Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: juju.hsqx trong 02:29:57 pm Ngày 11 Tháng Giêng, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: https://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13581Tiêu đề: Bài sóng sánh sáng khó cần thầy cô giúp!
Gửi bởi: juju.hsqx trong 02:29:57 pm Ngày 11 Tháng Giêng, 2013
Trong một thí nghiệm Y-Âng, hai khe hẹp F1 và F2 cách nháu a = 1,8mm. Hệ vân được quan sát qua một kính lúp, trong đó có một thước đo cho phép ta đo các khoảng vân chính xác tới 0,01 mmn(gọi là thị kính trắc vi)
Ban đầu người ta đo được 16 khoảng vân và được giá trị 2,4 mm. Dịch chuyển kính lúp ra xa thêm 30 cm cho khoảng vân rộng thêm thì đo được 12 khoảng vân và được giá trị là 2,88 mm. Biết mắt ngắm chừng ở vô cực. Bước sóng của bức xạ là:
A. 0,46 [tex]\mu[/tex]m     B. 0,48 [tex]\mu[/tex]m               C. 0,54 [tex]\mu[/tex]m     D. 0,66 [tex]\mu[/tex]m    


Tiêu đề: Trả lời: Bài sóng sánh sáng khó cần thầy cô giúp!
Gửi bởi: kydhhd trong 03:16:32 pm Ngày 11 Tháng Giêng, 2013
Trong một thí nghiệm Y-Âng, hai khe hẹp F1 và F2 cách nháu a = 1,8mm. Hệ vân được quan sát qua một kính lúp, trong đó có một thước đo cho phép ta đo các khoảng vân chính xác tới 0,01 mmn(gọi là thị kính trắc vi)
Ban đầu người ta đo được 16 khoảng vân và được giá trị 2,4 mm. Dịch chuyển kính lúp ra xa thêm 30 cm cho khoảng vân rộng thêm thì đo được 12 khoảng vân và được giá trị là 2,88 mm. Biết mắt ngắm chừng ở vô cực. Bước sóng của bức xạ là:
A. 0,46 [tex]\mu[/tex]m     B. 0,48 [tex]\mu[/tex]m               C. 0,54 [tex]\mu[/tex]m     D. 0,66 [tex]\mu[/tex]m    

bài toán này mình nghĩ các cái khoảng vân này là đã tính trên màn ảnh thu được, khi dịch kính lúp thì đồng thời dịch màn theo sao cho màn thu luôn nằm ở tiêu điểm của kính, nên kinh dịch 30cm thì màn cũng dịch chuyển 30cm

[tex]i1=\frac{2,4}{16}=\lambda \frac{D}{a};i2=\frac{2,88}{2,4}=\lambda \frac{(D+0,3)}{a}[/tex]

[tex]\Rightarrow \lambda =0,54\mu m[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Bài sóng sánh sáng khó cần thầy cô giúp!
Gửi bởi: Long.yd1 trong 01:42:20 pm Ngày 13 Tháng Giêng, 2013
Khi ngắm chừng ở vô cực thì vật (ở đây là hình ảnh giao thoa trên màn  F) phải luôn nằm trên tiêu điểm của kính lúp (TKHT). Do vậy dịch chuyển kính lúp ra xa thêm 30 cm tức là dịch màn F ra xa thêm 30 cm.
Vậy ta có hệ phương trình:
[tex]\frac{\lambda D}{a}=\frac{2,4}{16}[/tex]
[tex] \frac{\lambda \left(D+0,3 \right)}{a}=\frac{2,88}{12}[/tex]
 Giải hệ phương trình ta được [tex]\lambda =0,54\mu m[/tex]