Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý

> Video
Video vật lýThêm video thí nghiệmDownload Video vật lýVideo đặc sắcKho video Vật LýHướng dẫn chung 

Sự truyền sóng
Sóng lan truyền trong không gian
Ngày: 07 Tháng sáu 2009 - Thêm bởi: Kẻ Chiến Bại
Xem: 5605 - Cho điểm: 4 - Xếp hạng: 3
 
Điện năng - Phần 2
Khái niệm điện năng. Khai thác, phân phối và tiêu thụ điện năng như thế nào ?
Ngày: 07 Tháng sáu 2009 - Thêm bởi: Kẻ Chiến Bại
Xem: 3869 - Cho điểm: 0 - Xếp hạng: 0
 
Điện năng - Phần 1
Khái niệm điện năng. Khai thác, phân phối và tiêu thụ điện năng như thế nào ?
Ngày: 07 Tháng sáu 2009 - Thêm bởi: Kẻ Chiến Bại
Xem: 4368 - Cho điểm: 3 - Xếp hạng: 3.67
 
Nhà máy thủy điện (3)
Quy trình xây dựng nhà máy thủy điện
Ngày: 07 Tháng sáu 2009 - Thêm bởi: Kẻ Chiến Bại
Xem: 5021 - Cho điểm: 1 - Xếp hạng: 5
 
Nhà máy thủy điện (2)
Giải thích các nguyên lí hoạt động của nhà máy thủy điện
Ngày: 07 Tháng sáu 2009 - Thêm bởi: Kẻ Chiến Bại
Xem: 9221 - Cho điểm: 2 - Xếp hạng: 3
 
Nhà máy thủy điện (1)
Nhà máy thủy điện hoạt động như thế nào ?
Ngày: 07 Tháng sáu 2009 - Thêm bởi: Kẻ Chiến Bại
Xem: 4966 - Cho điểm: 0 - Xếp hạng: 0
 
Tưởng tượng chiều không gian thứ 10 - Phần 2
Clip giải thích khái niệm chiều không gian và hướng dẫn bạn hình dung ra chiều không gian thứ 10
Ngày: 06 Tháng sáu 2009 - Thêm bởi: Trần Nghiêm
Xem: 4641 - Cho điểm: 2 - Xếp hạng: 3
 
Tưởng tượng chiều không gian thứ 10 - Phần 1
Clip giải thích khái niệm chiều không gian và hướng dẫn bạn hình dung ra chiều không gian thứ 10
Ngày: 06 Tháng sáu 2009 - Thêm bởi: Trần Nghiêm
Xem: 6469 - Cho điểm: 2 - Xếp hạng: 3
 
Albert Einstein và công thức nổi tiếng
Nghe chính giọng của Einstein giải thích công thức nổi tiếng của ông: E = mc^2
Ngày: 06 Tháng sáu 2009 - Thêm bởi: Trần Nghiêm
Xem: 6266 - Cho điểm: 2 - Xếp hạng: 4.5
 
Thuyết tương đối đặc biệt
Clip giải thích các nguyên lí của thuyết tương đối đặc biệt
Ngày: 05 Tháng sáu 2009 - Thêm bởi: Trần Nghiêm
Xem: 5277 - Cho điểm: 5 - Xếp hạng: 3.4
 
Tạo bảng điểm online

ABC Trắc Nghiệm Vật Lý
Cầu vồng   |   Đăng nhập Đăng nhậpnew
Đang online (83)