Giai Nobel 2012
06:04:12 PM Ngày 20 Tháng Năm, 2022 *

Chào mừng bạn đến với Diễn Đàn Vật Lý.

Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.
Hay bạn đã đăng ký nhưng cần gửi lại email kích hoạt tài khoản?
Vui lòng nhập tên Đăng nhập với password, và thời gian tự động thoát

Lưu ý: Đây là diễn đàn của Thư Viện Vật Lý. Tài khoản ở Diễn Đàn Vật Lý khác với tài khoản ở trang chủ Thuvienvatly.com. Nếu chưa có tài khoản ở diễn đàn, bạn vui lòng tạo một tài khoản (chỉ mất khoảng 1 phút!!). Cảm ơn các bạn.
Phòng chát chít
Bạn cần đăng nhập để tham gia thảo luận
Vật lý 360 Độ
Photon là gì?
25/07/2021
Lược sử âm thanh
28/02/2021
Đồng hồ nước Ktesibios
03/01/2021
Tic-tac-toe
05/12/2020
Sao neutron to bao nhiêu?
18/09/2020
Giải chi tiết mã đề 219 môn Vật Lý đề thi TN THPT 2020 (đợt 2)
04/09/2020

follow TVVL Twitter Facebook Youtube Scirbd Rss Rss
  Trang chủ Diễn đàn Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  


Quy định cần thiết


Chào mừng các bạn đến với diễn đàn Thư Viện Vật Lý
Mới tham gia nhóm trên Facebook >> TẠI ĐÂY <<

Trả lời

Thảo luận đề thi Đại Học môn Hóa Học khối A 2012

Trang: 1   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Thảo luận đề thi Đại Học môn Hóa Học khối A 2012  (Đọc 6539 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
onehitandrun
Học sinh gương mẫu
Thành viên danh dự
****

Nhận xét: +11/-1
Cảm ơn
-Đã cảm ơn: 119
-Được cảm ơn: 277

Offline Offline

Giới tính: Nam
Bài viết: 311


Xem hồ sơ cá nhân Email
« vào lúc: 12:07:38 PM Ngày 06 Tháng Bảy, 2012 »

ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2012
Môn thi : HÓA, khối A - Mã đề : 384

Cho biết nguyên tử khối  của các nguyên tố :
H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5;
K = 39; Ca = 40; Cr = 52, Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag=108; Ba = 137.

PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)

Câu 1 :  Nguyên tử R tạo được cation R+. Cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng của R+ (ở trạng thái cơ bản) là 2p6. Tổng số hạt mang điện trong nguyên tử R là
   A. 11.   B. 10.   C. 22.   D. 23.

Câu 2: Điện phân 150 ml dung dịch AgNO3 1M với điện cực trơ trong t giờ, cường độ dòng điện không đổi 2,68A (hiệu suất quá trình điện phân là 100%), thu được chất rắn X, dung dịch Y và khí Z. Cho 12,6 gam Fe vào Y, sau khi các phản ứng kết thúc thu được 14,5 gam hỗn hợp kim loại và khí NO (sản  phẩm khử duy nhất của N+5). Giá trị của t là
   A. 0.8.   B. 0,3.   C. 1,0.   D. 1,2.

Câu 3: Cho các phát biểu sau:
   (a) Chất béo được gọi chung là triglixerit hay triaxylglixerol.
   (b) Chất béo nhẹ hơn nước, không tan trong nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ.
   (c) Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch.
   ( d ) Tristearin, triolein có công thức lần lượt là: [tex](C_{17}H_{33}COO)_{3}C_{3}H_{5}, (C_{17}H_{35}COO)_{3}C_{3}H_{5}[/tex].
   Số phát biểu đúng là
   A. 3.   B. 2.   C. 4.   D. 1.

Câu 4: Cho dãy các chất: stiren, ancol benzylic, anilin, toluen, phenol (C6H5OH). Số chất trong dãy có khả năng làm mất màu nước brom là
   A. 4.   B. 3.   C. 5.   D. 2.

Câu 5: Cho các phản ứng sau :
   [tex](a) H_2S + SO_2 \to [/tex]      (b) [tex]Na_2S_2O_3[/tex] + dung dịch [tex]H_2SO_4[/tex] (loãng) [tex]\to[/tex]
   [tex](c) SiO_2 + Mg\to [/tex]      [tex]( Al_2O_3[/tex] + dung dịch NaOH [tex]\to [/tex]
   [tex](e) Ag + O_3 \to [/tex]      [tex](g) SiO_2[/tex] + dung dịch HF[tex] \to [/tex]
   Số phản ứng tạo ra đơn chất là
   A. 4.   B. 5.   C. 6.   D. 3.

