Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: desparado trong 12:56:30 pm Ngày 16 Tháng Mười Một, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: https://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12856Tiêu đề: Cần giúp đỡ một bài điên xoay chiều
Gửi bởi: desparado trong 12:56:30 pm Ngày 16 Tháng Mười Một, 2012
 Đoạn mạch xoay chiều gồm tụ điện có điện dung thay đổi đựợc mắc nối tiếp với điện trở thuần [tex]R=100\Omega[/tex]
  . Đặt vào hai đầu mạch điện áp xoay chiều có biểu thức: u = 200cos(100πt) (V).  Để công suất tiêu thụ trong mạch đạt giá trị cực đại, điện dung của tụ điện là:
A.[tex]C=10^{-4}/\prod{}\mu F[/tex]
B. [tex]C=10^{-4}/\prod{}\ F[/tex]
C. [tex]C=2.10^{-4}/\5\prod{}[/tex]
D. [tex]C=10^{-4}/\2\prod{}[/tex]
Nhờ các thầy giúp gium em.


Tiêu đề: Trả lời: Cần giúp đỡ một bài điên xoay chiều
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 02:15:45 pm Ngày 16 Tháng Mười Một, 2012
Đoạn mạch xoay chiều gồm tụ điện có điện dung thay đổi đựợc mắc nối tiếp với điện trở thuần [tex]R=100\Omega[/tex]
  . Đặt vào hai đầu mạch điện áp xoay chiều có biểu thức: u = 200cos(100πt) (V).  Để công suất tiêu thụ trong mạch đạt giá trị cực đại, điện dung của tụ điện là:
A.[tex]C=10^{-4}/\prod{}\mu F[/tex]
B. [tex]C=10^{-4}/\prod{}\ F[/tex]
C. [tex]C=2.10^{-4}/\5\prod{}[/tex]
D. [tex]C=10^{-4}/\2\prod{}[/tex]
Nhờ các thầy giúp gium em.

em coi lại đề xem có cho L?
C thay đổi để Pmax ==> Imax ==> Z min ==>[tex] [\sqrt{ZC^2+R^2}]min[/tex] ==> Zc ---> 0 ??


Tiêu đề: Trả lời: Cần giúp đỡ một bài điên xoay chiều
Gửi bởi: desparado trong 01:26:31 am Ngày 17 Tháng Mười Một, 2012
dạ đây là đề trường chu văn an thái nguyên lần 2 năm 2012.


Tiêu đề: Trả lời: Cần giúp đỡ một bài điên xoay chiều
Gửi bởi: desparado trong 01:30:07 am Ngày 17 Tháng Mười Một, 2012
còn bài này nữa mấy thầy giúp em.
Câu 2: Một đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với tụ điện C có điện dung thay đổi được, đoạn mạch MB là cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L. Thay đổi C để điện áp hiệu dụng của đoạn mạch AM đạt cực đại thì thấy các điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở và cuộn dây lần lượt là  [tex]100\sqrt{2}V[/tex] UL = 100V. Khi đó điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện là:
A. [tex]100\sqrt{2}[/tex]
B. 100V
C . [tex]100\sqrt{3}V[/tex]
D. 200V


Tiêu đề: Trả lời: Cần giúp đỡ một bài điên xoay chiều
Gửi bởi: havang1895 trong 02:41:53 am Ngày 17 Tháng Mười Một, 2012
còn bài này nữa mấy thầy giúp em.
Câu 2: Một đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với tụ điện C có điện dung thay đổi được, đoạn mạch MB là cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L. Thay đổi C để điện áp hiệu dụng của đoạn mạch AM đạt cực đại thì thấy các điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở và cuộn dây lần lượt là  [tex]100\sqrt{2}V[/tex] UL = 100V. Khi đó điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện là:
A. [tex]100\sqrt{2}[/tex]
B. 100V
C . [tex]100\sqrt{3}V[/tex]
D. 200V

C thay đổi để URCmax: URC = U.UC/UR = U.UR/(UC - UL) --> UC/100cawn(2) = 100.căn(2)/(UC - 100) --> UC = 200
hoặc dùng công thức: UC = (UL + căn(4UR^2 + UL^2))/2 = 200


Tiêu đề: Trả lời: Cần giúp đỡ một bài điên xoay chiều
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:47:10 am Ngày 17 Tháng Mười Một, 2012
dạ đây là đề trường chu văn an thái nguyên lần 2 năm 2012.

nếu không có L thì thay đổi R để Pmax theo thầy mới hợp lý, và tụ phải không đổi???, đằng này lại ngược lại, Pó tay, anh em nào có sáng kiến độc chiêu để giải bài này không?


