Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý

> Video
Video vật lýThêm video thí nghiệmDownload Video vật lýVideo đặc sắcKho video Vật LýHướng dẫn chung 

Tương lai Nano (Phần 3)
Tương lai của công nghệ nano
Ngày: 21 Tháng năm 2009 - Thêm bởi: Kẻ Chiến Bại
Xem: 4163 - Cho điểm: 0 - Xếp hạng: 0
 
Tương lai Nano (Phần 2)
Tương lai của công nghệ nano
Ngày: 21 Tháng năm 2009 - Thêm bởi: Kẻ Chiến Bại
Xem: 3744 - Cho điểm: 0 - Xếp hạng: 0
 
Tương lai Nano (Phần 1)
Tương lai của công nghệ nano
Ngày: 21 Tháng năm 2009 - Thêm bởi: Kẻ Chiến Bại
Xem: 4289 - Cho điểm: 0 - Xếp hạng: 0
 
Mẫu nguyên tử Bohr
Bài giảng về mẫu nguyên tử Bohr
Ngày: 21 Tháng năm 2009 - Thêm bởi: Kẻ Chiến Bại
Xem: 4161 - Cho điểm: 0 - Xếp hạng: 0
 
Phản xạ và khúc xạ ánh sáng
Thí nghiệm phản xạ và khúc xạ ánh sáng
Ngày: 21 Tháng năm 2009 - Thêm bởi: Kẻ Chiến Bại
Xem: 10813 - Cho điểm: 4 - Xếp hạng: 2.5
 
Cầu vồng
Giải thích sự hình thành cầu vồng
Ngày: 21 Tháng năm 2009 - Thêm bởi: Kẻ Chiến Bại
Xem: 6379 - Cho điểm: 2 - Xếp hạng: 4
 
Giao thoa cho bởi màng mỏng
Sự giao thoa ánh sáng bởi màng mỏng: Bọt xà phòng
Ngày: 20 Tháng năm 2009 - Thêm bởi: Kẻ Chiến Bại
Xem: 5333 - Cho điểm: 0 - Xếp hạng: 0
 
Thí nghiệm quang hình biểu diễn
Trình diễn các thí nghiệm quang hình, phản xạ, khúc xạ, lăng kính, thấu kính, bản mặt song song...
Ngày: 20 Tháng năm 2009 - Thêm bởi: Kẻ Chiến Bại
Xem: 8007 - Cho điểm: 3 - Xếp hạng: 3.67
 
Cáp quang và sự phản xạ toàn phần
Nguyên lí phản xạ toàn phần và hoạt động của cáp quang
Ngày: 20 Tháng năm 2009 - Thêm bởi: Kẻ Chiến Bại
Xem: 8764 - Cho điểm: 5 - Xếp hạng: 4.6
 
Sự phản xạ toàn phần
Thí nghiệm sự phản xạ nội toàn phần
Ngày: 20 Tháng năm 2009 - Thêm bởi: Kẻ Chiến Bại
Xem: 9785 - Cho điểm: 2 - Xếp hạng: 3
 
Tạo bảng điểm online

ABC Trắc Nghiệm Vật Lý
Cầu vồng   |   Đăng nhập Đăng nhậpnew
Đang online (267)