Giúp đỡ bài tập về axit cacboxylic

(1/2) > >>

kusumi195:
Một hỗn hợp gồm 2 axit . Trung hòa dd chứa m gam hỗn hợp X cần dụng 200 ml dd NA0H 2.5M.Mặt khác đốt cháy hoàn toàn m gam axit đó thu được 11,2 lit C02(dktc).Vậy  công thức của 2 axit là gì ?
A. CH3COOH, H00CCH2C00H                                C C2H5COOH và HCOOH
B. HC00H VÀ H00C-COOH                                      D  CH3C00H VÀ H00C-C00H

mark_bk99:
Trích dẫn từ: kusumi195 trong 09:11:44 PM Ngày 31 Tháng Bảy, 2012

Một hỗn hợp gồm 2 axit . Trung hòa dd chứa m gam hỗn hợp X cần dụng 200 ml dd NA0H 2.5M.Mặt khác đốt cháy hoàn toàn m gam axit đó thu được 11,2 lit C02(dktc).Vậy  công thức của 2 axit là gì ?
A. CH3COOH, H00CCH2C00H                                C C2H5COOH và HCOOH
B. HC00H VÀ H00C-COOH                                      D  CH3C00H VÀ H00C-C00H

Bạn xem lại giả thuyết xem có sai xót gì ko nhá!!!!

kusumi195:
Trích dẫn từ: mark_bk99 trong 09:39:18 PM Ngày 31 Tháng Bảy, 2012

Trích dẫn từ: kusumi195 trong 09:11:44 PM Ngày 31 Tháng Bảy, 2012

Một hỗn hợp gồm 2 axit . Trung hòa dd chứa m gam hỗn hợp X cần dụng 200 ml dd NA0H 2.5M.Mặt khác đốt cháy hoàn toàn m gam axit đó thu được 11,2 lit C02(dktc).Vậy  công thức của 2 axit là gì ?
A. CH3COOH, H00CCH2C00H                                C C2H5COOH và HCOOH
B. HC00H VÀ H00C-COOH                                      D  CH3C00H VÀ H00C-C00H

Bạn xem lại giả thuyết xem có sai xót gì ko nhá!!!!


đề bài không có sai sót rì nhưng đáp án cô mình là B @@ :-t :-t :-t

dxmen2000:
Chưa biết 2 axit đó no hay đói,có vòng thơm hay không, mấy chức cũng chưa có, làm sao giải nhỉ ?

mark_bk99:
Trích dẫn từ: kusumi195 trong 10:07:19 PM Ngày 31 Tháng Bảy, 2012

Trích dẫn từ: mark_bk99 trong 09:39:18 PM Ngày 31 Tháng Bảy, 2012

Trích dẫn từ: kusumi195 trong 09:11:44 PM Ngày 31 Tháng Bảy, 2012

Một hỗn hợp gồm 2 axit . Trung hòa dd chứa m gam hỗn hợp X cần dụng 200 ml dd NA0H 2.5M.Mặt khác đốt cháy hoàn toàn m gam axit đó thu được 11,2 lit C02(dktc).Vậy  công thức của 2 axit là gì ?
A. CH3COOH, H00CCH2C00H                                C C2H5COOH và HCOOH
B. HC00H VÀ H00C-COOH                                      D  CH3C00H VÀ H00C-C00H

Bạn xem lại giả thuyết xem có sai xót gì ko nhá!!!!


đề bài không có sai sót rì nhưng đáp án cô mình là B @@ :-t :-t :-t

nNaOH=nCO2=0,5 mol
Nếu đa là B thì gọi x,y ll là số mol của 2 axit
==>x+2y=0,5 và x+2y=0,5 ==>PT vô nghiệm ???????Đâu có thỏa đâu???

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page