Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: shawnita112 trong 02:15:04 am Ngày 24 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: https://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10563Tiêu đề: Câu lý thuyết quang phổ
Gửi bởi: shawnita112 trong 02:15:04 am Ngày 24 Tháng Sáu, 2012
Mọi người giúp em câu này, giải thích lý do giùm em nhé?
C1: chọn câu đúng
A. hiện tượng đảo sắc chứng tỏ nguyên tố hóa học chỉ hấp thụ những bức xạ mà nó có khả năng phát ra
B. quang phổ liên tục phụ thuộc bản chất nguồn phát.
C. quang phổ vạch phát xạ của một chất khí thì đặc trưng cho chính chất ấy.
D quang phổ vạch hấp thụ của một chất thì đặc trưng cho cấu tạo phân tử chất ấy.

Thêm câu này nữa ạ
C2: Điện trường trong mạch dd điện từ biến thiên tuần hoàn
A. ngược pha q
B. cùng pha i
C. ngược pha i
D. cùng pha u
Tiêu đề: Trả lời: Câu lý thuyết quang phổ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:44:42 am Ngày 24 Tháng Sáu, 2012
Mọi người giúp em câu này, giải thích lý do giùm em nhé?
C1: chọn câu đúng
A. hiện tượng đảo sắc chứng tỏ nguyên tố hóa học chỉ hấp thụ những bức xạ mà nó có khả năng phát ra
B. quang phổ liên tục phụ thuộc bản chất nguồn phát.
C. quang phổ vạch phát xạ của một chất khí thì đặc trưng cho chính chất ấy.
D quang phổ vạch hấp thụ của một chất thì đặc trưng cho cấu tạo phân tử chất ấy.
Thêm câu này nữa ạ
câu này sao thấy nó đúng cả 3 thế, chỉ có câu 2 là sai chắc
Trích dẫn
C2: Điện trường trong mạch dd điện từ biến thiên tuần hoàn
A. ngược pha q
B. cùng pha i
C. ngược pha i
D. cùng pha u
E trong tụ điện đồng pha với u ==> đồng pha với q ==> vuông pha với i