Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý

Video vật lýThêm video thí nghiệmDownload Video vật lýVideo đặc sắcKho video Vật LýHướng dẫn chung 

Va chạm
Video mô tả sự va chạm của một vật đến 1 thanh đứng yên
Ngày: 24 Tháng sáu 2009 - Thêm bởi: Hoàng Văn Hưng
Xem: 4036 - Cho điểm: 0 - Xếp hạng: 0
 
Va chạm
Video mô tả biến dạng của vật trong quá trình va chạm
Ngày: 24 Tháng sáu 2009 - Thêm bởi: Hoàng Văn Hưng
Xem: 3007 - Cho điểm: 0 - Xếp hạng: 0
 
Va chạm
Video mô tả biến dạng của vật trong quá trình va chạm
Ngày: 24 Tháng sáu 2009 - Thêm bởi: Hoàng Văn Hưng
Xem: 3000 - Cho điểm: 1 - Xếp hạng: 1
 
Va chạm
Va chạm giữa 2 vật có khối lượng bằng nhau. Vật 1 đứng yên, vật 2 va chạm vào vật 1. Sau va chạm vật 1 truyền hết vận tốc cho vật 2, vật 1 đứng yên và vật 2 chuyển động với vận tốc vật 1 trước va chạm
Ngày: 24 Tháng sáu 2009 - Thêm bởi: Hoàng Văn Hưng
Xem: 4268 - Cho điểm: 1 - Xếp hạng: 5
 
Va chạm
Va chạm hệ nhều vật
Ngày: 23 Tháng sáu 2009 - Thêm bởi: Hoàng Văn Hưng
Xem: 2527 - Cho điểm: 0 - Xếp hạng: 0
 
Va chạm
Va chạm không xuyên tâm
Ngày: 23 Tháng sáu 2009 - Thêm bởi: Hoàng Văn Hưng
Xem: 2684 - Cho điểm: 0 - Xếp hạng: 0
 
Va chạm
Va chạm không xuyên tâm
Ngày: 23 Tháng sáu 2009 - Thêm bởi: Hoàng Văn Hưng
Xem: 2711 - Cho điểm: 0 - Xếp hạng: 0
 
Va chạm
Va chạm giữa 2 vật có khối lượng khác nhau 1 vật nặng và một vật nhẹ
Ngày: 23 Tháng sáu 2009 - Thêm bởi: Hoàng Văn Hưng
Xem: 3260 - Cho điểm: 1 - Xếp hạng: 1
 
Quá trình nổ
Quỹ tích các vật sinh ra trong quá trình nổ
Ngày: 22 Tháng sáu 2009 - Thêm bởi: Hoàng Văn Hưng
Xem: 3411 - Cho điểm: 2 - Xếp hạng: 2.5
 
Va chạm
Va chạm hệ nhều vật
Ngày: 22 Tháng sáu 2009 - Thêm bởi: Hoàng Văn Hưng
Xem: 2891 - Cho điểm: 1 - Xếp hạng: 4
 
Tạo bảng điểm online

ABC Trắc Nghiệm Vật Lý
Cầu vồng   |   Đăng nhập Đăng nhậpnew
Đang online (99)