I. Phần mềm thiết kế CD "SGK điện tử Vật Lí 10"

STT

Tên phần mềm - phiên bản

Nhà sản suất(tác giả/trang chủ)

Chức năng

1

Microsoft Office FrontPage 2003

Microsoft

thiết kế Website

2

Macromedia Dreamweaver 8

www.adobe.com

thiết kế Website

3

Microsoft Office Word 2007

Microsoft

soạn thảo văn bản

4

Wondershare QuizCreator V.3.2.3 http://www.wondershare.com soạn câu hỏi kiểm tra E-learning

5

Camtasia Studio 7 http://www.techsmith.com/products.asp Quay phim, chụp ảnh, xử lí video

6

Total Video Converter http://www.effectmatrix.com Chuyển đổi đa định dạng video
7 Moyea FLV Editor Lite http://www.exp-flv.com Biên tập Flash Video
8 Screen Hunter 5.1 Free http://www.wisdom-soft.com Chụp ảnh

II. Phần mềm hỗ trợ hiển thị CD

STT

Tên phần mềm-phiên bản

Nhà sản suất

(tác giả/trang chủ)

Chức năng

 1 Flash Player 10

flash player10activeX

www.adobe.com

Hỗ trợ hiển thị các file flash(các file thí nghiệm ảo dạng *.exe hoặc *.swf). http://get.adobe.com/flashplayer/

http://download.macromedia.com/

pub/flashplayer/updaters/10/

flashplayer_10_ax_debug.exe

 

 2  K-Lite Codec Pack 510 Mega Bộ giải mã Video - Hỗ trợ hiển thị các file video http://www.free-codecs.com/download/

k_lite_mega_codec_pack.htm

 

 3  jre6u7windows-i586ps

www.java.com

Chạy các file dạng *.jar, hiển thị các thí nghiệm ảo java http://www.java.com/en/download/

jre-6u7-windows-i586-p-s

4 Foxit Reader http://www.foxitsoftware.com Đọc file dạng *.pdf http://www.foxitsoftware.com/

downloads/index.php

III. Tài liệu

1. Vật lý 10 (CCGD), Dương Trọng Bái, Tô Giang, Nguyễn Đức Thâm, Bùi Gia Thịnh (1994), NXB Giáo dục.

2. Vật lí 10, Lương Duyên Bình, Nguyễn Xuân Chi, Tô Giang,... (2009), NXB Giáo dục.

3. Bài tập Vật lí 10, Lương Duyên Bình, Nguyễn Xuân Chi, Tô Giang,... (2006), NXB Giáo dục.

4. Vật lí 10 Nâng cao, Nguyễn Thế Khôi, Phạm Quý Tư,...(2010), NXB Giáo dục.

5. Bài giảng Cơ học Newton, Benjamin Crowell, Trần Nghiêm dịch.

6. Sơ lược về nhiệt độ và nhiệt học, Beverly T. Lynds (blynds@unidata.ucar.edu).

7. Cơ sở Vật lý tập I,II, David Halliday, Robert Resnick và Jearl Walker, dịch sang tiếng Việt bởi Ngô Quốc Quýnh, NXB Giáo dục, 1998. 

8. Vật lý Đại cương A1, Lương Duyên Bình, NXB Giáo dục.

9. Giáo trình điện tử “Sử dụng thí nghiệm mô phỏng trong dạy học vật lý ở trường phổ thông”, PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hưng, PGS.TS. Phạm Xuân Quế, TS. Nguyễn Xuân Thành

10. Vật lý vui, Ia. Ipêrenman ; Dịch: Phan Tất Đắc, Lê Nguyên Long,Thế Trường NXB Giáo dục, 1977.

11. Mười vạn câu hỏi vì sao- Nhà sách Đông A-NXB Văn hoá Sài gòn.

12. CD Vật Lí và Thế giới quanh ta - Đỗ Văn Chính (Nhóm Active Software - http://www.iflesk.com/vn/index.php)

IV. Website

1. http://thuvienvatly.com

2. http://violet.vn

3. http://vi.wikipedia.org

4. http://www.youtube.com

5. http://www.bachkhoatoanthu.gov.vn

6. http://clip.vn

7. http://www.crocodile-clips.com

8. http://hocmai.vn