Bài tập sóng cơ+sóng dừng

(1/2) > >>

onehitandrun:
1/Hai nguồn AB cách nhau 5cm có phương trình truyền sóng đều là :
sóng tạo ra là sóng ngang có bước sóng là 2cm số điểm trên AB dao động với biên độ là:
A.30       B.20      C.11      D.10
2/Một sợi dây đàn hồi AB dài 2m,hai đầu cố định.Khi có sóng dừng với tần số f=20Hz,quan sát thấy 2 bụng sóng dao động cùng pha xa nhau nhất cách nhau 1,5m.Tốc độ truyền sóng là  ?
A.0,05m/s       B.10m/s      C.1m/s       D.12m/s
3/Một dây đàn hồi AB dài 60cm có đầu B cố định đầu A mắc vào 1 nhánh giao thoa đang giao động khi âm thoa rung trên dây có sóng dừng với 3 bụng sóng.Một điểm M gần nhất cách đầu A là 5cm sóng có biên độ 1cm thì nơi rung mạnh nhất sóng có biên độ bằng:

4/Hai nguồn sóng AB dao động cùng pha trên mặt nước.O là trung điểm của AB dao động với biên độ bằng 2,điểm M trên Am dao động với biên độ 
biết bước sóng là 3cm. Giá trị OM nhỏ nhất là :
A.0,1875cm     B.0,3875cm     C.0,7875cm     D.0,9875cm
Mong thầy cô cùng các bạn giải giúp.Em xin chân thành cảm ơn

Hà Văn Thạnh:
Trích dẫn từ: onehitandrun trong 05:38:40 PM Ngày 11 Tháng Năm, 2012

1/Hai nguồn AB cách nhau 5cm có phương trình truyền sóng đều là :
sóng tạo ra là sóng ngang có bước sóng là 2cm số điểm trên AB dao động với biên độ là:
A.30       B.20      C.11      D.10

cách 1 : Dùng T/C sóng dừng.
Đếm nhanh số cực đại trên AB : CĐ là 5, biên độ cực đại là 4cm
+ Cực đại giống như bụng sóng ==> có 2 điểm có cùng biến độ đối xứng ==> 10 điểm có biên độ
cách 2 dùng công thức tính biên độ.
+Độ lệch pha 2 sóng tới :
+


Chặn nghiệm
( 5 điểm)
( 5 điểm)
==> 10 điểm có biên độ thỏa mãn

Hà Văn Thạnh:
Trích dẫn từ: onehitandrun trong 05:38:40 PM Ngày 11 Tháng Năm, 2012

2/Một sợi dây đàn hồi AB dài 2m,hai đầu cố định.Khi có sóng dừng với tần số f=20Hz,quan sát thấy 2 bụng sóng dao động cùng pha xa nhau nhất cách nhau 1,5m.Tốc độ truyền sóng là  ?
A.0,05m/s       B.10m/s      C.1m/s       D.12m/s


ĐK sóng dừng:
k lẽ ==> khoảng cách 2 bụng xa nhât đồng pha :
(loại)
k chẵn ==> khoảng cách 2 bụng xa nhât đồng pha :

Hà Văn Thạnh:
Trích dẫn từ: onehitandrun trong 05:38:40 PM Ngày 11 Tháng Năm, 2012

3/Một dây đàn hồi AB dài 60cm có đầu B cố định đầu A mắc vào 1 nhánh giao thoa đang giao động khi âm thoa rung trên dây có sóng dừng với 3 bụng sóng.Một điểm M gần nhất cách đầu A là 5cm sóng có biên độ 1cm thì nơi rung mạnh nhất sóng có biên độ bằng:CT tính biên độ tại M

Hà Văn Thạnh:
Trích dẫn từ: onehitandrun trong 05:38:40 PM Ngày 11 Tháng Năm, 2012

4/Hai nguồn sóng AB dao động cùng pha trên mặt nước.O là trung điểm của AB dao động với biên độ bằng 2,điểm M trên Am dao động với biên độ biết bước sóng là 3cm. Giá trị OM nhỏ nhất là :
A.0,1875cm     B.0,3875cm     C.0,7875cm     D.0,9875cm
Mong thầy cô cùng các bạn giải giúp.Em xin chân thành cảm ơn

2 nguồn đồng pha ==> trung điểm O là cực đại.
M là cực cực đại hay sao mà có biên độ lớn hơn cực đại???

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page