Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: leehoongzoo trong 09:35:45 am Ngày 29 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: https://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10856Tiêu đề: bài mạch dao động khó hiểu
Gửi bởi: leehoongzoo trong 09:35:45 am Ngày 29 Tháng Sáu, 2012
2 tụ giống nhau chưa tích điện và nguồn 1 chiều sđđ E.
lần thứ nhất 2 tụ mắc //,lần 2 mắc nối tiếp,rồi nối với nguồn để tích điện.sau đó tháo hệ tụ ra khỏi nguồn và khép kín mạch với cuộn dây thuần cảm để tạo ra mạch dđ điện từ.khi hiệu điện thế trên các tụ trong 2 trường hợp bằng nhau và bằng E/4 thi tỉ số năng lượng từ trường trong 2 mạch?


Tiêu đề: Trả lời: bài mạch dao động khó hiểu
Gửi bởi: Quang Dương trong 09:39:39 am Ngày 29 Tháng Sáu, 2012
Lần sau em chịu khó viết rõ ràng hơn là nhờ giúp hay ra đề !

Năng lượng ban đầu của các mạch : [tex]W_{1} = \frac{C_{1}E^{2}}{2}[/tex] ; [tex]W_{2} = \frac{C_{2}E^{2}}{2}[/tex] với [tex]C_{1} = 4C_{2}[/tex]

Năng lượng từ trường của chúng vào thời điểm đang xét :

[tex]W_{B1} = W_{1} - W_{E1} = \frac{C_{1}E^{2}}{2} - \frac{C_{1}(E/4)^{2}}{2} = \frac{15}{16} \frac{C_{1}E^{2}}{2}[/tex]

[tex]W_{B2} = W_{2} - W_{E2} = \frac{C_{2}E^{2}}{2} - \frac{C_{2}(E/2)^{2}}{2} = \frac{3}{4} \frac{C_{2}E^{2}}{2}[/tex]

Tỉ số đang xét [tex]\frac{W_{B1}}{W_{B2}} = \frac{5C_{1}}{4C_{2}} = 5[/tex]