Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý

> Video
Video vật lýThêm video thí nghiệmDownload Video vật lýVideo đặc sắcKho video Vật LýHướng dẫn chung 

Thí nghiệm Michelson-Morley
Ngày: 17 Tháng mười một 2009 - Thêm bởi: h
Xem: 5226 - Cho điểm: 8 - Xếp hạng: 3.75
 
Bài giảng về định luật Boyle
Ngày: 16 Tháng mười một 2009 - Thêm bởi: h
Xem: 2743 - Cho điểm: 2 - Xếp hạng: 1
 
Sự tiến hóa của vũ trụ

Ngày: 06 Tháng mười một 2009 - Thêm bởi: phan văn thước
Xem: 5025 - Cho điểm: 9 - Xếp hạng: 4.34
 
Big Bang
Ngày: 06 Tháng mười một 2009 - Thêm bởi: phan văn thước
Xem: 3751 - Cho điểm: 12 - Xếp hạng: 4.34
 
Hiện tượng cộng hưởng làm vỡ cốc
Ngày: 01 Tháng mười một 2009 - Thêm bởi: Trần Đình Hùng
Xem: 7910 - Cho điểm: 13 - Xếp hạng: 4.31
 
Hiện tượng cảm ứng điện từ
Ngày: 29 Tháng mười 2009 - Thêm bởi: Hoàng Văn Hưng
Xem: 10399 - Cho điểm: 18 - Xếp hạng: 4.17
 
Electron trong dây dẫn

Mô phỏng chuyển động của electron trong dây dẫn

Ngày: 08 Tháng mười 2009 - Thêm bởi: lê bích ngọc
Xem: 3905 - Cho điểm: 8 - Xếp hạng: 4.38
 
Dao động của micro

Mô phỏng dao động của micro

Ngày: 08 Tháng mười 2009 - Thêm bởi: lê bích ngọc
Xem: 4161 - Cho điểm: 1 - Xếp hạng: 5
 
How to Recharge Batteries
The right kind of batteries are never around when you need them. I'm Mark Erickson, and this is Infinite Solutions: Home Edition. In this episode, I'll show you how to recharge dead batteries using other types of batteries that still carry a charge.
Ngày: 28 Tháng chín 2009 - Thêm bởi: nhocharuka
Xem: 3228 - Cho điểm: 5 - Xếp hạng: 3
 
Free Energy - How to Build Magnetic Power Generato
A Working sample how anyone can build very cheap magnetic power generator for home and generate free lifetime electricity
Ngày: 23 Tháng chín 2009 - Thêm bởi: nhocharuka
Xem: 3947 - Cho điểm: 8 - Xếp hạng: 4.63
 
Tạo bảng điểm online

ABC Trắc Nghiệm Vật Lý
Cầu vồng   |   Đăng nhập Đăng nhậpnew
Đang online (27)