Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: tvhung trong 09:53:49 am Ngày 29 Tháng Mười Một, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: https://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13025Tiêu đề: giao thoa sóng khó cần giải đáp
Gửi bởi: tvhung trong 09:53:49 am Ngày 29 Tháng Mười Một, 2012
Nhờ các thầy giúp em
1. Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt chất lỏng, hai nguồn kết hợp A, B dao động theo phương thẳng đứng với phương trình [tex]uA=acos\omega t[/tex], [tex]uB=acos(\omega t+\varphi )[/tex], cách nhau [tex]AB=8\lambda[/tex]. Người ta thấy có điểm M trên đường trung trực của AB, cách trung điểm I của AB một khoảng [tex]3\lambda[/tex]
, có dao động cùng pha với uA. Pha ban đầu [tex]\varphi[/tex] của uB là góc nào sau đây?
a. 0          b. pi            c.pi/2         d. pi/3

2. Trong thí nghiệm giao thoa với 2 nguồn sóng A, B giống nhau trên mặt nước. Hai sóng truyền đi có bước sóng 2cm. Tại điểm M trên miền gặp nhau của hai sóng có hiệu đường đi bằng 3,2cm sóng dao động với biên độ a. M' là điểm đối xứng với M qua trung điểm của đoạn AB. Trên đoạn MM' có bao nhiêu điểm dao động với biên độ bằng a ( không kể M và M' ) ?
a.4    b.6       c,5        d.3

Tiêu đề: Trả lời: giao thoa sóng khó cần giải đáp
Gửi bởi: hainam23 trong 11:49:22 am Ngày 29 Tháng Mười Một, 2012
Nhờ các thầy giúp em
1. Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt chất lỏng, hai nguồn kết hợp A, B dao động theo phương thẳng đứng với phương trình [tex]uA=acos\omega t[/tex], [tex]uB=acos(\omega t+\varphi )[/tex], cách nhau [tex]AB=8\lambda[/tex]. Người ta thấy có điểm M trên đường trung trực của AB, cách trung điểm I của AB một khoảng [tex]3\lambda[/tex]
, có dao động cùng pha với uA. Pha ban đầu [tex]\varphi[/tex] của uB là góc nào sau đây?
a. 0          b. pi            c.pi/2         d. pi/3

2. Trong thí nghiệm giao thoa với 2 nguồn sóng A, B giống nhau trên mặt nước. Hai sóng truyền đi có bước sóng 2cm. Tại điểm M trên miền gặp nhau của hai sóng có hiệu đường đi bằng 3,2cm sóng dao động với biên độ a. M' là điểm đối xứng với M qua trung điểm của đoạn AB. Trên đoạn MM' có bao nhiêu điểm dao động với biên độ bằng a ( không kể M và M' ) ?
a.4    b.6       c,5        d.3
Bài 1 điểm M cùng pha với uB hay uA vậy bạn


Tiêu đề: Trả lời: giao thoa sóng khó cần giải đáp
Gửi bởi: tvhung trong 01:17:37 pm Ngày 29 Tháng Mười Một, 2012
uA ban ak


Tiêu đề: Trả lời: giao thoa sóng khó cần giải đáp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 04:10:33 pm Ngày 29 Tháng Mười Một, 2012
Nhờ các thầy giúp em
1. Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt chất lỏng, hai nguồn kết hợp A, B dao động theo phương thẳng đứng với phương trình [tex]uA=acos\omega t[/tex], [tex]uB=acos(\omega t+\varphi )[/tex], cách nhau [tex]AB=8\lambda[/tex]. Người ta thấy có điểm M trên đường trung trực của AB, cách trung điểm I của AB một khoảng [tex]3\lambda[/tex]
, có dao động cùng pha với uA. Pha ban đầu [tex]\varphi[/tex] của uB là góc nào sau đây?
a. 0          b. pi            c.pi/2         d. pi/3
Xét điểm M trên đường TT có phương trình:
[tex]uM=2a.cos(\frac{\varphi}{2}).cos(\omegat - 2\pi.d/\lambda + \frac{\varphi}{2})[/tex]
Th1: xét [tex]cos(\varphi/2)>0 ==> 2\pi.d/\lambda - \varphi/2 = k2\pi [/tex]
[tex]==> \varphi=10\pi-k2\pi ==> \varphi=0[/tex]
Th2: xét [tex]cos(\varphi/2)<0 ==> 2\pi.d/\lambda - \varphi/2 + \pi  = k2\pi[/tex]
[tex] ==> \varphi=10\pi + \pi - k2\pi ==> \varphi=\pi[/tex]
(TH này cho những điểm có biên độ = 0, điểm này không dao động)


Tiêu đề: Trả lời: giao thoa sóng khó cần giải đáp
Gửi bởi: superburglar trong 06:18:56 am Ngày 30 Tháng Mười Một, 2012
thầy ơi,theo em bài này biên độ của nguồn không quan trọng đâu ạ


Tiêu đề: Trả lời: giao thoa sóng khó cần giải đáp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 06:57:25 am Ngày 30 Tháng Mười Một, 2012
bài này chặn pha. -3.2pi<k<3.2pi.vậy k=2.2pi , 1.2pi,...,-1.2pi, -2.2pi(chi can hon kem nhau pi thi có cùng a).chon 6 điểm
đúng vậy tôi suy nghĩ không thoáng vì lambda đã cho, a không phụ thuộc biên độ, do vậy ta tính kM=1,6 ==> 2 điểm đối xứng qua đường cực tiểu thì có biên độ giống nhau, từ M đến M' có 4 cực tiểu ==> 8 điểm thoả ==> (trừ 2 điểm M,N) còn 6. Tuy nhiên do không phụ thuộc nguồn nên ta có thể lấy tuỳ ý biên độ nguồn mà làm cũng được đâu có sao phải không em ah.


