Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: thpt_hda trong 07:05:26 am Ngày 06 Tháng Tám, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: https://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=11351Tiêu đề: Cần mọi người giúp mấy bài dao động cơ
Gửi bởi: thpt_hda trong 07:05:26 am Ngày 06 Tháng Tám, 2012
1/ Một lò xo có độ cứng k, 1 đầu treo vào điểm cố đinh đầu dưới treo vật nặng m=100g.Kéo vật này xuống dưới theo phương thẳng đứng rồi buông nhẹ, vật dđđh theo pt x=5cos4[tex]\phi[/tex]t cm.Lấy g=[tex]\phi[/tex]=10m/s2.Lực dùng để kéo vật trước khi dao động có độ lớn là
A.0,8N         B.1,6N              C.6,4N                        D.3,2N


2/CLLX nằm ngang gồm lò có có độ cứng 40N/m và vật nặng m=400g.Từ VTCb kéo vật ra 1 đoạn 8cm rồi thả nhẹ cho vật dđđh.Sau khi thả vật đc [tex]\frac{7\phi }{30}[/tex]s thì dữ đột ngột điểm chính giữa lò xo khi đó.Biên độ vật sau khi giữ là
A.2[tex]2\sqrt{6}[/tex]
B.[tex]2\sqrt{5}[/tex]
C.[tex]2\sqrt{7}[/tex]
D.[tex]4\sqrt{2}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Cần mọi người giúp mấy bài dao động cơ
Gửi bởi: kydhhd trong 09:37:14 am Ngày 06 Tháng Tám, 2012
1/ Một lò xo có độ cứng k, 1 đầu treo vào điểm cố đinh đầu dưới treo vật nặng m=100g.Kéo vật này xuống dưới theo phương thẳng đứng rồi buông nhẹ, vật dđđh theo pt x=5cos4[tex]\phi[/tex]t cm.Lấy g=[tex]\phi[/tex]=10m/s2.Lực dùng để kéo vật trước khi dao động có độ lớn là
A.0,8N         B.1,6N              C.6,4N                        D.3,2N
độ cứng của lò xo:
[tex]k=\omega ^{2}m=16.\Pi ^{2}.0,1=16N/m[/tex]
lực kéo vật trước khi thả vật cân bằng với lực hồi phục của vật nên: [tex]Fk=K.A=16.0,05=0,8N[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Cần mọi người giúp mấy bài dao động cơ
Gửi bởi: kydhhd trong 09:59:13 am Ngày 06 Tháng Tám, 2012

2/CLLX nằm ngang gồm lò có có độ cứng 40N/m và vật nặng m=400g.Từ VTCb kéo vật ra 1 đoạn 8cm rồi thả nhẹ cho vật dđđh.Sau khi thả vật đc [tex]\frac{7\phi }{30}[/tex]s thì dữ đột ngột điểm chính giữa lò xo khi đó.Biên độ vật sau khi giữ là
A.2[tex]2\sqrt{6}[/tex]
B.[tex]2\sqrt{5}[/tex]
C.[tex]2\sqrt{7}[/tex]
D.[tex]4\sqrt{2}[/tex]

tính tốc độ góc:[tex]\omega =\sqrt{K/m}=10[/tex]
sau thời gian 7pi/30 vật quay được 1 góc là: 2.pi+ pi/3, dùng vòng tròn lượng giác xác định được vị trí của vật lcs này là A/2=4cm
vận tốc của vật lúc này: [tex]v=\omega \sqrt{A^{2}-x^{2}}=10.\sqrt{8^{2}-4^{2}}=40\sqrt{3}cm/s[/tex]
tới vị trí này con lắc có chiều dài là: l+A/2   khi bị giữ thi chiều dài là    l/2+ A/4
x=A/4=2cm là li độ mới của con lắc so với vị trí cân bằng mới, độ cứng của o xo gấp đôi k'=80N/m
biên độ mới:
[tex]A=\sqrt{x^{2}+\frac{v^{2}}{\omega' ^{2}}}=\sqrt{4+\frac{40^{2}.3}{10^{2}.2}}=2\sqrt{7}cm[/tex]