Câu 6: Cho sơ đồ phản ứng :
   [tex](a) X + H2O \to  Y[/tex]
   [tex](b) Y + AgNO_3 + NH_3 + H_2O \to[/tex] amoni gluconat + Ag + NH4NO3
   [tex](c) Y \to  E + Z[/tex]
   [tex]( Z + H_2O \to  X + G[/tex]
   X, Y, Z lần lượt là:
   A. Tinh bột, glucozơ, etanol.   B. Tinh bột, glucozơ, cacbon đioxit.
   C. Xenlulozơ, saccarozơ, cacbon đioxit.   D. Xenlulozơ, fructozơ, cacbon đioxit.

Câu 7: Quặng nào sau đây giàu sắt nhất?
   A. Pirit sắt.   B. Hematit đỏ.   C. Manhetit.   D. Xiđerit.

Câu 8: Hỗn hợp X có khối lượng 82,3 gam gồm KClO3, Ca (ClO3)2, CaCl2 và KCl. Nhiệt phân hoàn toàn X thu được 13,44 lít O2 (đktc), chất rắn Y gồm CaCl2 và KCl. Toàn bộ Y tác dụng vừa đủ với 0,3 lít dung dịch K2CO3 1M thu được dung dịch Z. Lượng KCl trong Z nhiều gấp 5 lần lượng KCl trong X. Phần trăm khối lượng KCl trong X là
   A. 25,62%.   B. 12,67%.   C. 18,10%.   D. 29,77%.

Câu 9: Hỗn hợp M gồm một anken và hai amin no, đơn chức, mạch hở X và Y là đồng đẳng kế tiếp (MX < MY). Đốt cháy hoàn toàn một lượng M cần dùng 4,536 lít O2 (đktc) thu được H2O, N2 và 2,24 lít CO2 (đktc). Chất Y là
   A. etylmetylamin.   B. butylamin.   C. etylamin.   D. propylamin.

Câu 10: Dãy chất nào sau đây đều thể hiện tính oxi hóa khi phản ứng với SO2?
   A. H2S, O2, nước brom.   B. O2, nước brom, dung dịch KMnO4.
   C. Dung dịch NaOH, O¬2, dung dịch KMnO4.   D. Dung dịch BaCl2, CaO, nước brom.

Câu 11: Trong ancol X, oxi chiếm 26,667% về khối lượng. Đun nóng X với H2SO4 đặc thu được anken Y. Phân tử khối của Y là
   A. 56.   B. 70.   C. 28.   D. 42.

Câu 12: Cho 2,8 gam bột sắt vào 200 ml dung dịch gồm AgNO3 0,1M và Cu(NO3)2 0,5M; khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam chất rắn X. Giá trị của m là
   A. 4,72.   B. 4,08.   C. 4,48.   D. 3,20.

Câu 13: Hiđrat hóa 5,2 gam axetilen với xúc tác HgSO4 trong môi trường axit, đun nóng. Cho toàn bộ các chất hữu cơ sau phản ứng vào một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được 44,16 gam kết tủa. Hiệu suất phản ứng hiđrat hóa axetilen là
   A. 80%.   B. 70%.   C. 92%.   D. 60%.

Câu 14: Hỗn hợp X gồm 2 amino axit no (chỉ có nhóm chức –COOH và –NH2 trong phân tử), trong đó tỉ lệ mO : mN = 80 : 21. Để tác dụng vừa đủ với 3,83 gam hỗn hợp X cần 30 ml dung dịch HCl 1M. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 3,83 gam hỗn hợp X cần 3,192 lít O2 (đktc). Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy (CO2, H2O và N2) vào nước vôi trong dư thì khối lượng kết tủa thu được là
   A. 20 gam.   B. 13 gam.   C. 10 gam.   D. 15 gam.

Câu 15: Cho các cặp oxi hóa – khử được sắp xếp theo chiều tăng dần tính oxi hóa của dạng oxi hóa như sau: Fe2+/Fe, Cu2+/Cu, Fe3+/Fe2+. Phát biểu nào sau đây là đúng?
   A. Cu2+ oxi hóa được Fe2+ thành Fe3+.   B. Fe3+ oxi hóa được Cu thành Cu2+.
   C. Cu khử được Fe3+ thành Fe.   D. Fe2+ oxi hóa được Cu thành Cu2+.

Câu 16: Đốt cháy hoàn toàn 7,6 gam hỗn hợp gồm một axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở và một ancol đơn chức (có số nguyên tử cacbon trong phân tử khác nhau) thu được 0,3 mol CO2 và 0,4 mol H2O. Thực hiện phản ứng este hóa 7,6 gam hỗn hợp trên với hiệu suất 80% thu được m gam este. Giá trị của m là
   A. 4,08.   B. 6,12.   C. 8,16.   D. 2,04.

