Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: rukabi hoc ly trong 01:34:05 am Ngày 17 Tháng Bảy, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: https://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=11130Tiêu đề: sóng dừng
Gửi bởi: rukabi hoc ly trong 01:34:05 am Ngày 17 Tháng Bảy, 2012
Trên một sợi sơi hình thành sóng dừng có A là nút, B là bụng gần A nhất biết rằng AB=20cm. C là trung điểm của AB, thời gian ngắn nhất giữa hai lần ly độ điểm B bằng biên độ điểm C là 0,1s. Hãy xác định tốc độ truyền sóng trên dây.
ANh chị thầy cô giúp em với ạ
EM cảm ơn mọi người  nhiều ạ


Tiêu đề: Trả lời: sóng dừng
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 09:39:45 am Ngày 17 Tháng Bảy, 2012
Trên một sợi sơi hình thành sóng dừng có A là nút, B là bụng gần A nhất biết rằng AB=20cm. C là trung điểm của AB, thời gian ngắn nhất giữa hai lần ly độ điểm B bằng biên độ điểm C là 0,1s. Hãy xác định tốc độ truyền sóng trên dây.
ANh chị thầy cô giúp em với ạ
EM cảm ơn mọi người  nhiều ạ
Khoảng cách từ A tới B là: lamda/4 =AB ->lamda=4.AB =80cm
Dùng VTLG tính được biên độ của điểm C là: A.can2/2 ( A là biên độ của điểm B)
khoảng thời gian giữa 2 lần liên tiếp li độ của B bằng biên độ của C là 0,1s. Từ đó suy ra: t =T/4 <->0,1=T/4 ->T=0,4s
tốc độ truyền sóng: v=lamda/T =80/0,4=200cm/s = 2m/s


Tiêu đề: Trả lời: sóng dừng
Gửi bởi: ttlnht trong 11:04:54 am Ngày 17 Tháng Bảy, 2012
Thầy có thể vẽ hình bài này được không ah, em không hiểu lắm tại sao biên độ tại C là Acan2/2. Cảm ơn thầy!


Tiêu đề: Trả lời: sóng dừng
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 11:30:59 am Ngày 17 Tháng Bảy, 2012
Thầy có thể vẽ hình bài này được không ah, em không hiểu lắm tại sao biên độ tại C là Acan2/2. Cảm ơn thầy!
Thầy hướng dẫn em vẽ nhé.
Em vẽ VTLG và lấy góc 1/4 chẳng hạn. A là nút nên biên độ bằng 0 ( trên đường tròn A ở vị trí 90 độ). B là bụng nên dao động với biên độ cực đại ( trên đường tròn B ở vị trí 0 độ). C ở giữa A và B. suy ra trên đường tròn C ở vị trí 45 độ. từ đó em suy ra biên độ của C như trong dao động điều hòa vậy

Thời gian ngắn nhất giữa hai lần li độ của B bằng biên độ của C là xem như B đi từ vị trí A.can2/2 tới vị trí -A.can2/2 như trong dao động điều hòa vậy