Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý

> Video
Video vật lýThêm video thí nghiệmDownload Video vật lýVideo đặc sắcKho video Vật LýHướng dẫn chung 

Kích cỡ Hệ Mặt trời
Kích cỡ của Hệ Mặt trời, các hành tinh,...
Ngày: 19 Tháng năm 2009 - Thêm bởi: Kẻ Chiến Bại
Xem: 3430 - Cho điểm: 2 - Xếp hạng: 3
 
Isaac Newton & định luật hấp dẫn
Clip vui về Isaac Newton và câu chuyện phát minh ra định luật vạn vật hấp dẫn của ông
Ngày: 19 Tháng năm 2009 - Thêm bởi: Kẻ Chiến Bại
Xem: 10028 - Cho điểm: 9 - Xếp hạng: 3.89
 
Nhiễu xạ và giao thoa ánh sáng
Thí nghiệm về sự nhiễu xạ ánh sáng và giao thoa ánh sáng (kết hợp với phần mềm máy tính)
Ngày: 19 Tháng năm 2009 - Thêm bởi: Kẻ Chiến Bại
Xem: 11753 - Cho điểm: 5 - Xếp hạng: 3
 
Pha của sóng âm
Thí nghiệm biểu diễn Pha của sóng âm, sự giao thoa sóng trên mặt nước
Ngày: 19 Tháng năm 2009 - Thêm bởi: Kẻ Chiến Bại
Xem: 5043 - Cho điểm: 0 - Xếp hạng: 0
 
Hiện tượng quang điện
Thí nghiệm trình diễn về hiện tượng quang điện ngoài
Ngày: 19 Tháng năm 2009 - Thêm bởi: Kẻ Chiến Bại
Xem: 6817 - Cho điểm: 1 - Xếp hạng: 5
 
Điệu vũ sóng âm
Thí nghiệm về sự lan truyền sóng âm trên mặt nước
Ngày: 19 Tháng năm 2009 - Thêm bởi: Kẻ Chiến Bại
Xem: 5240 - Cho điểm: 1 - Xếp hạng: 5
 
Sóng nước
Thí nghiệm về truyền sóng mặt nước, nhiễu xạ và giao thoa sóng mặt nước
Ngày: 19 Tháng năm 2009 - Thêm bởi: Kẻ Chiến Bại
Xem: 8559 - Cho điểm: 3 - Xếp hạng: 4.34
 
From Big Bang to Man (Phần 3)
Lịch sử vũ trụ - Từ Big Bang cho đến sự ra đời của loài người. Phần 3: Sự phát sinh và tiến hóa của sự sống
Ngày: 18 Tháng năm 2009 - Thêm bởi: Kẻ Chiến Bại
Xem: 5298 - Cho điểm: 16 - Xếp hạng: 4.63
 
From Big Bang to Man (Phần 2)
Lịch sử vũ trụ - Từ Big Bang cho đến sự ra đời của loài người. Phần 2: Vũ trụ hiện nay
Ngày: 18 Tháng năm 2009 - Thêm bởi: Kẻ Chiến Bại
Xem: 4817 - Cho điểm: 17 - Xếp hạng: 4.42
 
From Big Bang to Man (Phần 1)
Lịch sử vũ trụ - Từ Big Bang cho đến sự ra đời của loài người. Phần 1: Vũ trụ sơ khai
Ngày: 18 Tháng năm 2009 - Thêm bởi: Kẻ Chiến Bại
Xem: 5418 - Cho điểm: 14 - Xếp hạng: 4.15
 
Extension Thuvienvatly.com cho Chrome

ABC Trắc Nghiệm Vật Lý
Cầu vồng   |   Đăng nhập Đăng nhậpnew
Đang online (45)