Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: yennhi10595 trong 05:06:44 pm Ngày 16 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: https://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15397Tiêu đề: Bai tap vart ly hat nhan.can giup
Gửi bởi: yennhi10595 trong 05:06:44 pm Ngày 16 Tháng Tư, 2013
Một hỗn hợp gồm 2 chất phóng xạ X và Y ban đầu số hạt phóng xạ của hai chất là như nhau.Biết chu kì phóng xạ của hai chất lần lượt là T1 và T2 ,với T1=2T2.Sau thời gian bao lâu thì :]) hỗn hợp trên còn lại một phần hai số hạt ban đầu.
A.1,5T1
B.2T1
C.3T1
D.0,69T1


Tiêu đề: Trả lời: Bai tap vart ly hat nhan.can giup
Gửi bởi: traugia trong 05:38:06 pm Ngày 16 Tháng Tư, 2013
N1 +N2 = N0 <=> [tex]\frac{1}{2^{\frac{t}{T_{1}}}}+\frac{1}{2^{\frac{2t}{T_{1}}}}=1[/tex]

Giải phương trình trên ta được đáp án D (ngại giải nên đoán thế)