Tiêu đề: Trả lời: Cần giúp đỡ một bài điên xoay chiều
Gửi bởi: desparado trong 11:02:36 am Ngày 17 Tháng Mười Một, 2012
em cũng thắc mắc như vậy.cảm ơn các thầy.không biết đề ra có sai không,em lấy đề này từ thư viện vật lý


Tiêu đề: Trả lời: Cần giúp đỡ một bài điên xoay chiều
Gửi bởi: desparado trong 11:08:50 am Ngày 17 Tháng Mười Một, 2012
thầy có thể hướng dẫn cho em kỹ hơn bài 2 được không ạ


Tiêu đề: Trả lời: Cần giúp đỡ một bài điên xoay chiều
Gửi bởi: Quang Dương trong 03:31:32 pm Ngày 17 Tháng Mười Một, 2012
còn bài này nữa mấy thầy giúp em.
Câu 2: Một đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với tụ điện C có điện dung thay đổi được, đoạn mạch MB là cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L. Thay đổi C để điện áp hiệu dụng của đoạn mạch AM đạt cực đại thì thấy các điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở và cuộn dây lần lượt là  [tex]100\sqrt{2}V[/tex] UL = 100V. Khi đó điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện là:
A. [tex]100\sqrt{2}[/tex]
B. 100V
C . [tex]100\sqrt{3}V[/tex]
D. 200V
Ta có : [tex]U_{AM} = \frac{U}{\sqrt{1+Z_{L}(Z_{L}- 2Z_{C})/(R^{2} + Z_{C}^{2})}}[/tex]

Xét hàm số : [tex]y = \frac{Z_{L}- 2Z_{C}}{R^{2} + Z_{C}^{2}}[/tex]

[tex]y' = \frac{-2(R^{2} + Z_{C}^{2}) - 2Z_{C}(Z_{L}- 2Z_{C})}{(R^{2} + Z_{C}^{2})^{2}}[/tex]

Hay : [tex]y' = \frac{2Z_{C}^{2} - 2R^{2}- 2Z_{C}Z_{L}}{(R^{2} + Z_{C}^{2})^{2}}[/tex]

[tex]y' = 0 \Leftrightarrow Z_{C}^{2} - R^{2}- Z_{C}Z_{L} = 0[/tex]

Nhân cho [tex]I^{2}[/tex] ta được : [tex] U_{C}^{2} - U_{C}U_{L} - U_{R}^{2}= 0[/tex]

Thay số và giải phương trình ta có kết quả nghiệm dương là 200VTiêu đề: Trả lời: Cần giúp đỡ một bài điên xoay chiều
Gửi bởi: desparado trong 11:12:16 pm Ngày 17 Tháng Mười Một, 2012
các thầy giúp em thêm bài này nữa ah.Em thấy đề nó cứ sao sao
Cho đoạn mạch RLC nối tiếp giữa A và M là điện trở thuần R,M và N là cuộn dây thuần cảm N và B la tụ C
Cho các điện áp hiệu dụng: UAM = UMN = 13V;
 UNB = UAB = 65V. Tần số của mạch điện f = 50Hz
Hệ số công suất của mạch là :
0,518                        B.   0,385
0,452                          D.   0,355
em cảm ơn


Tiêu đề: Trả lời: Cần giúp đỡ một bài điên xoay chiều
Gửi bởi: mr_tuan trong 11:22:26 pm Ngày 17 Tháng Mười Một, 2012
các thầy giúp em thêm bài này nữa ah.Em thấy đề nó cứ sao sao
Cho đoạn mạch RLC nối tiếp giữa A và M là điện trở thuần R,M và N là cuộn dây thuần cảm N và B la tụ C
Cho các điện áp hiệu dụng: UAM = UMN = 13V;
 UNB = UAB = 65V. Tần số của mạch điện f = 50Hz
Hệ số công suất của mạch là :
0,518                        B.   0,385
0,452                          D.   0,355
em cảm ơn
gì mà ngộ thế, cho hết các U mà Um lại không bằng vs các U kia cộng lại