Câu 17: Phần trăm khối lượng của nguyên tố R trong hợp chất khí với hiđro (R có số oxi hóa thấp nhất) và trong oxit cao nhất tương ứng là a% và b%, với a : b = 11 : 4. Phát biểu nào sau đây là đúng?
   A. Oxit cao nhất của R ở điều kiện thường là chất rắn.
   B. Nguyên tử R (ở trạng thái cơ bản) có 6 electron s.
   C. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, R thuộc chu kì 3.
   D. Phân tử oxit cao nhất của R không có cực.

Câu 18: Hỗn hợp X gồm axit fomic, axit acrylic, axit oxalic và axit axetic. Cho m gam X phản ứng hết với dung dịch NaHCO3 thu được 1,344 lít CO2 (đktc). Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần 2,016 lít O2 (đktc), thu được 4,84 gam CO2 và a gam H2O. Giá trị của a là
   A. 1,62.   B. 1,80.   C. 3,60.   D. 1,44.

Câu 19: Hỗn hợp X gồm Fe3O4 và Al có tỉ lệ mol tương ứng 1 : 3. Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm X (không có không khí) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp gồm
   A. Al2O3 và Fe.      B. Al, Fe và Al2O3.
   C. Al, Fe, Fe3O4 và Al2O3.   D. Al2O3, Fe và Fe3O4.

Câu 20: Hợp chất X có công thức C8H14O4. Từ X thực hiện các phản ứng (theo đúng tỉ lệ mol):
   [tex](a) X + 2NaOH \to X_1 + X_2 + H_2O[/tex]   [tex](b) X_1 + H_2SO_4 \to X_3 + Na_2SO_4[/tex]
   [tex](c) nX_3 + nX_4 \to nilon-6,6 + 2nH_2O[/tex]   [tex]( 2X_2 + X_3 \to X_5 + 2H_2O[/tex]
   Phân tử khối của[tex] X_5[/tex] là
   A. 198.   B. 202.   C. 216.   D. 174.

Câu 21: Cho 500ml dung dịch Ba (OH)2 0,1M vào V ml dung dịch Al2(SO4)3 0,1M; sau khi các phản ứng kết thúc thu được 12,045 gam kết tủa. Giá trị của V là
   A. 75.   B. 150.   C. 300.   D. 200.

Câu 22: Cho dãy các chất: C6H5NH2 (1), C2H5NH2 (2), (C6H5)2NH (3), (C2H5)2NH (4), NH3 (5) (C6H5- là gốc phenyl). Dãy các chất sắp xếp theo thứ tự lực bazơ giảm dần là :
   A. (4), (1), (5), (2), (3).      B. (3), (1), (5), (2), (4).
   C. (4), (2), (3), (1), (5).      D. (4), (2), (5), (1), (3).

Câu 23: Hiđro hóa hoàn toàn hiđrocacbon mạch hở X thu được isopentan. Số công thức cấu tạo có thể có của X là
   A. 6.   B. 5.   C. 7.   D. 4.

Câu 24: Đốt cháy hoàn toàn 4,64 gam một hiđrocacbon X (chất khí ở điều kiện thường) rồi đem toàn  bộ sản phẩm cháy hấp thụ hết vào bình đựng dung dịch Ba(OH)2. Sau các phản ứng thu được 39,4 gam kết tủa và khối lượng phần dung dịch giảm bớt 19,912 gam. Công thức phân tử của X là
   A. C3H4.   B. CH4.   C. C2H4.   D. C4H10.

Câu 25: Dãy các kim loại đều có thể được điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch muối (với điện cực trơ) là:
   A. Ni, Cu, Ag.   B. Li, Ag, Sn.   C. Ca, Zn, Cu.   D. Al, Fe, Cr.

Câu 26: Cho các phát biểu sau về phenol ([tex]C_6H_5OH[/tex]):
   (a) Phenol tan nhiều trong nước lạnh.
   (b) Phenol có tính axít nhưng dung dịch phenol trong nước không làm đổi màu quỳ tím.
   (c) Phenol được dùng để sản xuất phẩm nhuộm, chất diệt nấm mốc.
   ( d ) Nguyên tử H của vòng benzen trong phenol dễ bị thay thế hơn nguyên tử H trong benzen.
   (e) Cho nước brom vào dung dịch phenol thấy xuất hiện kết tủa.
   Số phát biểu đúng là
   A. 5.   B. 2.   C. 3.   D. 4.

Câu 27: Thực hiện các thí nghiệm sau (ở điều kiện thường):
   (a) Cho đồng kim loại vào dung dịch sắt (III) clorua.
   (b) Sục khí hiđro sunfua vào dung dịch đồng (II) sunfat.
   (c) Cho dung dịch bạc nitrat vào dung dịch sắt (III) clorua.
   ( d ) Cho bột lưu huỳnh vào thủy ngân.
   Số thí nghiệm xảy ra phản ứng là
   A. 2.   B. 1.   C. 3.   D. 4.

