Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: phatthientai trong 10:40:01 pm Ngày 16 Tháng Bảy, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: https://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=11126Tiêu đề: Thắc mắc về con lắc đơn
Gửi bởi: phatthientai trong 10:40:01 pm Ngày 16 Tháng Bảy, 2012
Khi thế năng bằng 1 nửa cơ năng dao động toàn phần thì li độ là bao nhiêu? (con lắc đơn)


Tiêu đề: Trả lời: Thắc mắc về con lắc đơn
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 11:57:50 pm Ngày 16 Tháng Bảy, 2012
Khi thế năng bằng 1 nửa cơ năng dao động toàn phần thì li độ là bao nhiêu? (con lắc đơn)
Con lắc đơn dao động điều hòa có pt viết theo hai cách
+ theo li độ cong s: s=So.cos(wt+phi)
+ theo li độ góc anpha: anpha = anpha(0).cos(wt+phi)
+ liên hệ giữa li độ cong s và li độ góc anpha:
s = l.anpha; So = l.anpha(0)
trong 2 cách viết trên thì cách viết s=So.cos(wt+phi) tương tự như cách viết con lắc lò xo: x= A.cos(wt+phi)

Vậy em giải bài toán con lắc lò xo, rồi suy ra cho con lắc đơn.
Wt =W/2 ->2Wt=W <->2.1/2.kx^2 =1/2.k.A^2 ->x = +(-)A/can2
bây giờ em đưa sang con lắc đơn là: s = +(-)So/can2
Em muốn chuyển sang góc thì dùng công thức: s = l.anpha; So = l.anpha(0)