt chất lỏng sao cho ABCD là hình vuông. Biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là v=can2 - 1 m/s. Để trên đoạn CD có đúng 3 điểm tại đó dao động với biên độ cực đại thì tần số dao động của nguồn phải thỏa mãn

f<=12.5Hz
12.5Hz<=f<=25Hz
f>=25Hz
12.5Hz<=f<25Hz


Tiêu đề: Trả lời: Thấc mắc bài sóng cơ.
Gửi bởi: tvhung trong 02:48:07 pm Ngày 16 Tháng Năm, 2013
bạn xem link: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8767.5