Câu 28: X và Y là hai nguyên tố thuộc cùng một chu kỳ, hai nhóm A liên tiếp. Số proton của nguyên tử Y nhiều hơn số proton của nguyên tử X. Tổng số hạt proton trong nguyên tử X và Y là 33. Nhận xét nào sau đây về X, Y là đúng?
   A. Độ âm điện của X lớn hơn độ âm điện của Y.
   B. Đơn chất X là chất khí ở điều kiện thường.
   C. Lớp ngoài cùng của nguyên tử Y (ở trạng thái cơ bản) có 5 electron.
   D. Phân lớp ngoài cùng của nguyên tử X (ở trạng thái cơ bản) có 4 electron.

Câu 29: Cho dãy các hợp chất thơm: p-HO-CH2-C6H4-OH, p-HO-C6H4-COOC2H5,                        p-HO-C6H4-COOH, p-HCOO-C6H4-OH, p-CH3O-C6H4-OH. Có bao nhiêu chất trong dãy thỏa mãn đồng thời 2 điều kiện sau?
   (a) Chỉ tác dụng với NaOH theo tỉ lệ mol 1 : 1.
   (b) Tác dụng được với Na (dư) tạo ra số mol H2 bằng số mol chất phản ứng.
   A. 3.   B. 4.   C. 1.   D. 2.

Câu 30: Cho hỗn hợp K2CO3 và NaHCO3 (tỉ lệ mol 1 : 1) vào bình dung dịch Ba(HCO3)2 thu được kết tủa X và dung dịch Y. Thêm từ từ dung dịch HCl 0,5M vào bình đến khi không còn khí thoát ra thì hết 560 ml. Biết toàn bộ Y phản ứng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 1M. Khối lượng kết tủa X là
   A. 3,94 gam.   B. 7,88 gam.   C. 11,28 gam.   D. 9,85 gam.

Câu 31: Đốt cháy hoàn toàn 3 lít hỗn hợp X gồm 2 anken kết tiếp nhau trong dãy đồng đẳng cần vừa đủ 10,5 lít O2 (các thể tích khí đo trong cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Hiđrat hóa hoàn toàn X trong điều kiện thích hợp thu được hỗn hợp ancol Y, trong đó khối lượng ancol bậc hai bằng 6/13 lần tổng khối lượng các ancol bậc một. Phần trăm khối lượng của ancol bậc một (có số nguyên tử cacbon lớn hơn) trong Y là
   A. 46,43%.   B. 31,58%.   C. 10,88%.   D. 7,89%.

Câu 32: Hòa tan hoàn toàn 2,43 gam hỗn hợp gồm Mg và Zn vào một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 loãng, sau phản ứng thu được 1,12 lít H2 (đktc) và dung dịch X. Khối lượng muối trong dung dịch X là
   A. 5,83 gam.   B. 7,33 gam.   C. 4,83 gam.   D. 7,23 gam.

Câu 33: Cho dãy các chất: Al, Al(OH)3, Zn(OH)2, NaHCO3, Na2SO4. Số chất trong dãy vừa phản ứng được với dung dịch HCl, vừa phản ứng được với dung dịch NaOH là
   A. 2.   B. 5.   C. 3.   D. 4.

Câu 34: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm Na_2O và Al2O3 vào nước thu được dung dịch X trong suốt. Thêm từ từ dung dịch HCl 1M vào X, khi hết 100 ml thì bắt đầu xuất hiện kết tủa; khi hết 300 ml hoặc 700 ml thì đều thu được a gam kết tủa. Giá trị của a và m lần lượt là
   A. 23,4 và 56,3.   B. 23,4 và 35,9.   C. 15,6 và 27,7.   D. 15,6 và 55,4.

Câu 35: Cho dãy các oxit: [tex]NO_2, Cr_2O_3, SO_2, CrO_3, CO_2, P_2O_5, Cl_2O_7, SiO_2, CuO[/tex]. Có bao nhiêu oxit trong dãy tác dụng được với dung dịch NaOH loãng?
   A. 6.   B. 7.   C. 8.   D. 5.

Câu 36: Xét phản ứng phân hủy N2O5 trong dung môi CCl4 ở 450C :
      [tex]N_2O_5 \to N_2O_4 +  O_2[/tex]
   Ban đầu nồng độ của N2O5 là 2,33M, sau 184 giây nồng độ của N2O5 là 2,08M. Tốc độ trung bình của phản ứng tính theo N2O5 là
   A. 1,36.10-3 mol/(l.s).      B. 6,80.10-4 mol/(l.s)
   C. 6,80.10-3 mol/(l.s).      D. 2,72.10-3 mol/(l.s).

Câu 37: Loại tơ nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng hợp?
   A. Tơ visco.      B. Tơ nitron.
   C. Tơ nilon-6,6.      D. Tơ xenlulozơ axetat.

