Bài sóng cơ khó

(1/1)

tsag:
Nhờ thầy cô và các bạn giải giúp
Bai 1. Sóng dọc truyền trên 1 sợi dây dài lí tưởng với tần số 50Hz, vận tốc sóng là 200cm/s, biên độ sóng là 5cm. Tìm khoảng cách lớn nhất giữa 2 điểm A, B. Biết A, B nằm trên sợi dây, khi chưa có sóng lần lượt cách nguồn một khoảng là 20cm và 42cm.
A. 22cm   B. 32cm   C. 12cm   D. 24cm

Xuân Yumi:
Trích dẫn từ: tsag trong 08:05:52 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2013

Nhờ thầy cô và các bạn giải giúp
Bai 1. Sóng dọc truyền trên 1 sợi dây dài lí tưởng với tần số 50Hz, vận tốc sóng là 200cm/s, biên độ sóng là 5cm. Tìm khoảng cách lớn nhất giữa 2 điểm A, B. Biết A, B nằm trên sợi dây, khi chưa có sóng lần lượt cách nguồn một khoảng là 20cm và 42cm.
A. 22cm   B. 32cm   C. 12cm   D. 24cm


Của cậu này
http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15735.0

JoseMourinho:
Sóng dọc thì phần tử môi trường dao động theo phương trùng với phương truyền sóng
A,B ngược pha
Từ hình khoảng cách lớn nhất của AB là 32

superburglar_9x:
Trích dẫn từ: JoseMourinho trong 08:15:49 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2013

Sóng dọc thì phần tử môi trường dao động theo phương trùng với phương truyền sóng
A,B ngược pha
Từ hình khoảng cách lớn nhất của AB là 32

Bài @jose sửa chút.khoảng cách 2 điểm luôn không đổi (xét vị trí cân bằng)=22 cm không phải 20

JoseMourinho:
Trích dẫn từ: thuongthoi trong 08:23:51 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2013

Trích dẫn từ: JoseMourinho trong 08:15:49 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2013

Sóng dọc thì phần tử môi trường dao động theo phương trùng với phương truyền sóng
A,B ngược pha
Từ hình khoảng cách lớn nhất của AB là 32

Bài @jose sửa chút.khoảng cách 2 điểm luôn không đổi (xét vị trí cân bằng)=22 cm không phải 20

Cảm ơn bạn, mình đã sửa.

Navigation

[0] Message Index