Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý

> Video
Video vật lýThêm video thí nghiệmDownload Video vật lýVideo đặc sắcKho video Vật LýHướng dẫn chung 

Va chạm
Video mô tả sự va chạm của một vật đến 1 thanh đứng yên
Ngày: 24 Tháng sáu 2009 - Thêm bởi: Hoàng Văn Hưng
Xem: 3813 - Cho điểm: 0 - Xếp hạng: 0
 
Va chạm
Video mô tả biến dạng của vật trong quá trình va chạm
Ngày: 24 Tháng sáu 2009 - Thêm bởi: Hoàng Văn Hưng
Xem: 2830 - Cho điểm: 0 - Xếp hạng: 0
 
Va chạm
Video mô tả biến dạng của vật trong quá trình va chạm
Ngày: 24 Tháng sáu 2009 - Thêm bởi: Hoàng Văn Hưng
Xem: 2773 - Cho điểm: 1 - Xếp hạng: 1
 
Va chạm
Va chạm giữa 2 vật có khối lượng bằng nhau. Vật 1 đứng yên, vật 2 va chạm vào vật 1. Sau va chạm vật 1 truyền hết vận tốc cho vật 2, vật 1 đứng yên và vật 2 chuyển động với vận tốc vật 1 trước va chạm
Ngày: 24 Tháng sáu 2009 - Thêm bởi: Hoàng Văn Hưng
Xem: 4052 - Cho điểm: 1 - Xếp hạng: 5
 
Va chạm
Va chạm hệ nhều vật
Ngày: 23 Tháng sáu 2009 - Thêm bởi: Hoàng Văn Hưng
Xem: 2353 - Cho điểm: 0 - Xếp hạng: 0
 
Va chạm
Va chạm không xuyên tâm
Ngày: 23 Tháng sáu 2009 - Thêm bởi: Hoàng Văn Hưng
Xem: 2477 - Cho điểm: 0 - Xếp hạng: 0
 
Va chạm
Va chạm không xuyên tâm
Ngày: 23 Tháng sáu 2009 - Thêm bởi: Hoàng Văn Hưng
Xem: 2555 - Cho điểm: 0 - Xếp hạng: 0
 
Va chạm
Va chạm giữa 2 vật có khối lượng khác nhau 1 vật nặng và một vật nhẹ
Ngày: 23 Tháng sáu 2009 - Thêm bởi: Hoàng Văn Hưng
Xem: 3002 - Cho điểm: 1 - Xếp hạng: 1
 
Quá trình nổ
Quỹ tích các vật sinh ra trong quá trình nổ
Ngày: 22 Tháng sáu 2009 - Thêm bởi: Hoàng Văn Hưng
Xem: 3192 - Cho điểm: 2 - Xếp hạng: 2.5
 
Va chạm
Va chạm hệ nhều vật
Ngày: 22 Tháng sáu 2009 - Thêm bởi: Hoàng Văn Hưng
Xem: 2669 - Cho điểm: 1 - Xếp hạng: 4
 
Tạo bảng điểm online

Cầu vồng   |   Đăng nhập Đăng nhậpnew
Đang online (216)