bài tập về sóng + dao đong

(1/1)

gmvd:
câu 16

Dung dịch Fluorêxêin hấp thụ ánh sáng có bước sóng 0,49m và phát ra ánh sáng có bước sóng 0,52m. người ta gọi hiệu suất của sự phát quang là tỉ số giữa năng lượng ánh sáng phát quang và năng lượng ánh sáng hấp thụ. Biết hiệu suất của sự phát quang của dung dịch Fluorêxêin là 75%. Số phần trăm của phôtôn bị hấp thụ đã dẫn đến sự phát quang của dung dịch là
A: 82,7%   B: 79,6%   C: 75,0%   D: 66,8%

câu 22

Chiếu chùm sáng gồm 3 ánh sáng đơn sắc vàng, lam, chàm vào lăng kính có góc chiết quang 45o theo phương vuông góc với mặt bên AB. Biết chiết suất của tia vàng với chất làm lăng kính là    . Xác định số bức xạ đơn sắc có thể ló ra khỏi mặt bên kia của lăng
kính.
A: 0   B: 1   C: 2   D: 3

câu 34
Một con lắc lò xo dao động tắt dần trên mặt phẳng nằm ngang với các thông số như sau: m = 0,1kg, Vmax = 1m/s, = 0,05. Tính độ lớn vận tốc của vật khi vật đi được 10cm.
A. 0,95cm/s   B: 0,3cm/s   C: 0,95m/s   D: 0,3m/s


pinochio94:
Trích dẫn từ: gmvd trong 04:11:08 PM Ngày 06 Tháng Năm, 2012

câu 16
Dung dịch Fluorêxêin hấp thụ ánh sáng có bước sóng 0,49m và phát ra ánh sáng có bước sóng 0,52m. người ta gọi hiệu suất của sự phát quang là tỉ số giữa năng lượng ánh sáng phát quang và năng lượng ánh sáng hấp thụ. Biết hiệu suất của sự phát quang của dung dịch Fluorêxêin là 75%. Số phần trăm của phôtôn bị hấp thụ đã dẫn đến sự phát quang của dung dịch là
A: 82,7%   B: 79,6%   C: 75,0%   D: 66,8%
câu 22
Chiếu chùm sáng gồm 3 ánh sáng đơn sắc vàng, lam, chàm vào lăng kính có góc chiết quang 45o theo phương vuông góc với mặt bên AB. Biết chiết suất của tia vàng với chất làm lăng kính là    . Xác định số bức xạ đơn sắc có thể ló ra khỏi mặt bên kia của lăng
kính.
A: 0   B: 1   C: 2   D: 3
câu 34
Một con lắc lò xo dao động tắt dần trên mặt phẳng nằm ngang với các thông số như sau: m = 0,1kg, Vmax = 1m/s, = 0,05. Tính độ lớn vận tốc của vật khi vật đi được 10cm.
A. 0,95cm/s   B: 0,3cm/s   C: 0,95m/s   D: 0,3m/s

Bài 16:
Ta có

N là hiệu suất của sự phát quang
Vậy Đ/A:B
Bài 22:
Vậy không có tia ló nào thoát ra khỏ lăng kính
Bài 34:Bài này mà không cho  thì mình chịu

Xuân Yumi:
Trích dẫn từ: gmvd trong 04:11:08 PM Ngày 06 Tháng Năm, 2012


câu 34
Một con lắc lò xo dao động tắt dần trên mặt phẳng nằm ngang với các thông số như sau: m = 0,1kg, Vmax = 1m/s, = 0,05. Tính độ lớn vận tốc của vật khi vật đi được 10cm.
A. 0,95cm/s   B: 0,3cm/s   C: 0,95m/s   D: 0,3m/scâu này nói chung là đã đc hỏi nhiều lần nhưng có lẽ là đề bài cho thiếu dữ kiện nên đến bh vẫn chưa có ai trả lời đc. hjhj

Navigation

[0] Message Index