Mọi người giúp em! Phần con lắc lò xo và dao động điều hòa

(1/2) > >>

ka_ka_2810:
Bài 1: Một CLLX dao động điều hòa với chu kì T và biên độ 5 cm. Biết trong một chu kì, trong khoảng thời gian để vật nhỏ của con lắc có độ lớn gia tốc không vượt quá 100 cm/s là T/3. Lấy = 10. Hỏi tần số dao động của vật là bao nhiêu?
Bài 2: Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng, tại VTCB lò xo giãn 4 cm. Bỏ qua mọi ma sát, lấy g = = 10. Kích thích con lắc dao động điều hoa theo phương thẳng đứng thì thấy thời gian lò xo bị nén trong một chu kì = 0,1(s). Hỏi biên độ dao động A =?
Bài 3: Hai lò xo nhẹ k1, k2 cùng độ dài được treo thẳng đứng, đầu trên cố định, đầu dưới có treo các vật m1 và m2 (m1=4m2). Cho m1 và m2 dao động với biên độ nhỏ theo phương thẳng đứng, khi đó chu kì dao động của chúng lần lượt là T1= 0,6s và T2 = 0,4 s. Mắc 2 lò xo k1, k2 thành một lò xo dài gấp đôi, đầu trên cố định, đầu dưới treo vật m2. Hỏi tần số dao động của m2 bằng bao nhiêu?

Bài 4: Một vật dao động điều hòa theo py: x = A (2/T + /2) Thời điểm đầu tiên gia tốc vật có độ lớn bằng nửa gia tốc cực đại là thời điểm nào?Zitu_Kt:
bai 1

Hà Văn Thạnh:
Trích dẫn

Bài 2: Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng, tại VTCB lò xo giãn 4 cm. Bỏ qua mọi ma sát, lấy g = = 10. Kích thích con lắc dao động điều hoa theo phương thẳng đứng thì thấy thời gian lò xo bị nén trong một chu kì = 0,1(s). Hỏi biên độ dao động A =?


Lò xo nén ==> A > 4cm, thời gian lò xo nén trong 1 chu kỳ chính là thời gian vật đi từ vị trí 4 -----> A ------>4 (chọn chiều dương hướng lên nhé)==> Thời gian đi từ 4----> A là 0,05(s) . Dùng vecto quay ta tính được góc quét ứng với thời gian đi 0,05s là pi/4. Dùng vecto quay ta tính được A=4.can(2)

Trích dẫn

Bài 3: Hai lò xo nhẹ k1, k2 cùng độ dài được treo thẳng đứng, đầu trên cố định, đầu dưới có treo các vật m1 và m2 (m1=4m2). Cho m1 và m2 dao động với biên độ nhỏ theo phương thẳng đứng, khi đó chu kì dao động của chúng lần lượt là T1= 0,6s và T2 = 0,4 s. Mắc 2 lò xo k1, k2 thành một lò xo dài gấp đôi, đầu trên cố định, đầu dưới treo vật m2. Hỏi tần số dao động của m2 bằng bao nhiêu?

Ta có :
và :
==> k1= 8k2/3
+ Khi ghép 2 lò xo ==> 1/knt=1/k1+1/k2=3/8k2+1/k2 ==> knt=8k2/11
+ Khi mắc m2 ta được
Trích dẫn

Bài 4: Một vật dao động điều hòa theo py: Thời điểm đầu tiên gia tốc vật có độ lớn bằng nửa gia tốc cực đại là thời điểm nào?

|a|=amax/2 ==> x=-(A/2) hoặc x=(A/2)
t=0 vật xuất phát từ x=0 chuyển động theo chiều âm ==> thời gian ngắn nhất khi vật đến x=-A/2 ==> Dùng vecto quay t=T/12

ka_ka_2810:
Trích dẫn từ: zitu1801 trong 09:36:58 PM Ngày 17 Tháng Bảy, 2011

bai 1
Em vẫn chưa hiểu lắm.
Tại sao chỗ lại biểu diễn như thế ạ.
Với lại là sao a = 1/2 A ạ.

Hà Văn Thạnh:
Trích dẫn từ: ka_ka_2810 trong 08:02:43 PM Ngày 18 Tháng Bảy, 2011

Trích dẫn từ: zitu1801 trong 09:36:58 PM Ngày 17 Tháng Bảy, 2011

bai 1
Em vẫn chưa hiểu lắm.
Tại sao chỗ lại biểu diễn như thế ạ.
Với lại là sao a = 1/2 A ạ.


là góc quét chứ không phải pha dao động mỗi 1/2 chu kỳ góc quét là pi/3
và tác giả đang biểu diễn trên trục gia tốc chứ không phải trục li độ nhé.

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page