Bài sóng cơ

(1/1)

nguyenmanhduyhp:
 Đề thi thử chuyên Lê Quý Đôn - Quảng Trị - lần 3:

Câu 1
Sóng dọc truyền trên một sợi dây dài lý tưởng với tần số 50 Hz, vận tốc truyền sóng 200 cm/s, biên độ sóng là 4 cm.Tìm khoảng cách lớn nhất giữa 2 điểm A,B. Biết A,B nằm trên sợi dây khi chưa có sóng lần lượt cách nguồn một khoảng là 20 cm và 42 cm
A. 32 cm          B. 14 cm           C. 30 cm   D. 22 cm

Câu 2 :
M,N,P là 3 điểm liên tiếp nhau trên một sợi dây mang sóng dừng có cùng biên độ 2 mm, dao động tại N ngược pha với dao động tại M,NP=2MN= 4cm.Cứ sau khoảng thời gian ngắn nhất là 0,04 s sợi dây có dạng một đoạn thẳng.Tốc độ dao động của phần tử vật chất tại điểm bụng khi đi qua vị trí cân bằng là
A. 363 mm/s         B.375 mm/s            C.628 mm/s         D. 314 mm/s

Mong thầy cô và các bạn giải giúp.Em cám ơn ạ

Quang Dương:
Trích dẫn từ: nguyenmanhduyhp trong 09:36:43 PM Ngày 28 Tháng Sáu, 2013

Đề thi thử chuyên Lê Quý Đôn - Quảng Trị - lần 3:

Câu 1
Sóng dọc truyền trên một sợi dây dài lý tưởng với tần số 50 Hz, vận tốc truyền sóng 200 cm/s, biên độ sóng là 4 cm.Tìm khoảng cách lớn nhất giữa 2 điểm A,B. Biết A,B nằm trên sợi dây khi chưa có sóng lần lượt cách nguồn một khoảng là 20 cm và 42 cm
A. 32 cm          B. 14 cm           C. 30 cm   D. 22 cm

Câu 2 :
M,N,P là 3 điểm liên tiếp nhau trên một sợi dây mang sóng dừng có cùng biên độ 2 mm, dao động tại N ngược pha với dao động tại M,NP=2MN= 4cm.Cứ sau khoảng thời gian ngắn nhất là 0,04 s sợi dây có dạng một đoạn thẳng.Tốc độ dao động của phần tử vật chất tại điểm bụng khi đi qua vị trí cân bằng là
A. 363 mm/s         B.375 mm/s            C.628 mm/s         D. 314 mm/s


Mong thầy cô và các bạn giải giúp.Em cám ơn ạ


Sóng dọc là sóng có phương dao động dọc theo phương truyền sóng . Khoảng cách hai điểm khi chưa dđ : L = 42 - 20 = 22cm

Bước sóng : [tex]\lambda = \frac{v}{f}=4cm[/tex]

Độ lệch pha của hai điểm : 11 pi . Chúng ngược pha

Khoảng cách cần tìm : [tex]L_{max} = L + 2A = 30 cm[/tex]

nguyenmanhduyhp:
em cám ơn ạ.Mong thầy cô và các bạn giải giúp em câu 2 ạ

JoseMourinho:
"Bạn hãy thực hiện tìm kiếm trước khi hỏi", hầu hết các bài tập được hỏi đều có trên diễn đàn, tránh mất thời gian cho người hỏi và người trả lời.
Bài tương tự http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8952.0

Navigation

[0] Message Index