Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý

Thong bao bao ve luan van tot nghiep Cao hoc
Người đăng: Trần Thị Thanh Tâm   
01/11/2007
Vien Vat ly va Dien tu to chuc bao ve luan van tot nghiep Cao hoc cho cac hoc vien sau day:
1. Hoc vien Dang Thu Ha
    De tai: Nghien cuu cong nghe che tao va cac tinh chat cua vat lieu ong nano cacbon dinh huong.
 
  Thoi gian: 8h30 ngay thu nam, 8/11/2007
  Dia diem: Phong hop tang 1, Vien Vat ly va Dien tu, so 10 Dao Tan, Ba Dinh, Ha Noi.

2. Hoc vien Phan Thi Thanh Huyen
    De tai: Nghien cuu che tao vat lieu nanocomposite (Nd,Pr)-(Fe,Co)- Nb-B.
 
  Thoi gian: 10h30 ngay thu nam, 8/11/2007
  Dia diem: Phong hop tang 1, Vien Vat ly va Dien tu, so 10 Dao Tan, Ba Dinh, Ha Noi.

3. Hoc vien Le Ha Phuong
   De tai: Che tao mang mong vat lieu La_(0.7)Ca_(0.3)MnO_(3) bang phuong phap boc bay xung laser va nghien cuu tinh chat dien tu cua chung.
 
  Thoi gian: 13h30 ngay thu nam, 8/11/2007
   Dia diem: Phong hop tang 1, Vien Vat ly va Dien tu, so 10 Dao Tan, Ba Dinh, Ha Noi.

4. Hoc vien Nguyen Thi Anh Minh
    De tai: Che tao va nghien cuu mot so tinh chat cua he vat lieu LaFe_
(1-x)Co_(x)O_(3-delta) ung dung trong cam bien nhay hoi etanol.
 
   Thoi gian: 15h30 ngay thu nam, 8/11/2007
   Dia diem: Phong hop tang 1, Vien Vat ly va Dien tu, so 10 Dao Tan, Ba Dinh, Ha Noi.

 

Kinh moi tham du buoi bao ve.

 

 
Extension Thuvienvatly.com cho Chrome

Chúng tôi hiện có hơn 60 nghìn tài liệu để bạn tìm


ABC Trắc Nghiệm Vật Lý
Cầu vồng   |   Đăng nhập Đăng nhậpnew
Đang online (203)