2 điện và 1 dao động cơ cần giải đáp

(1/1)

Cuồng Phong:
Câu 1: Đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM gồm điện trở thuần R1=40 mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung , đoạn mạch MB gồm điện trở thuần R2 mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần. Đặt vào A, B điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi thì điện áp tức thời ở hai đầu đoạn mạch AM và MB lần lượt là: và . Hệ số công suất đoạn mạch AB là
A. 0,84
B. 0,86
C. 0,95
D. 0,71

Câu 2: Đoạn AMB chứa 2 trong 3 linh kiện: điện trở thuần, cuộn cảm thuần, tụ điện. Điện áp xoay chiều đặt vào hai đầu đoạn mạch có giá trị không đổi U=120V và tần số có thể thay đổi. Khi f=f0 thì thấy UAM=200V, UMB=80V. Khi tăng f quá f0 thì cường độ điện hiệu dụng giảm.
A. Đoạn AM chứa tụ điện, đoạn MB chứa điện trở
B. Đoạn AM chứa tụ điện, đoạn MB chứa cuộn cảm
C. Đoạn AM chứa cuộn cảm, đoạn MB chứa tụ điện
D. Đoạn AM chứa cuộn cảm, đoạn MB chứa điện trở

Câu 3: Một con lắc lò xo dao động điều hòa trên mặt phẳng nằm ngang với chu kì . Khi con lắc đến vị trí biên dương thì một vật khối lượng m chuyển động cùng phương ngược chiều đến va chạm đàn hồi xuyên tâm với con lắc. Tốc độ chuyển động của m trước va chạm là 2cm/s và sau va chạm vật m bật ngược trở lại với tốc độ 1cm/s. Gia tốc của vật nặng của con lắc ngay trước va chạm là -2cm/s2. Sau khi va chạm con lắc đi được quãng đường bao nhiêu thì đổi chiều chuyển động?Huỳnh Phước Tuấn:
Trích dẫn từ: Cuồng Phong trong 04:59:15 AM Ngày 02 Tháng Tư, 2012

Câu 1: Đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM gồm điện trở thuần R1=40 mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung , đoạn mạch MB gồm điện trở thuần R2 mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần. Đặt vào A, B điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi thì điện áp tức thời ở hai đầu đoạn mạch AM và MB lần lượt là: và . Hệ số công suất đoạn mạch AB là
A. 0,84
B. 0,86
C. 0,95
D. 0,71

Câu 2: Đoạn AMB chứa 2 trong 3 linh kiện: điện trở thuần, cuộn cảm thuần, tụ điện. Điện áp xoay chiều đặt vào hai đầu đoạn mạch có giá trị không đổi U=120V và tần số có thể thay đổi. Khi f=f0 thì thấy UAM=200V, UMB=80V. Khi tăng f quá f0 thì cường độ điện hiệu dụng giảm.
A. Đoạn AM chứa tụ điện, đoạn MB chứa điện trở
B. Đoạn AM chứa tụ điện, đoạn MB chứa cuộn cảm
C. Đoạn AM chứa cuộn cảm, đoạn MB chứa tụ điện
D. Đoạn AM chứa cuộn cảm, đoạn MB chứa điện trở

Câu 3: Một con lắc lò xo dao động điều hòa trên mặt phẳng nằm ngang với chu kì . Khi con lắc đến vị trí biên dương thì một vật khối lượng m chuyển động cùng phương ngược chiều đến va chạm đàn hồi xuyên tâm với con lắc. Tốc độ chuyển động của m trước va chạm là 2cm/s và sau va chạm vật m bật ngược trở lại với tốc độ 1cm/s. Gia tốc của vật nặng của con lắc ngay trước va chạm là -2cm/s2. Sau khi va chạm con lắc đi được quãng đường bao nhiêu thì đổi chiều chuyển động?

bài 1 có giải trên diễn đàn rồi nó là đề thi năm 2011 đấy, đáp án A

Huỳnh Phước Tuấn:


Câu 2: Đoạn AMB chứa 2 trong 3 linh kiện: điện trở thuần, cuộn cảm thuần, tụ điện. Điện áp xoay chiều đặt vào hai đầu đoạn mạch có giá trị không đổi U=120V và tần số có thể thay đổi. Khi f=f0 thì thấy UAM=200V, UMB=80V. Khi tăng f quá f0 thì cường độ điện hiệu dụng giảm.
A. Đoạn AM chứa tụ điện, đoạn MB chứa điện trở
B. Đoạn AM chứa tụ điện, đoạn MB chứa cuộn cảm
C. Đoạn AM chứa cuộn cảm, đoạn MB chứa tụ điện
D. Đoạn AM chứa cuộn cảm, đoạn MB chứa điện trở


Bài 2 thử lập luận nhé: Đinh luật Ôm: I =U/Z
Vì khi f tăng thì I giảm nên Z phải tăng; do đó mạch chỉ có thể R,L hoặc L,C.
Theo đề ta thấy: Uab = Uam - Umb (U =Ul-Uc). Điều này càng thỏa mãn nếu mạch là L,C có ZL>Zc hay UL>UC. Do đó chọn C

Huỳnh Phước Tuấn:
Câu 3: Một con lắc lò xo dao động điều hòa trên mặt phẳng nằm ngang với chu kì . Khi con lắc đến vị trí biên dương thì một vật khối lượng m chuyển động cùng phương ngược chiều đến va chạm đàn hồi xuyên tâm với con lắc. Tốc độ chuyển động của m trước va chạm là 2cm/s và sau va chạm vật m bật ngược trở lại với tốc độ 1cm/s. Gia tốc của vật nặng của con lắc ngay trước va chạm là -2cm/s2. Sau khi va chạm con lắc đi được quãng đường bao nhiêu thì đổi chiều chuyển động?
[/quote]
Áp dụng định luật bảo toàn động lượng (chiều dương là chiều vật m sau va chạm) ta có vận tốc của con lắc sau va chạm: v' = -3m/m' (m' là khối lượng con lắc)
Áp dụng công thức tính vận tốc trong va chạm đàn hồi xuyên tâm ta có: v' = -2mv/m+m' (v là vận tốc của m trước va chạm)
Suy ra m/m' = 1/3, do đó: v' = -1m/s.
Biên độ mới của con lắc: A' = căn 5cm. (dùng công thức độc lập)
Quãng đường đi được từ lúc va chạm đến khi đổi chiều chuyển động (từ vị trí 2cm theo chiều âm đến biên âm mới)
s = 2+A' đáp án A

Huỳnh Phước Tuấn:
Trích dẫn từ: ptuan_668 trong 08:44:30 AM Ngày 02 Tháng Tư, 2012

Câu 3: Một con lắc lò xo dao động điều hòa trên mặt phẳng nằm ngang với chu kì . Khi con lắc đến vị trí biên dương thì một vật khối lượng m chuyển động cùng phương ngược chiều đến va chạm đàn hồi xuyên tâm với con lắc. Tốc độ chuyển động của m trước va chạm là 2cm/s và sau va chạm vật m bật ngược trở lại với tốc độ 1cm/s. Gia tốc của vật nặng của con lắc ngay trước va chạm là -2cm/s2. Sau khi va chạm con lắc đi được quãng đường bao nhiêu thì đổi chiều chuyển động?

Áp dụng định luật bảo toàn động lượng (chiều dương là chiều vật m sau va chạm) ta có vận tốc của con lắc sau va chạm: v' = -3m/m' (m' là khối lượng con lắc)
Áp dụng công thức tính vận tốc trong va chạm đàn hồi xuyên tâm ta có: v' = -2mv/m+m' (v là vận tốc của m trước va chạm)
Suy ra m/m' = 1/3, do đó: v' = -1m/s.
Biên độ mới của con lắc: A' = căn 5cm. (dùng công thức độc lập)
Quãng đường đi được từ lúc va chạm đến khi đổi chiều chuyển động (từ vị trí 2cm theo chiều âm đến biên âm mới)
s = 2+A' đáp án A
[/quote]
Tôi nghỉ bài 3 này hs cơ bản ko làm được đâu, vì đâu có công thức tính vận tốc đàn hồi trực diện, các bác nghỉ sao?

Navigation

[0] Message Index