Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: tsag trong 10:07:29 pm Ngày 29 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: https://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15714Tiêu đề: Vật Lý Hạt Nhân
Gửi bởi: tsag trong 10:07:29 pm Ngày 29 Tháng Tư, 2013
Nhờ mọi người giải giúp
36/59. Bắn hạt  anpha vào hạt nhân N( 7 14) đứng yên tạo ra O(8 17) và p. Các hạt sinh ra cùng vận tốc. m hạt nhân xấp xỉ số khối của nó. Tỉ số động năng của Oxi và động năng của hạt anpha
A.2/9
B.3/4
C.17/81
D.1/81
55/61. Người ta dùng hạt anpha có động năng 4,225(MeV) bắn phá hạt nhân Be9  tạo thành n và C12. Coi m các hạt bằng số khối. Biết 2 hạt sinh ra có cùng vectơ vận tốc.Tính động năng của hạt n.
A.0,12(MeV)
B.0,2(MeV)
C.0,1(MeV)
D.0,15(MeV)


Tiêu đề: Trả lời: Vật Lý Hạt Nhân
Gửi bởi: tsag trong 10:26:31 pm Ngày 29 Tháng Tư, 2013
Nhờ mọi người giải giúp
38/76.Dùng chùm proton bắn phá hạt nhân Li(3 7) đúng yên tạo ra hai hạt nhân X giống nhau có cùng động năng là W nhưng bay theo hai hướng hợp với nhau một góc phi và không sinh ra tia gam.Biết tổng khối  lượng nghỉ của các hạt trước phản ứng nhiều htổng năng lượng nghỉ của các hạt tạo thành là 2W/3. Coi m hạt nhân gần bằng số khối thì cos phi bằng bao nhiêu.
A. -7/8
B.+7/8
C.5/6
D.-5/6
36/93. Bắn hạt ânph vào hạt nhân N14 đúng yên tạo thành  hạt O và 1 hạt p. Biết hai hạt sinh ra có vectơ vận tốc như nhau, phản ứng thu năng lượng 1,21(MeV). Cho khối lượng các hạt nhân thoã:
Mo.Manpha=0,21.(Mo+Mp)^2 và Mp.Manpha=0,012(Mo+Mp)^2. Động năng của hạt anpha là
A.1,555MeV
B.1,656V
C.1,958V
D.2,559V
37/93. Một lượng hỗn hợp gồm hai đồng vị với số lượng hạt nhân ban đầu như nhau .Đồng vị 1 có T=2,4 ngày, đồng vị 2 có T=40 ngày.Sau thời gian t1 có 87,75% số  hạt nhân trong hỗn hợp  bị phân rã, sau thời gian t2 thì có 75% số hạt nhân trong hỗn hợp  bị phân rã.Tính tỉ số t1/t2
A.2
B.0,5
C.4
D.0,25


Tiêu đề: Trả lời: Vật Lý Hạt Nhân
Gửi bởi: Điền Quang trong 10:51:33 pm Ngày 29 Tháng Tư, 2013
Lần sau đề nghị tác giả:

(1) Các bài cùng một chuyên đề thì gộp chung trong 1 topic.

(2) Cụm từ "VẬT LÝ HẠT NHÂN" không có quá dài, đề nghị tác giả ghi rõ ràng, không viết tắt.

Và những tên chuyên đề khác cũng không viết tắt, ghi rõ ràng để mọi người dễ đọc, không phải đoán.

Đây là lần nhắc nhở thứ 1, những bài sau hy vọng không như vậy nữa.


Tiêu đề: Trả lời: Vật Lý Hạt Nhân
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:31:51 pm Ngày 29 Tháng Tư, 2013
Nhờ mọi người giải giúp
36/59. Bắn hạt  anpha vào hạt nhân N( 7 14) đứng yên tạo ra O(8 17) và p. Các hạt sinh ra cùng vận tốc. m hạt nhân xấp xỉ số khối của nó. Tỉ số động năng của Oxi và động năng của hạt anpha
A.2/9
B.3/4
C.17/81
D.1/81
+[tex]\frac{P_p}{P_O}=\frac{m_p}{m_O}=\frac{1}{17} ==> P_O = 17 P_p [/tex]
+ ĐLBTĐL :[tex] P_{\alpha} = P_p + P_O = 18/17.P_O ==> 4.K_{He} = (18^2/17^2).16.K_O[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Vật Lý Hạt Nhân
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:33:55 pm Ngày 29 Tháng Tư, 2013
55/61. Người ta dùng hạt anpha có động năng 4,225(MeV) bắn phá hạt nhân Be9  tạo thành n và C12. Coi m các hạt bằng số khối. Biết 2 hạt sinh ra có cùng vectơ vận tốc.Tính động năng của hạt n.
A.0,12(MeV)
B.0,2(MeV)
C.0,1(MeV)
D.0,15(MeV)
Làm tương tự như bài trên


Tiêu đề: Trả lời: Vật Lý Hạt Nhân
Gửi bởi: tsag trong 11:44:36 pm Ngày 29 Tháng Tư, 2013
Em cám ơn thầy rất rất nhiều


Tiêu đề: Trả lời: Vật Lý Hạt Nhân
Gửi bởi: tsag trong 12:00:15 am Ngày 30 Tháng Tư, 2013
Thầy ơi em thắc mắc là hai hạt co cùng vecto vận tốc chứ 2 vecto đâu có cùng hướng thì làm sao minh có thể cộng Pp và Po lại, em cám ơn thầy nhiều.


Tiêu đề: Trả lời: Vật Lý Hạt Nhân
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 12:34:47 am Ngày 30 Tháng Tư, 2013
Thầy ơi em thắc mắc là hai hạt co cùng vecto vận tốc chứ 2 vecto đâu có cùng hướng thì làm sao minh có thể cộng Pp và Po lại, em cám ơn thầy nhiều.
cùng vecto thì cùng hướng rùi


Tiêu đề: Trả lời: Vật Lý Hạt Nhân
Gửi bởi: tsag trong 12:41:24 am Ngày 30 Tháng Tư, 2013
Em cám ơn thầy ạk