Câu 38: Một loại phân kali có thành phần chính là KCl (còn lại là các tạp chất không chứa kali) được sản xuất từ quặng xinvinit có độ dinh dưỡng 55%. Phần trăm khối lượng của KCl trong loại phân kali đó là
   A. 95,51%.   B. 87,18%.   C. 65,75%.   D. 88,52%.

Câu 39: Cho các phát biểu sau:
   (a) Đốt cháy hoàn toàn este no, đơn chức, mạch hở luôn thu được số mol CO2 bằng số mol H2O.
   (b) Trong hợp chất hữu cơ nhất thiết phải có cacbon và hiđro.
   (c) Những hợp chất hữu cơ có thành phần nguyên tố giống nhau, thành phần phân tử hơn kém nhau một hay nhiều nhóm CH2 là đồng đẳng của nhau.
   ( d ) Dung dịch glucozơ bị khử bởi AgNO3 trong NH3 tạo ra Ag.
   (e) Saccarazơ chỉ có cấu tạo mạch vòng.
   Số phát biểu đúng là
   A. 4.   B. 5.   C. 3.   D. 2.

Câu 40: Phát biểu nào sau đây là đúng?
   A. Muối phenylamoni clorua không tan trong nước.
   B. Tất cả các peptit đều có phản ứng màu biure.
   C. H2N-CH2-CH2-CO-NH-CH2-COOH là một đipeptit.
   D. Ở điều kiện thường, metylamin và đimetylamin là những chất khí có mùi khai.

II. PHẦN RIÊNG (10 câu)
Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần riêng (phần A hoặc phần B)

A. Theo chương trình Chuẩn (10 câu, từ câu 41 đến câu 50)

Câu 41: Hóa hơi 8,64 gam hỗn hợp gồm một axit no, đơn chức, mạch hở X và một axit no, đa chức Y (có mạch cacbon hở, không phân nhánh) thu được một thể tích hơi bằng thể tích của 2,8 gam N2 (đo trong cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Đốt cháy hoàn toàn 8,64 gam hỗn hợp hai axit trên thu được 11,44 gam CO2. Phần trăm khối lượng của X trong hỗn hợp ban đầu là
   A. 72,22%   B. 65,15%   C. 27,78%   D. 35,25%

Câu 42: Cho 100 ml dung dịch AgNO3 2a mol/l vào 100 ml dung dịch Fe(NO3)2 a mol/l. Sau  khi phản ứng kết thúc thu được 8,64 gam chất rắn và dung dịch X. Cho dung dịch HCl dư vào X thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là
   A. 11,48   B. 14,35   C. 17,22   D. 22,96

Câu 43: Đốt cháy hoàn toàn một lượng ancol X tạo ra 0,4 mol CO2 và 0,5 mol H2O. X tác dụng với Cu(OH)2 tạo ra dung dịch màu xanh lam. Oxi hóa X bằng CuO tạo hợp chất hữu cơ đa chất Y. Nhận xét nào sau đây đúng với X?
A.X làm mất màu nước brom
B.Trong X có hai nhóm –OH liên kết với hai nguyên tử cacbon bậc hai.
C.Trong X có ba nhóm –CH3.
D.Hiđrat hóa but-2-en thu được X.

Câu 44: Cho các phản ứng sau:
[tex](a)FeS + 2HCl \to FeCl_2 + H_2S[/tex]
[tex](b)Na_2S + 2HCl \to 2NaCl + H_2S[/tex]
[tex](c)2AlCl_3 + 3Na_2S + 6H_2O \to 2Al(OH)_3 + 3H2_S + 6NaCl[/tex]
[tex](d)KHSO_4 + KHS \to K_2SO_4 + H_2S[/tex]
(e)BaS + [tex]H_2SO_4[/tex] (loãng)[tex] \to BaSO_4 + H_2S[/tex]
Số phản ứng có phương trình ion rút gọn [tex] S_{2-} + 2H^{+} \to H_2S[/tex] là
   A. 4   B. 3   C. 2   D. 1

Câu 45: Cho sơ đồ chuyển hóa sau:
[tex](a) C_3H_4O_2 + NaOH \to X + Y[/tex]
(b) X + [tex]H_2SO_4[/tex] (loãng) [tex]\to[/tex] Z + T
(c) Z + dung dịch [tex]AgNO_3/NH_3['/tex] (dư) [tex]\to[/tex] E + Ag +[tex] NH_4NO_3[/tex]
( d ) Y + dung dịch [tex]AgNO_3/NH_3[/tex] (dư) [tex]\to[/tex] F + Ag +[tex]NH_4NO_3[/tex]

Chất E và chất F theo thứ tự là
A. (NH4)2CO3 và CH3COOH       B. HCOONH¬4 và CH3COONH4
C. (NH4)2CO3 và CH3COONH4       D. HCOONH4 và CH3CHO

