Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: tsag trong 12:13:20 pm Ngày 26 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: https://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15638Tiêu đề: Bài sóng ánh sáng và VLHN
Gửi bởi: tsag trong 12:13:20 pm Ngày 26 Tháng Tư, 2013
Nhờ mọi người giải giúp
1.Trong thí nghiệm Y âng cho a=0,6mm, khoảng cách từ khe S đến mặt phẳng hai khe là 80cm. Giao thoa với ánh sáng đơn sắc có lamda=0,6.10^-6(m). Cho khe S dịch chuyển theo phương song song với màn một đoạn tối thiểu bằng bao nhiêu để vị trí vân sáng trung tâm ban đầu chuyển thành vân tối
A.1mm
B.0.8mm
C.0.6mm
D.0.4mm
2.Ra(88 224) là chất phóng xạ anpha, lúc đầu có 10^13 nguyên tử chưa bị phân rã . Các hạt hêli thoát ra được hứng trên một bản tụ điện phẳng có điện dung 1.10^-6 F, bản còn lại nối đất. Giả sử mỗi hạt anpha sau khi đập vào bản tụ, sau đó thành một nguyên tử heli. Sau 2 chu kỳ bán rã hiệu điện thế giữa hai bản tụ bằng
A.12V
B.1,2V
C.2,4V
D.24V


Tiêu đề: Trả lời: Bài sóng ánh sáng và VLHN
Gửi bởi: traugia trong 05:53:51 pm Ngày 26 Tháng Tư, 2013
Nhờ mọi người giải giúp
1.Trong thí nghiệm Y âng cho a=0,6mm, khoảng cách từ khe S đến mặt phẳng hai khe là 80cm. Giao thoa với ánh sáng đơn sắc có lamda=0,6.10^-6(m). Cho khe S dịch chuyển theo phương song song với màn một đoạn tối thiểu bằng bao nhiêu để vị trí vân sáng trung tâm ban đầu chuyển thành vân tối
A.1mm
B.0.8mm
C.0.6mm
D.0.4mm
Để vị trí vân sáng trung tâm ban đầu trở thành vân tối(vân sáng trung tâm phải dịch chuyển một đoạn tối thiểu là [tex]x_{0} = \frac{i}{2}=\frac{\lambda D}{2a}[/tex])=> Nguồn sáng S phải dịch chuyển một đoạn tối thiểu là:
           [tex]y=\frac{x_{0}.d}{D}=\frac{\lambda d}{2a}=0,8mm[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Bài sóng ánh sáng và VLHN
Gửi bởi: traugia trong 06:01:57 pm Ngày 26 Tháng Tư, 2013
Nhờ mọi người giải giúp
2.Ra(88 224) là chất phóng xạ anpha, lúc đầu có 10^13 nguyên tử chưa bị phân rã . Các hạt hêli thoát ra được hứng trên một bản tụ điện phẳng có điện dung 1.10^-6 F, bản còn lại nối đất. Giả sử mỗi hạt anpha sau khi đập vào bản tụ, sau đó thành một nguyên tử heli. Sau 2 chu kỳ bán rã hiệu điện thế giữa hai bản tụ bằng
A.12V
B.1,2V
C.2,4V
D.24V
Số hạt nhân He tạo thành sau 2 chu kì bán rã là: N = 3/4 . 1013
=> Điện tích trên mỗi bản của tụ điện sau 2 chu kì là: Q = 3/2.1013.1,6.10-19 =2,4.10-6 C
Hiệu điện thế giữa hai bản tụ sau 2 chu kì: U =Q/C =2,4 V