Tiêu đề: Trả lời: giao thoa sóng khó cần giải đáp
Gửi bởi: superburglar trong 07:16:41 am Ngày 30 Tháng Mười Một, 2012
hixxx.em xin chân thành xin lỗi thầy cùng các bạn.cách giải của em có vấn đề.nhưng em không xóa được..... :-[


Tiêu đề: Trả lời: giao thoa sóng khó cần giải đáp
Gửi bởi: superburglar trong 07:23:39 am Ngày 30 Tháng Mười Một, 2012
thầy xem em giai thế này có đung không ạ
biên độ của M=2Acos(1,6pi) trong đó A là biên độ của nguồn.
tương tự biên độ của N=2Acos( -1,6pi)
có -1,6pi<k<1,6pi ==> k=-0,6pi,0,6pi
vậy chỉ có 2 điểm
mong thầy nhận xet cachs làm của em ak


Tiêu đề: Trả lời: giao thoa sóng khó cần giải đáp
Gửi bởi: superburglar trong 07:34:32 am Ngày 30 Tháng Mười Một, 2012
cách của e sai o đâu vậy ak
qua bai này em cảm ơn thầy và diễn đàn nhiiiiiiiiiiiiiiu lem.hihi


Tiêu đề: Trả lời: giao thoa sóng khó cần giải đáp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:41:53 am Ngày 30 Tháng Mười Một, 2012
thầy xem em giai thế này có đung không ạ
biên độ của M=2Acos(1,6pi) trong đó A là biên độ của nguồn.
tương tự biên độ của N=2Acos( -1,6pi)
có -1,6pi<k<1,6pi ==> k=-0,6pi,0,6pi
vậy chỉ có 2 điểm
mong thầy nhận xet cachs làm của em ak
+ 1,6pi là gì? k là gì?
+ 1,6 pi không phải là pha nhé em


Tiêu đề: Trả lời: giao thoa sóng khó cần giải đáp
Gửi bởi: superburglar trong 07:45:50 am Ngày 30 Tháng Mười Một, 2012
thầy ơi,đây là em chỉ xét riêng biên độ thôi ak.biên độ của M = 2Acos(pi.(d1-d2)/lamda0=2Acos(1,6pi)


Tiêu đề: Trả lời: giao thoa sóng khó cần giải đáp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 08:28:29 am Ngày 30 Tháng Mười Một, 2012
thầy ơi,đây là em chỉ xét riêng biên độ thôi ak.biên độ của M = 2Acos(pi.(d1-d2)/lamda0=2Acos(1,6pi)
ah tôi bận công chuyện mới về
em luu ý: công thức tổng quát là
[tex]u= 2Acos(\pi.(d1-d2)/\lamda).cos(\omega.t -\pi(d1+d2)/\lambda)[/tex]
Do vậy việc xét biên độ em phải lưu ý còn phải xét đến pha.
Theo thầy như vầy mới ổn
[tex]|2Acos(pi.(d1-d2)/lamda|=|2A.cos(1,6\pi)|[/tex]
==> [tex]|cos(\pi(d1-d2)/\lambda)|=0,31[/tex]
[tex]cos(\pi(d1-d2)/\lambda)=0,31[/tex] (điểm cùng biên độ cùng pha) và [tex]cos(\pi(d1-d2)/\lambda)=-0,31[/tex](điểm cùng biên ngược pha với Th kia)
em giải chặn nghiệm mới được.
Tiêu đề: Trả lời: giao thoa sóng khó cần giải đáp
Gửi bởi: superburglar trong 04:29:25 pm Ngày 30 Tháng Mười Một, 2012
vâng ạ.em cám ơn thầy.vậy kết quả bài này là bao nhiêu thế ak


Tiêu đề: Trả lời: giao thoa sóng khó cần giải đáp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 04:50:17 pm Ngày 30 Tháng Mười Một, 2012
vâng ạ.em cám ơn thầy.vậy kết quả bài này là bao nhiêu thế ak
theo tôi là 6, em xem hình, đường màu xanh chính là đường có biên độ a, vì M thuộc đường
[tex]kM=|d1-d2|/\lambda=1,6[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: giao thoa sóng khó cần giải đáp
Gửi bởi: superburglar trong 05:04:38 pm Ngày 30 Tháng Mười Một, 2012
thầy ơi,em vùa nghĩ ra ý tương bài này với đường tròn lương giác.
ta đã biết điểm M có biên độ 2Acos(1,6 pi) và tại N la 2Acos( -1,6pi).như vậy ta chỉ cần quan tâm đến pha của 2 biên đô.
ta đưa lên vong tron nhu sau: điểm M (288 độ)--->O( 0 độ)----->N(-288 độ) nhu vay có tất cả 6 điểm có ĐỘ LỚN LI ĐỘ bằng với 2 điêm M,N.
do em k pit cách vẽ hình trên máy tính nen noi hơi dài dòng.mong thầy thông cảm!