Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý

Video vật lýThêm video thí nghiệmDownload Video vật lýVideo đặc sắcKho video Vật LýHướng dẫn chung 

Bông giấy và máy phát Van de Graff
Thí nghiệm biểu diễn vui với bông giấy và máy phát Van de Graff.
Ngày: 27 Tháng sáu 2009 - Thêm bởi: Kẻ Chiến Bại
Xem: 4989 - Cho điểm: 5 - Xếp hạng: 4
 
Nhiễm điện do cọ xát
Thí nghiệm nhiễm điện cọ xát cao su và thủy tinh
Ngày: 27 Tháng sáu 2009 - Thêm bởi: Kẻ Chiến Bại
Xem: 10668 - Cho điểm: 7 - Xếp hạng: 2.86
 
Định luật Lenz (2)
Thí nghiệm kiểm chứng định luật Lenz về dòng điện cảm ứng
Ngày: 26 Tháng sáu 2009 - Thêm bởi: Kẻ Chiến Bại
Xem: 5506 - Cho điểm: 3 - Xếp hạng: 2
 
Chứng minh định luật Lenz
Thí nghiệm kiểm chứng định luật Lenz về dòng điện cảm ứng
Ngày: 26 Tháng sáu 2009 - Thêm bởi: Kẻ Chiến Bại
Xem: 5502 - Cho điểm: 2 - Xếp hạng: 2.5
 
Sự lăn không trượt
Video mô tả sự lăn không trượt và những ảnh hưởng đến gia tốc vật
Ngày: 26 Tháng sáu 2009 - Thêm bởi: Hoàng Văn Hưng
Xem: 4145 - Cho điểm: 0 - Xếp hạng: 0
 
Sự lăn không trượt
Video mô tả sự lăn không trượt và những ảnh hưởng đến gia tốc vật
Ngày: 26 Tháng sáu 2009 - Thêm bởi: Hoàng Văn Hưng
Xem: 4393 - Cho điểm: 1 - Xếp hạng: 5
 
Sự lăn không trượt
Video mô tả sự lăn không trượt và những ảnh hưởng đến gia tốc vật
Ngày: 25 Tháng sáu 2009 - Thêm bởi: Hoàng Văn Hưng
Xem: 2884 - Cho điểm: 0 - Xếp hạng: 0
 
Sự lăn không trượt
Video mô tả sự lăn không trượt và những ảnh hưởng đến gia tốc vật
Ngày: 25 Tháng sáu 2009 - Thêm bởi: Hoàng Văn Hưng
Xem: 3215 - Cho điểm: 0 - Xếp hạng: 0
 
Sự lăn không trượt
Video mô tả sự lăn không trượt và những ảnh hưởng đến gia tốc vật
Ngày: 25 Tháng sáu 2009 - Thêm bởi: Hoàng Văn Hưng
Xem: 3441 - Cho điểm: 0 - Xếp hạng: 0
 
Sự lăn không trượt
Video mô tả sự lăn không trượt và những ảnh hưởng đến gia tốc vật
Ngày: 25 Tháng sáu 2009 - Thêm bởi: Hoàng Văn Hưng
Xem: 2672 - Cho điểm: 0 - Xếp hạng: 0
 
Downlaod video thí nghiệm

ABC Trắc Nghiệm Vật Lý
Cầu vồng   |   Đăng nhập Đăng nhậpnew
Đang online (46)