Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý

Video vật lýThêm video thí nghiệmDownload Video vật lýVideo đặc sắcKho video Vật LýHướng dẫn chung 

Tương lai Nano (Phần 3)
Tương lai của công nghệ nano
Ngày: 21 Tháng năm 2009 - Thêm bởi: Kẻ Chiến Bại
Xem: 4881 - Cho điểm: 0 - Xếp hạng: 0
 
Tương lai Nano (Phần 2)
Tương lai của công nghệ nano
Ngày: 21 Tháng năm 2009 - Thêm bởi: Kẻ Chiến Bại
Xem: 4359 - Cho điểm: 0 - Xếp hạng: 0
 
Tương lai Nano (Phần 1)
Tương lai của công nghệ nano
Ngày: 21 Tháng năm 2009 - Thêm bởi: Kẻ Chiến Bại
Xem: 4914 - Cho điểm: 0 - Xếp hạng: 0
 
Mẫu nguyên tử Bohr
Bài giảng về mẫu nguyên tử Bohr
Ngày: 21 Tháng năm 2009 - Thêm bởi: Kẻ Chiến Bại
Xem: 4576 - Cho điểm: 0 - Xếp hạng: 0
 
Phản xạ và khúc xạ ánh sáng
Thí nghiệm phản xạ và khúc xạ ánh sáng
Ngày: 21 Tháng năm 2009 - Thêm bởi: Kẻ Chiến Bại
Xem: 12031 - Cho điểm: 4 - Xếp hạng: 2.5
 
Cầu vồng
Giải thích sự hình thành cầu vồng
Ngày: 21 Tháng năm 2009 - Thêm bởi: Kẻ Chiến Bại
Xem: 6970 - Cho điểm: 2 - Xếp hạng: 4
 
Giao thoa cho bởi màng mỏng
Sự giao thoa ánh sáng bởi màng mỏng: Bọt xà phòng
Ngày: 20 Tháng năm 2009 - Thêm bởi: Kẻ Chiến Bại
Xem: 6008 - Cho điểm: 0 - Xếp hạng: 0
 
Thí nghiệm quang hình biểu diễn
Trình diễn các thí nghiệm quang hình, phản xạ, khúc xạ, lăng kính, thấu kính, bản mặt song song...
Ngày: 20 Tháng năm 2009 - Thêm bởi: Kẻ Chiến Bại
Xem: 8893 - Cho điểm: 3 - Xếp hạng: 3.67
 
Cáp quang và sự phản xạ toàn phần
Nguyên lí phản xạ toàn phần và hoạt động của cáp quang
Ngày: 20 Tháng năm 2009 - Thêm bởi: Kẻ Chiến Bại
Xem: 9558 - Cho điểm: 5 - Xếp hạng: 4.6
 
Sự phản xạ toàn phần
Thí nghiệm sự phản xạ nội toàn phần
Ngày: 20 Tháng năm 2009 - Thêm bởi: Kẻ Chiến Bại
Xem: 10719 - Cho điểm: 2 - Xếp hạng: 3
 
Extension Thuvienvatly.com cho Chrome

ABC Trắc Nghiệm Vật Lý
Cầu vồng   |   Đăng nhập Đăng nhậpnew
Đang online (37)