Sóng và mạch dao động

<< < (4/4)

Đậu Nam Thành:
Trích dẫn từ: arsenal2011 trong 11:58:17 PM Ngày 31 Tháng Một, 2012

Bài 1: Một sợi dây đàn ghi ta được giữ chặt ở 2 đầu và đang dao động ,trên dây có sóng dừng .Tại thời điểm sợi dây duỗi thẳng thì vận tốc tức thời theo phương vuông góc với dây của mọi điểm dọc theo dây (trừ 2 đầu dây)
A. cùng hướng tại mọi điểm
B. phụ thuộc vào vị trí từng điểm
C. khác không tại mọi điểm
D. bằng không tại mọi điểm

Bài 2: Chọn câu đúng khi nói về máy phát thanh đơn giản :
A. Trước khi truyền đến anten phát cần phải khuyếch đại sóng âm tần
B. Sóng mang là sóng điện từ có biên độ lớn do máy phát dao động điện từ duy trì tạo ra
C. Biến điệu biên độ làm cho biên độ của sóng cao tần biến đổi với tần số bằng tần số của sóng âm
D. Micro là dụng cụ làm tăng cường độ sóng âm

Câu 1: B đúng
+ C,D,A chắc chắn sai:Vì có những điểm luôn đứng yên, có những điểm luôn dao động
Câu 2: C đúng
+A sai: Trước khi truyền đến anten phát cần phải khuyếch đại sóng cao tần biến điệu chứ không phải âm tần
+B sai: vì Sóng mang là sóng điện từ có tần số cao do máy phát dao động điện từ duy trì tạo ra
+D sai:vì Micro là dụng cụ biến dao động âm thành dao động điện âm tần

Xin các thầy cho ý kiến

Quang Dương:
Trích dẫn từ: arsenal2011 trong 11:11:55 PM Ngày 31 Tháng Một, 2012

Giúp em thêm 2 câu này nữa nha mọi người
Bài 1: Một sợi dây đàn ghi ta được giữ chặt ở 2 đầu và đang dao động ,trên dây có sóng dừng .Tại thời điểm sợi dây duỗi thẳng thì vận tốc tức thời theo phương vuông góc với dây của mọi điểm dọc theo dây (trừ 2 đầu dây)
A. cùng hướng tại mọi điểm
B. phụ thuộc vào vị trí từng điểm
C. khác không tại mọi điểm
D. bằng không tại mọi điểm

Bài 2: Chọn câu đúng khi nói về máy phát thanh đơn giản :
A. Trước khi truyền đến anten phát cần phải khuyếch đại sóng âm tần
B. Sóng mang là sóng điện từ có biên độ lớn do máy phát dao động điện từ duy trì tạo ra
C. Biến điệu biên độ làm cho biên độ của sóng cao tần biến đổi với tần số bằng tần số của sóng âm
D. Micro là dụng cụ làm tăng cường độ sóng âmCâu 1 .
+ Theo cách gảy đàn thông thường thì trên dây chỉ có một bó sóng thì khi sợi dây duỗi thẳng tất cả các điểm trên dây (trừ 2 đầu dây) đều đi qua VTCB theo cùng một chiều !

+ Theo kĩ thuật đánh đàn guitar tạo ra nhiều bó sóng trên dây đàn thì khi sợi dây duỗi thẳng các điểm ở hai bó sóng liên tiếp nhau đi qua VTCB theo hai chiều ngược nhau !

Câu 2 .
Em xem sơ đồ của máy phát trong SGK

arsenal2011:
Mọi người giải thích hộ em câu này với
Chọn phát biểu sai khi nói về một trong các bước trong nguyên tắc truyền thông bằng sóng điện từ:
A. Dùng sóng điện từ tần số cao mang tín hiệu âm tần đi xa qua ăngten phát
B. Biến âm thanh hoặc hình ảnh muốn truyền đi thành các tín hiệu âm tần hoặc thị tần
C. Tách tín hiệu ra khỏi sóng cao tần biến điệu rồi dùng loa để nghe âm thanh ( hoặc dùng màn hình để xem hình ảnh) đã truyền tới
D. Dùng máy thu ăng ten thu để chọn và thu lấy sóng điện từ cao tần

Hà Văn Thạnh:
Trích dẫn từ: arsenal2011 trong 12:24:12 AM Ngày 04 Tháng Hai, 2012

Mọi người giải thích hộ em câu này với
Chọn phát biểu sai khi nói về một trong các bước trong nguyên tắc truyền thông bằng sóng điện từ:
A. Dùng sóng điện từ tần số cao mang tín hiệu âm tần đi xa qua ăngten phát
B. Biến âm thanh hoặc hình ảnh muốn truyền đi thành các tín hiệu âm tần hoặc thị tần
C. Tách tín hiệu ra khỏi sóng cao tần biến điệu rồi dùng loa để nghe âm thanh ( hoặc dùng màn hình để xem hình ảnh) đã truyền tới
D. Dùng máy thu ăng ten thu để chọn và thu lấy sóng điện từ cao tần


Câu (D) Anten thu sóng đã biến điệu (Ân tần + cao tần) ==> bộ phận tách lấy âm tần ==> khuyếch đại ==> ra loa

Navigation

[0] Message Index

[*] Previous page