Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Fc Barcelona trong 11:36:55 pm Ngày 15 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: https://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10092Tiêu đề: Phân tích hộ em câu lí thuyết ạ
Gửi bởi: Fc Barcelona trong 11:36:55 pm Ngày 15 Tháng Sáu, 2012
Phát hiện nhận định sai
Quang phổ vạch hấp thụ của 2 nguyên tố khác nhau có những vạch tối trùng nhau điều đó chứng tỏ trong nguyên tử của 2 nguyên tố đó tồn tại
A.Những trạng thái dừng nhất thiết ở cùng mức năng lượng
B.Quang phổ vạch phát xạ của 2 nguyên tố đó cũng có thể là quang phổ vạch cùng bước sóng
C.Những trạng thái dừng có thể có cùng mức năng lượng
D.Những cặp trạng thái dừng có cùng hiệu năng lượng


Tiêu đề: Trả lời: Phân tích hộ em câu lí thuyết ạ
Gửi bởi: Fc Barcelona trong 08:36:39 pm Ngày 16 Tháng Sáu, 2012
Bài này đáp án nhưng sao các đáp an còn lại lại sai ạ
Phân tích hộ em với-->Chuyên PBC lần 3


Tiêu đề: Trả lời: Phân tích hộ em câu lí thuyết ạ
Gửi bởi: traugia trong 09:10:42 pm Ngày 16 Tháng Sáu, 2012
Phát hiện nhận định sai
Quang phổ vạch hấp thụ của 2 nguyên tố khác nhau có những vạch tối trùng nhau điều đó chứng tỏ trong nguyên tử của 2 nguyên tố đó tồn tại
A.Những trạng thái dừng nhất thiết ở cùng mức năng lượng
B.Quang phổ vạch phát xạ của 2 nguyên tố đó cũng có thể là quang phổ vạch cùng bước sóng
C.Những trạng thái dừng có thể có cùng mức năng lượng
D.Những cặp trạng thái dừng có cùng hiệu năng lượng
Theo mình nghĩ thế này :
Theo đề bài Quang phổ hấp thụ của hai nguyên tố khác nhau có những vạch tối trùng nhau nghĩa là hai nguyên tố đó có thể hấp thụ ( cũng có nghĩa là phát xạ ) được những bức xạ có cùng tần số => Theo hai tiên đề của Bo -> nó phải tồn tại những cặp trạng thái dừng có cùng hiệu mức năng lượng => D đúng hoặc cũng có thể nó tồn tại những trạng thái dừng có cùng mức năng lượng ( thì tồn tại các cặp trạng thái dừng cùng hiệu mức năng lượng) => C đúng
Đương nhiên nếu có cùng vạch tối trong quang phổ hấp thụ thì nó sẽ tồn tại các vạch có cùng bước sóng trong quang phổ vạch ( hai cái này đảo nhau mà) => B đúng
Nhưng theo đề bài Quang phổ hấp thụ của hai nguyên tố khác nhau có những vạch tối trùng nhau
có nghĩa là ko phải tất cả các vạch tối của hai nguyên tố này đều trùng nhau cả nên ko nhất thiết là các trạng thái dừng phải có cùng mức năng lượng (chỉ cần tồn tại những cặp trạng thái có cùng hiệu mức năng lượng là đủ) => A sai