Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: pluplu trong 02:47:24 am Ngày 24 Tháng Mười Một, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: https://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12942Tiêu đề: BÀI SÓNG CƠ CẦN GIẢI GIÚP
Gửi bởi: pluplu trong 02:47:24 am Ngày 24 Tháng Mười Một, 2012
Hai nguồn sáng A và B cách nhau 1m trên mặt nước tạo ra hiện tượng giao thoa, các nguồn có phương trình tương ứng là [tex]u_{A}=Acos100\pi t; u_{B}=Bcos100\pi t[/tex]
 . Tốc độ truyền sóng 1m/s. Số điểm trên khoảng AB có biên độ cực đại và dao động cùng pha với trung điểm I của đoạn AB (không tính I) là bao nhiêu?


Tiêu đề: Trả lời: BÀI SÓNG CƠ CẦN GIẢI GIÚP
Gửi bởi: Nguyễn Văn Cư trong 02:52:04 am Ngày 24 Tháng Mười Một, 2012
Hai nguồn sáng A và B cách nhau 1m trên mặt nước tạo ra hiện tượng giao thoa, các nguồn có phương trình tương ứng là [tex]u_{A}=Acos100\pi t; u_{B}=Bcos100\pi t[/tex]
 . Tốc độ truyền sóng 1m/s. Số điểm trên khoảng AB có biên độ cực đại và dao động cùng pha với trung điểm I của đoạn AB (không tính I) là bao nhiêu?
Em tham khảo ở đây:
http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=11348.msg50698#msg50698
Nên SD chức năng tìm kiếm trước khi hỏi.