Câu 46: Cho hỗn hợp gồm Fe và Mg vào dung dịch AgNO3, khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch X (gồm hai muối) và chất rắn Y (gồm hai kim loại). Hai muối trong X là:
   A. Mg(NO3)2 và Fe(NO3)2   B. Fe(NO3)2 và AgNO3
   C. Fe(NO3¬)3 và Mg(NO3)2   D. AgNO3 và Mg(NO¬3)2

Câu 47: Số amin bậc một có cùng công thức phân  tử C3H9N là
   A. 4   B. 3   C. 1   D. 2

Câu 48: Nhận xét nào sau đây không đúng?
A.Crom là kim loại cứng nhất trong tất cả các kim loại
B.Nhôm và crom đều bị thụ động hóa bởi HNO3 đặc, nguội.
C.Nhôm và crom đều phản ứng với HCl theo cùng tỉ lệ số mol.
D.Vật dụng làm bằng nhôm và crom đều bền trong không khí và nước vì có màng oxit bảo vệ.

Câu 49: Hỗn hợp X gồm H2 và C2H4 có tỉ khối so với H2 là 7,5. Dẫn X qua Ni nung nóng, thu được hỗn hợp Y có tỉ khối so với H2 là 12,5. Hiệu suất của phản ứng hiđro hóa là
   A. 70%   B. 60%   C. 50%   D. 80%

Câu 50: Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển thành màu hồng?
   A. axit α-aminoglutaric   B. Axit α,  -điaminocaproic
   C. Axit α-aminopropionic   D. Axit aminoaxetic.

B. Theo chương trình Nâng cao (10 câu, từ câu 51 đến câu 60)

Câu 51: Cho dãy các chất : cumen, stiren, isopren, xiclohexan, axetilen, benzen. Số chất trong dãy làm mất màu dung dịch brom là
   A. 2    B. 3   C. 4   D. 5

Câu 52: Khử este no, đơn chức, mạch hở X bằng LiAlH4, thu được ancol duy nhất Y. Đốt cháy hoàn toàn Y thu được 0,2 mol CO2 và 0,3 mol H2O. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X thu được tổng khối lượng CO2 và H2O là
   A. 24,8 gam   B. 28,4 gam   C. 16,8 gam   D. 18,6 gam

Câu 53: Có các chất sau : keo dán ure-fomanđehit; tơ lapsan; tơ nilon-6,6; protein; sợi bông; amoniaxetat; nhựa novolac. Trong các chất trên, có bao nhiêu chất mà trong phân tử của chúng có chứa nhóm –NH-CO-?
   A. 5   B. 4   C. 3   D. 6

Câu 54: Cho các phát biểu sau về cacbohiđrat:
(a)   Tất cả các cacbohiđrat đều có phản ứng thủy phân.
(b)   Thủy phân hoàn toàn tinh bột thu được glucozơ.
(c)   Glucozơ, fructozơ và mantozơ đều có phản ứng tráng bạc.
( d )   Glucozơ làm mất màu nước brom.

Số phát biểu đúng là:
A. 3   B. 4   C. 1   D. 2

Câu 55: Cho sơ đồ chuyển hóa :  CH3Cl   X   Y   
   Công thức cấu tạo X, Y lần lượt là:
   A. CH3NH2, CH3COOH   B. CH3NH2, CH3COONH4
   C. CH3CN, CH3COOH   D. CH3CN, CH3CHO

Câu 56: Cho 18,4 gam hỗn hợp X gồm Cu2S, CuS, FeS2 và FeS tác dụng hết với HNO¬3 (đặc nóng dư) thu được V lít khí chỉ có NO2 (ở đktc, sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch Y. Cho toàn bộ Y vào một lượng dư dung dịch BaCl2, thu được 46,6 gam kết tủa, còn khi cho toàn bộ Y tác dụng với dung dịch NH3 dư thu được 10,7 gam kết tủa. Giá trị của V là
   A. 38,08   B. 11,2   C. 24,64   D. 16,8

Câu 57 : Dung dịch X gồm CH3COOH 0,03 M và CH3COONa 0,01 M. Biết ở 250C, Ka của CH3COOH là 1,75.10-5, bỏ qua sự phân li của nước. Giá trị pH của dung dịch X ở 250C là
   A. 6,28   B. 4,76   C. 4,28   D. 4,04

Câu 58: Cho các phát biểu sau
(a)   Khí CO2 gây ra hiện tượng hiệu ứng nhà kính
(b)   Khí SO2 gây ra hiện tượng mưa axit.
(c)   Khi được thải ra khí quyển, freon (chủ yếu là CFCl3 và CF2Cl2) phá hủy tầng ozon
( d )   Moocphin và cocain là các chất ma túy

   Số phát biểu đúng là
   A. 2   B. 4   C. 3   D. 1

Câu 59: Nhận xét nào sau đây không đúng
A.   SO3 và CrO3 đều là oxit axit.
B.   Al(OH) 3 và Cr(OH)3 đều là hiđroxit lưỡng tính và có tính khử.
C.   BaSO4 và BaCrO4 hầu như không tan trong nước.
D.   Fe(OH)2 và Cr(OH)2 đều là bazơ và có tính khử.

