Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: yennhi10595 trong 01:45:53 pm Ngày 23 Tháng Giêng, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: https://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13732Tiêu đề: Bài toán hộp đen khó-cần giúp
Gửi bởi: yennhi10595 trong 01:45:53 pm Ngày 23 Tháng Giêng, 2013
Cho mạch điện xoay chiều AB gồm R,C và 1 hộp đen X.Hai đầu hộp đen được nối với khóa K.
UAB=U[tex]\sqrt{2}[/tex]cos ([tex]\omega t[/tex]) V.
Khi khóa K đóng:UR=200V ;UC=150V
Khi khóa K ngắt :URC=150V ;Ux =200V.Xác định các phần tử trong hộp X?
A.Ro và Lo
B.Ro và Co
C.Lo và Co
D.RoTiêu đề: Trả lời: Bài toán hộp đen khó-cần giúp
Gửi bởi: superburglar trong 02:25:48 pm Ngày 23 Tháng Giêng, 2013
vì U mạch không đổi nên [tex]U^{2}=U_{R}^{2}+U_{C}^{2}[/tex][tex]=U_{RC}^{2}+U_{X}^{2}[/tex].điều này tức là URC vuông Ux.vậy chọn A