[HELP] Mọi người ơi giúp em với

(1/1)

vanhuy:
1. Sóng dừng trên một sợi dây có biên độ ở bụng là 5cm. Giữa hai điểm M, N có biên độ 2.5cm cách nhau 20cm các điểm luôn dao động với biên độ lớn hơn 2,5cm. Tìm bước sóng.
A. 120cm   B. 60cm   C. 90cm   D. 108cm

2. M, N, P là 3 điểm liên tiếp nhau trên một sợi dây mang sóng dừng có cùng biên độ 4cm, không phải là các điểm bụng. MN=NP=10cm. Tính biên độ tại bụng sóng và bước sóng.
A. 4 cm, 40cm   B. 4  cm, 60cm   C. 8 cm,40cm   D. 8 cm, 60cm

3. M, N, P là 3 điểm liên tiếp nhau trên một sợi dây mang sóng dừng có cùng biên độ 4cm, dao động tại P ngược pha với dao động tại M. MN=NP=10cm. Tính biên độ tại bụng sóng và bước sóng.
A. 4 cm, 40cm   B. 4  cm, 60cm   C. 8 cm,40cm   D. 8 cm, 60cm

Hà Văn Thạnh:
Trích dẫn từ: vanhuy trong 05:48:36 PM Ngày 14 Tháng Sáu, 2011

1. Sóng dừng trên một sợi dây có biên độ ở bụng là 5cm. Giữa hai điểm M, N có biên độ 2.5cm cách nhau 20cm các điểm luôn dao động với biên độ lớn hơn 2,5cm. Tìm bước sóng.
A. 120cm   B. 60cm   C. 90cm   D. 108cm

Công thức tính biên độ trên sóng dừng:

- Tìm các vị trí M và N có a=2,5, vì chỉ xét các vị trí có a>2,5 nên 2 vị trí đó  phải nằm trên 1 bó sóng
( dN là khoảng cách đến điểm nút (A) gần nhất)
( dM là khoảng cách đến điểm nút (A) xa hơn )
==>
Trích dẫn từ: vanhuy trong 05:48:36 PM Ngày 14 Tháng Sáu, 2011

2. M, N, P là 3 điểm liên tiếp nhau trên một sợi dây mang sóng dừng có cùng biên độ 4cm, không phải là các điểm bụng. MN=NP=10cm. Tính biên độ tại bụng sóng và bước sóng.
A. 4 cm, 40cm   B. 4  cm, 60cm   C. 8 cm,40cm   D. 8 cm, 60cm

MN=NP=10cm  có cùng biên độ ==> M thuộc bó 1 còn N,P thuộc bó 2 (gọi A,B là nút bó 2)  ==> MA=AN=5cm, NP=10,PB=5
Vậy ta suy ra :
thế vào công thức tính biên độ của vị trí P: (d=5) giải ra 2A=4can(2)
Trích dẫn từ: vanhuy trong 05:48:36 PM Ngày 14 Tháng Sáu, 2011

3. M, N, P là 3 điểm liên tiếp nhau trên một sợi dây mang sóng dừng có cùng biên độ 4cm, dao động tại P ngược pha với dao động tại M. MN=NP=10cm. Tính biên độ tại bụng sóng và bước sóng.
A. 4 cm, 40cm   B. 4  cm, 60cm   C. 8 cm,40cm   D. 8 cm, 60cm

Bài này giống bài kia
[/quote]

Zitu_Kt:
Trích dẫn từ: trieuhaminh trong 01:25:06 AM Ngày 15 Tháng Sáu, 2011

Trích dẫn từ: vanhuy trong 05:48:36 PM Ngày 14 Tháng Sáu, 2011

1. Sóng dừng trên một sợi dây có biên độ ở bụng là 5cm. Giữa hai điểm M, N có biên độ 2.5cm cách nhau 20cm các điểm luôn dao động với biên độ lớn hơn 2,5cm. Tìm bước sóng.
A. 120cm   B. 60cm   C. 90cm   D. 108cm

Công thức tính biên độ trên sóng dừng:

- Tìm các vị trí M và N có a=2,5, vì chỉ xét các vị trí có a>2,5 nên 2 vị trí đó  phải nằm trên 1 bó sóng
( dN là khoảng cách đến điểm nút (A) gần nhất)
( dM là khoảng cách đến điểm nút (A) xa hơn )
==>
Trích dẫn từ: vanhuy trong 05:48:36 PM Ngày 14 Tháng Sáu, 2011
kai dM, dN đó dựa vào đâu mà có nhỉ, bạn chỉ rõ cho mình với,
Thank!!!

Hà Văn Thạnh:
Trích dẫn từ: zitu1801 trong 05:17:29 AM Ngày 15 Tháng Sáu, 2011

Trích dẫn từ: trieuhaminh trong 01:25:06 AM Ngày 15 Tháng Sáu, 2011

Trích dẫn từ: vanhuy trong 05:48:36 PM Ngày 14 Tháng Sáu, 2011

1. Sóng dừng trên một sợi dây có biên độ ở bụng là 5cm. Giữa hai điểm M, N có biên độ 2.5cm cách nhau 20cm các điểm luôn dao động với biên độ lớn hơn 2,5cm. Tìm bước sóng.
A. 120cm   B. 60cm   C. 90cm   D. 108cm

Công thức tính biên độ trên sóng dừng:

- Tìm các vị trí M và N có a=2,5, vì chỉ xét các vị trí có a>2,5 nên 2 vị trí đó  phải nằm trên 1 bó sóng
( dN là khoảng cách đến điểm nút (A) gần nhất)
( dM là khoảng cách đến điểm nút (A) xa hơn )
==>
Trích dẫn từ: vanhuy trong 05:48:36 PM Ngày 14 Tháng Sáu, 2011
kai dM, dN đó dựa vào đâu mà có nhỉ, bạn chỉ rõ cho mình với,
Thank!!!

Tại thế a vào phương trình biên độ đó giải ra bạn được 1 họ nghiệm tương ứng với giá trị k mình lấy k nhỏ nhất tương ứng với vị trí gần nút nhất.
Lưu ý : thực ra bạn có 4 nghiệm khi phá trị tuyệt đối(2 nghiệm tương ứng bó lẻ, 2nghiem tương ứng bó chẵn, nhưng ta chỉ cần lấy 1 TH đê xét thôi.

bãn xem hình minh họa nè:

Navigation

[0] Message Index