Câu 60 : Cho [tex]E_{pin \, \left(Zn - Cu \right) }^{0}= 1,10 \, V[/tex]; [tex]E_{Zn^{2+}/Zn }^{0}= -0,76 \, V[/tex] và [tex]E_{Ag^{+}/Ag }^{0}= +0,80 \, V[/tex]. Suất điện động chuẩn của pin điện hóa Cu-Ag là:
   A. 0,56 V   B. 0,34 V   C. 0,46 V   D. 1,14 V

>>> Mọi người cùng thảo luận ở topic này nhé
« Sửa lần cuối: 02:01:06 PM Ngày 06 Tháng Bảy, 2012 gửi bởi Điền Quang »

LoggedĐường đi khó không phải vì ngăn sông cách núi mà vì lòng người ngại núi e sông
Biển học mênh mông lấy chuyên cần làm bến-Mây xanh không lối lấy chí cả dựng lên
onehitandrun
Học sinh gương mẫu
Thành viên danh dự
****

Nhận xét: +11/-1
Cảm ơn
-Đã cảm ơn: 119
-Được cảm ơn: 277

Offline Offline

Giới tính: Nam
Bài viết: 311


Xem hồ sơ cá nhân Email
« Trả lời #1 vào lúc: 04:04:50 PM Ngày 06 Tháng Bảy, 2012 »

Trích dẫn
Câu 2: Điện phân 150 ml dung dịch AgNO3 1M với điện cực trơ trong t giờ, cường độ dòng điện không đổi 2,68A (hiệu suất quá trình điện phân là 100%), thu được chất rắn X, dung dịch Y và khí Z. Cho 12,6 gam Fe vào Y, sau khi các phản ứng kết thúc thu được 14,5 gam hỗn hợp kim loại và khí NO (sản  phẩm khử duy nhất của N+5). Giá trị của t là
   A. 0.8.   B. 0,3.   C. 1,0.   D. 1,2.

Hix không ai làm hóa hết để mình mở hàng câu điện phân cho hên nè ^^
Các phản ứng xảy ra :
[tex] 2AgNO_3 + H_2O \to 2Ag + 2HNO_3 + \frac{1}{2}O_2 [/tex]
         a                                       a
[tex] Fe +4HNO_3 \to Fe(NO_3)_3 +NO +2H_2O [/tex]                                           
 0,25a          a             0,25a
[tex] Fe + 2Fe^{3+} \to 3Fe^{2+}[/tex]
0,125a      0,25a
[tex] Fe + 2Ag^{+} \to Fe^{2+} + 2Ag [/tex]
0,075-0,5a  0,15-a             0,15-a
Ta có hỗn hợp rắn gồm: [tex] \begin{cases} m_{Fedu}:12,6-(0,075-0,125a).56 \\ m_{Ag}:(0,15-a).108 \end{cases} [/tex]
Mà [tex]14,5= m_{Fedu}+ m_{Ag} \to a=0,1 [/tex]
[tex]n_{Ag}=\frac{It}{96500.1}=0,1 \to t=1h [/tex]


Logged

Đường đi khó không phải vì ngăn sông cách núi mà vì lòng người ngại núi e sông
Biển học mênh mông lấy chuyên cần làm bến-Mây xanh không lối lấy chí cả dựng lên
cacon194
Thành viên triển vọng
**

Nhận xét: +0/-2
Cảm ơn
-Đã cảm ơn: 6
-Được cảm ơn: 26

Offline Offline

Bài viết: 64


Xem hồ sơ cá nhân Email
« Trả lời #2 vào lúc: 09:47:41 PM Ngày 06 Tháng Bảy, 2012 »

ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2012
Môn thi : HÓA, khối A - Mã đề : 384

Cho biết nguyên tử khối  của các nguyên tố :
H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5;
K = 39; Ca = 40; Cr = 52, Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag=108; Ba = 137.

PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)

Câu 1 :  Nguyên tử R tạo được cation R+. Cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng của R+ (ở trạng thái cơ bản) là 2p6. Tổng số hạt mang điện trong nguyên tử R là
   A. 11.   B. 10.   C. 22.   D. 23.

