Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

=> => Tác giả chủ đề:: halminton trong 10:59:42 am Ngày 29 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: https://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10860Tiêu đề: Lý thuyết dao động cơ
Gửi bởi: halminton trong 10:59:42 am Ngày 29 Tháng Sáu, 2012
Mọi người giúp giùm e bài này với

Con lắc đơn gồm quả cầu tích điện q > 0 nối vào điểm treo cố định nhờ dây treo mảnh, cách điện. Con  lắc dao động trong vùng điện trường đều với chu kì không đổi T1. Nếu ta đảo chiều nhưng vẫn giữ nguyên cường độ điện trường, con lắc dao động quanh vị trí cân bằng ban đầu nhưng với chu kì  mới là T2 < T1. Ta có nhận xét gì về phương của điện trường ban đầu

A. Chưa thể kết luận gì trong trường hợp này.   B. Thẳng đứng, hướng từ trên xuống.
C. Hướng theo phương ngang.   D. Thẳng đứng, hướng từ dưới lên.


Tiêu đề: Trả lời: Lý thuyết dao động cơ
Gửi bởi: hoathekiet trong 11:16:59 am Ngày 29 Tháng Sáu, 2012
Vật chuyển động quanh vị trí cân bằng ban đầu nên [tex]\vec{E}[/tex] không có phương xéo.
Chu kì thay đổi nên [tex]\vec{E}[/tex] không có phương ngang. Suy ra [tex]\vec{E}[/tex] có phương thẳng đứng.
[tex]T_2<T_1 \Rightarrow g'_2>g'_1 \Rightarrow F_1[/tex] ngược hướng với P. Do q>0 nên [tex]\vec{E}[/tex] hướng xuống.


Tiêu đề: Trả lời: Lý thuyết dao động cơ
Gửi bởi: halminton trong 01:11:15 pm Ngày 29 Tháng Sáu, 2012
bạn ơi nhưng khi E theo phương ngang thì T vẫn có thể thay đổi mà. Bạn coi lại thử


Tiêu đề: Trả lời: Lý thuyết dao động cơ
Gửi bởi: thienhavosodoi trong 01:19:55 pm Ngày 29 Tháng Sáu, 2012
bạn ơi nhưng khi E theo phương ngang thì T vẫn có thể thay đổi mà. Bạn coi lại thử

khi theo phương ngang thì g'2=g2+(Eq/M)2 ko đổi khi đảo chiều điện trường