Trắc nghiệm vui vật lý lớp 10, 11, 12

Download Dạng 5,6. Tính thới gian để vật đi được từ vị trí có li độ X1 đến X2

Cộng đồng Thư Viện Vật Lý rất cảm ơn tác giả đã chia sẻ tài liệu này.

Chúng tôi rất cảm ơn nếu bạn chia sẻ tài liệu này cho bạn bè và không quên ghi rõ nguồn từ Thuvienvatly.com

Download - Tải về
7 Đang tải...