1s2 2s2 2p6 ..3s1  , số e là 11 , số hạt mang điện là 2e =22 . C he


Logged
vengefulspirit2611
Cựu học sinh_Tân sinh viên
Thành viên tích cực
***

Nhận xét: +2/-1
Cảm ơn
-Đã cảm ơn: 104
-Được cảm ơn: 44

Offline Offline

Giới tính: Nam
Bài viết: 154


Khóc Vô Lệ


Xem hồ sơ cá nhân Email
« Trả lời #3 vào lúc: 11:27:39 PM Ngày 06 Tháng Bảy, 2012 »

Đề hóa này lớp mình có mấy đứa được 10 vs 9,8 


Logged
thienhavosodoi
Sinh viên ĐHKTQD
Thành viên tích cực
***

Nhận xét: +0/-0
Cảm ơn
-Đã cảm ơn: 47
-Được cảm ơn: 36

Offline Offline

Bài viết: 130


Xem hồ sơ cá nhân Email
« Trả lời #4 vào lúc: 10:22:53 AM Ngày 07 Tháng Bảy, 2012 »

Câu 42: Cho 100 ml dung dịch AgNO3 2a mol/l vào 100 ml dung dịch Fe(NO3)2 a mol/l. Sau  khi phản ứng kết thúc thu được 8,64 gam chất rắn và dung dịch X. Cho dung dịch HCl dư vào X thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là
   A. 11,48   B. 14,35   C. 17,22   D. 22,96

moi nguoi tinh ho em cau nay


Logged
cacon194
Thành viên triển vọng
**

Nhận xét: +0/-2
Cảm ơn
-Đã cảm ơn: 6
-Được cảm ơn: 26

Offline Offline

Bài viết: 64


Xem hồ sơ cá nhân Email
« Trả lời #5 vào lúc: 05:44:33 PM Ngày 07 Tháng Bảy, 2012 »

cho Ag+ vào Fe +2

Ag+ + Fe+2 ---> Fe+3 + Ag

rắn là Ag nAg = 0,08 mol >>Fe +2 là 0,08 mol vì Ag+ dư

tính theo đề bài và pt suy ra Ag+ dư 0,1a mol = 0,08

cho HCl vào xh kết tủa AgCl = Ag+ dư =0,08 nên rắn là 0,08.(108+35.5) = 11,48 g. đáp án ALogged
thienhavosodoi
Sinh viên ĐHKTQD
Thành viên tích cực
***

Nhận xét: +0/-0
Cảm ơn
-Đã cảm ơn: 47
-Được cảm ơn: 36

Offline Offline

Bài viết: 130


Xem hồ sơ cá nhân Email
« Trả lời #6 vào lúc: 11:20:59 PM Ngày 07 Tháng Bảy, 2012 »

cho Ag+ vào Fe +2

Ag+ + Fe+2 ---> Fe+3 + Ag

rắn là Ag nAg = 0,08 mol >>Fe +2 là 0,08 mol vì Ag+ dư

tính theo đề bài và pt suy ra Ag+ dư 0,1a mol = 0,08

cho HCl vào xh kết tủa AgCl = Ag+ dư =0,08 nên rắn là 0,08.(108+35.5) = 11,48 g. đáp án A


bạn giải sai rồi


Logged
onehitandrun
Học sinh gương mẫu
Thành viên danh dự
****

Nhận xét: +11/-1
Cảm ơn
-Đã cảm ơn: 119
-Được cảm ơn: 277

Offline Offline

Giới tính: Nam
Bài viết: 311


Xem hồ sơ cá nhân Email
« Trả lời #7 vào lúc: 01:38:56 PM Ngày 08 Tháng Bảy, 2012 »

Mọi ngừoi tham khảo lời giải ở đây nhé http://www.mediafire.com/?k2r3absvldk5487


Logged

Đường đi khó không phải vì ngăn sông cách núi mà vì lòng người ngại núi e sông
Biển học mênh mông lấy chuyên cần làm bến-Mây xanh không lối lấy chí cả dựng lên
cacon194
Thành viên triển vọng
**

Nhận xét: +0/-2
Cảm ơn
-Đã cảm ơn: 6
-Được cảm ơn: 26

Offline Offline

Bài viết: 64


Xem hồ sơ cá nhân Email
« Trả lời #8 vào lúc: 04:15:44 PM Ngày 13 Tháng Bảy, 2012 »

cho Ag+ vào Fe +2

Ag+ + Fe+2 ---> Fe+3 + Ag

rắn là Ag nAg = 0,08 mol >>Fe +2 là 0,08 mol vì Ag+ dư

tính theo đề bài và pt suy ra Ag+ dư 0,1a mol = 0,08

cho HCl vào xh kết tủa AgCl = Ag+ dư =0,08 nên rắn là 0,08.(108+35.5) = 11,48 g. đáp án A


bạn giải sai rồi
sai đâu chỉ mình với , mình đúng rồi


Logged
Tags:
Trang: 1   Lên
  In  


Những bài viết mới nhất
Những bài viết mới nhất
 
Chuyển tới:  


Tắt bộ gõ tiếng Việt [F12] Bỏ dấu tự động [F9] TELEX VNI VIQR VIQR* kiểm tra chính tả Đặt dấu âm cuối
Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006, Simple Machines LLC © 2006 - 2012 Thư Viện Vật Lý.