Tiêu đề: Trả lời: Cần giúp đỡ một bài điên xoay chiều
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:39:32 pm Ngày 17 Tháng Mười Một, 2012
các thầy giúp em thêm bài này nữa ah.Em thấy đề nó cứ sao sao
Cho đoạn mạch RLC nối tiếp giữa A và M là điện trở thuần R,M và N là cuộn dây thuần cảm N và B la tụ C
Cho các điện áp hiệu dụng: UAM = UMN = 13V;
 UNB = UAB = 65V. Tần số của mạch điện f = 50Hz
Hệ số công suất của mạch là :
0,518                        B.   0,385
0,452                          D.   0,355
em cảm ơn
[tex]UAN=13\sqrt{2}, \varphi_{AN}=45[/tex] ==> uAN hợp uC 1 góc 135 độ
Vẽ giản đồ và ĐLhamcos
[tex]AB^2=AN^2+ANB^2+2AN.NB.cos(\alpha)[/tex] ==> [tex]\alpha<135 [/tex](vô lý)


Tiêu đề: Trả lời: Cần giúp đỡ một bài điên xoay chiều
Gửi bởi: havang1895 trong 07:42:53 pm Ngày 18 Tháng Mười Một, 2012
các thầy giúp em thêm bài này nữa ah.Em thấy đề nó cứ sao sao
Cho đoạn mạch RLC nối tiếp giữa A và M là điện trở thuần R,M và N là cuộn dây thuần cảm N và B la tụ C
Cho các điện áp hiệu dụng: UAM = UMN = 13V;
 UNB = UAB = 65V. Tần số của mạch điện f = 50Hz
Hệ số công suất của mạch là :
0,518                        B.   0,385
0,452                          D.   0,355
em cảm ơn

Cuộn dây không thuần cảm.
Vẽ hình và tính toán được UR = 13, Ur = 12, UL = 5, UC = 65 --> URr = 25 --> cos(phi) = 25/65 = 0,385


Tiêu đề: Trả lời: Cần giúp đỡ một bài điên xoay chiều
Gửi bởi: desparado trong 10:23:52 pm Ngày 22 Tháng Mười Một, 2012
các thầy giúp em bài này nữa với ah
cho mạch RLC điện áp hai đầu đoạn mạch la u = [tex]30\sqrt{2}cos(100\prod{t}).[/tex]
khi R=9 và i lệch pha với i là [tex]\varphi _{1}[/tex] khi r =16 thi u lệch pha i là [tex]\varphi _{2}[/tex]
biết [tex]\varphi _{1}[/tex] + [tex]\varphi _{2}[/tex] = pi/2 .tìm L
em đang cần gấp.em cảm ơn


Tiêu đề: Trả lời: Cần giúp đỡ một bài điên xoay chiều
Gửi bởi: desparado trong 12:09:22 pm Ngày 24 Tháng Mười Một, 2012
các thầy giúp em với ạ


Tiêu đề: Trả lời: Cần giúp đỡ một bài điên xoay chiều
Gửi bởi: superburglar trong 12:11:49 pm Ngày 24 Tháng Mười Một, 2012
R,r hay chỉ có R thui bạn


Tiêu đề: Trả lời: Cần giúp đỡ một bài điên xoay chiều
Gửi bởi: superburglar trong 12:36:52 pm Ngày 24 Tháng Mười Một, 2012
chi co R hay có cả r vay pan.c xem lai de bai cho xem con hieu j k


Tiêu đề: Trả lời: Cần giúp đỡ một bài điên xoay chiều
Gửi bởi: superburglar trong 12:56:11 pm Ngày 24 Tháng Mười Một, 2012
bài này nếu chỉ có R thì với gt của Zl và Zc bất kì thỏa mãn hiệu của chúng=12 thì đều được bạn ak


Tiêu đề: Trả lời: Cần giúp đỡ một bài điên xoay chiều
Gửi bởi: superburglar trong 03:48:46 pm Ngày 24 Tháng Mười Một, 2012
em nói thế có đúng không thầy Đạt ơi!


Tiêu đề: Trả lời: Cần giúp đỡ một bài điên xoay chiều
Gửi bởi: desparado trong 10:45:50 pm Ngày 24 Tháng Mười Một, 2012
chỉ có R thôi,vậy nếu có thêm r thi lam the nào vậy?