Giai Nobel 2012
04:28:43 PM Ngày 29 Tháng Một, 2023 *

Chào mừng bạn đến với Diễn Đàn Vật Lý.

Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.
Hay bạn đã đăng ký nhưng cần gửi lại email kích hoạt tài khoản?
Vui lòng nhập tên Đăng nhập với password, và thời gian tự động thoát

Lưu ý: Đây là diễn đàn của Thư Viện Vật Lý. Tài khoản ở Diễn Đàn Vật Lý khác với tài khoản ở trang chủ Thuvienvatly.com. Nếu chưa có tài khoản ở diễn đàn, bạn vui lòng tạo một tài khoản (chỉ mất khoảng 1 phút!!). Cảm ơn các bạn.
Phòng chát chít
Bạn cần đăng nhập để tham gia thảo luận
Vật lý 360 Độ
Khi dòng điện tác dụng lên nam châm
08/06/2022
Nhận thức lịch sử về nam châm
28/05/2022
Photon là gì?
25/07/2021
Lược sử âm thanh
28/02/2021
Đồng hồ nước Ktesibios
03/01/2021
Tic-tac-toe
05/12/2020

follow TVVL Twitter Facebook Youtube Scirbd Rss Rss
  Trang chủ Diễn đàn Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  


Quy định cần thiết


Chào mừng các bạn đến với diễn đàn Thư Viện Vật Lý
Mới tham gia nhóm trên Facebook >> TẠI ĐÂY <<

  Xem các bài viết
Trang: 1 2 3 »
1  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / giải bài tập vật lý phần dao động cơ học và dao động điện tử vào lúc: 08:57:15 AM Ngày 14 Tháng Bảy, 2017
Link: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48003
99 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Lí luận và phương pháp dạy học (Bộ môn Vật lý) -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Nghiên cứu chương trình vật lí phổ thông hiện hành, các dạng bài tập phần dao động cơ học và dao động điện từ vật lí lớp 12 nâng cao, hệ thống hoá các dạng bài tập và phương pháp giải các bài tập phần này. Vận dụng phương pháp suy luận tương tự để xây dựng (...)
Electronic Resources
2  VẬT LÝ CHUYÊN NGÀNH / VẬT LÝ LÝ THUYẾT / Nghiên cứu, chế tạo ZnS:Mn từ axit thioglycolic, axetat Zn, Mn bằng phương pháp vào lúc: 02:29:50 PM Ngày 13 Tháng Bảy, 2017
Tổng quan về cấu trúc tinh thể ZnS, cấu trúc vùng năng lượng của tinh thể ZnS, hấp thụ trong tinh thể, cơ chế phát quang, phổ hấp thụ, phổ kích thích và phổ phát quang của ZnS và ZnS:Mn. Nghiên cứu một số phương pháp chế tạo ZnS, ZnS:Mn và thiết bị thực nghiệm: phương pháp chế tạo ZnS:Mn; những thiết bị thực nghiệm (hệ chế tạo mẫu, hệ đo phổ X-Ray, nguồn kích thích phổ phát quang, hệ thu phổ phát quang bằng máy quang phổ cách tử đa kênh MS-257 dùng kỹ thuật CCD, hệ thu phổ kích thích và phổ phát quang). Đưa ra kết quả thực nghiện: quy trình chế tạo bột nano ZnS:Mn bằng phương pháp thủy nhiệt; tính chất cấu trúc và hình thái bề mặt của bột nano ZnS:Mn; tính chất quang của bột nano ZnS:Mn.
Link bài viết: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9309
3  VẬT LÝ CHUYÊN NGÀNH / VẬT LÝ LÝ THUYẾT / Ứng dụng hàm Block trong nghiên cứu một số tính chất của vật liệu cấu trúc p vào lúc: 02:27:01 PM Ngày 13 Tháng Bảy, 2017
Link bài viết: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9236
Nghiên cứu một số vấn đề cơ bản về perovskite LaMnO3. Cấu trúc lý tưởng của vật liệu perovskite manganite LaMnO3.Trường bát điện MnO6 và ảnh hưởng của nó lên tính chất vật lý trong hệ vật liệu Perovskite manganite. Sự tách mức năng lượng trong trường bát diện. Hiệu ứng từ trở khổng lồ trong các Perovskite manganite. Hiện tượng méo mạng trong Perovskite manganite-Hiệu ứng Jahn-Teller. Tương tác trao đổi. Tìm hiểu giản đồ- trật tự điện tích của hợp chất. Lý thuyết của Block. Phương Pháp thực nghiệm: Quy trình chế tạo mẫu; Các Phép đo nghiên cứu tính chất vật liệu; Phép đo nhiễu xạ tia X (tia rơnghen); Phép đo hiển vi điện tử quét (SEM); Phép đo từ độ; Đo điện trở và từ trường bằng phương pháp bốn mũi dò; Phép đo điện trở phụ thuộc nhiệt độ; Phép đo từ trở.
4  VẬT LÝ CHUYÊN NGÀNH / VẬT LÝ LÝ THUYẾT / Nghiên cứu chế tạo, khảo sát tính chất và ứng dụng màng mỏng NaNo TiO2 xốp vào lúc: 02:09:39 PM Ngày 12 Tháng Bảy, 2017
Link bài viết: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19228
Nghiên cứu phát triển phương pháp lắng kết sol-gel để chế tạo bột nano TiO2 từ tiền chất TiCl4. Nghiên cứu chế tạo màng nano tinh thể TiO2 xốp. Đồng thời nghiên cứu nânng cao phẩm chất chế tạo màng điện cực trong suốt dẫn điện TCO từ tiền chất SnCl4 và InCl3; nghiên cứu đặc trưng tiếp xúc của các vật liệu này với nano TiO2. Thông qua đó, ứng dụng màng nano TiO2 xốp, TCO để chế tạo điện cực pin mặt trời theo cấu trúc TiO2/SnO2:F; khảo sát tính chất của điện cực này trong cấu trúc pin mặt trời quang điện hoá; chế tạo quang trở nano TiO2. Tiến hành khảo sát tính chất của vật liệu chế tạo được thông qua các phép đo XRD, XPS, AUGER, SEM, AFM, đặc trưng VA, phổ hấp thụ, phổ truyền qua, quang dẫn, quang điện hoá. Và xây dựng một số thiết bị công nghệ và đo lường chuyên dụng
5  VẬT LÝ CHUYÊN NGÀNH / VẬT LÝ LÝ THUYẾT / Đối xứng và phá vỡ đối xứng trong vật lý hạt cơ bản vào lúc: 02:07:36 PM Ngày 12 Tháng Bảy, 2017
Link bài viết: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22604
Xây dựng lý thuyết các tương tác trong vật lý các hạt cơ bản (HCB). Tiến hành nghiên cứu các hệ quả vật lý của các mô hình lý thuyết mở rộng mẫu chuẩn, được xây dựng trên cơ sở các nhóm đối xứng. Xây dựng các mẫu chuẩn mở rộng gần đây trên cơ sở siêu đối xứng hóa mẫu chuