Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Nguyễn Hoàng Thành trong 06:18:33 am Ngày 10 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: https://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15195Tiêu đề: Bài tập về hạt nhân và quang điện
Gửi bởi: Nguyễn Hoàng Thành trong 06:18:33 am Ngày 10 Tháng Tư, 2013
Nhờ thầy cô giúp em mấy bài tập này:
1,Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng hai khe Y - âng, khoảng cách giữa hai khe là a = 0,6mm, khoảng cách giữa hai khe đến màn D = 2m, khoảng cách hai khe đến nguồn S là d = 0,8m, bước sóng do nguồn S phát ra có bước sóng [tex]\lambda = 0,6\mu m[/tex]. Muốn cường độ độ sóng tại trung tâm O chuyển từ cực đại sang cực tiểu lần đầu, nguồn sáng S phải dịch chuyển theo phương thẳng đứng một đoạn là:
A. 4mm
B. 0,4mm
C. 8mm
D. 0,8mm

2, Một nguồn sáng phát ánh sáng đơn sắc, có công suất 1W, trong mỗi giây phát ra [tex]2,5.10^{19}[/tex] photôn. CHo biết: h,c. Bức xạ do đèn phát ra là
A. Hồng ngoại
B. Tử ngoại
C. Màu tím
D. Màu đỏ

3,Tại thời điểm t1 độ phóng xạ của một mẫu chất là x, ở thời điểm t2 là y. Nếu chu kì bán rã của mẫu là T thì số hạt phân rã trong khoảng thời gian t2 - t1 là:
A. [tex]\frac{(x - y)ln2}{T}[/tex]
B. xt1 - yt2
C. x - y
D. [tex]\frac{(x - y)T}{ln2}[/tex]

Em làm bài nào cũng không ra đáp án giống. hu huTiêu đề: Trả lời: Bài tập về hạt nhân và quang điện
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 06:28:38 am Ngày 10 Tháng Tư, 2013
Nhờ thầy cô giúp em mấy bài tập này:
1,Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng hai khe Y - âng, khoảng cách giữa hai khe là a = 0,6mm, khoảng cách giữa hai khe đến màn D = 2m, khoảng cách hai khe đến nguồn S là d = 0,8m, bước sóng do nguồn S phát ra có bước sóng [tex]\lambda = 0,6\mu m[/tex]. Muốn cường độ độ sóng tại trung tâm O chuyển từ cực đại sang cực tiểu lần đầu, nguồn sáng S phải dịch chuyển theo phương thẳng đứng một đoạn là:
A. 4mm
B. 0,4mm
C. 8mm
D. 0,8mm
y/x=d/D (y độ dịch nguồn, x độ dịch hệ vân)
Để ở tọa độ trung tâm là tối ==> hệ đã dịch [tex]x = i/2 ==> y=i/2.d/D = \lambda.d/2a=0,4mm[/tex]
Trích dẫn

2, Một nguồn sáng phát ánh sáng đơn sắc, có công suất 1W, trong mỗi giây phát ra [tex]2,5.10^{19}[/tex] photôn. CHo biết: h,c. Bức xạ do đèn phát ra là
A. Hồng ngoại
B. Tử ngoại
C. Màu tím
D. Màu đỏ
[tex]P=np.hc/\lambda ==> \lambda =4,9\mu.m[/tex] ==> HNgoai
Trích dẫn
3,Tại thời điểm t1 độ phóng xạ của một mẫu chất là x, ở thời điểm t2 là y. Nếu chu kì bán rã của mẫu là T thì số hạt phân rã trong khoảng thời gian t2 - t1 là:
A. [tex]\frac{(x - y)ln2}{T}[/tex]
B. xt1 - yt2
C. x - y
D. [tex]\frac{(x - y)T}{ln2}[/tex]
[tex]x = \lambda.N1[/tex]
[tex]y=\lambda.N2[/tex]
==> [tex]\Delta N = N1-N2 = \frac{1}{\lambda}(x-y)=\frac{(x-y)T}{Ln2}[/tex]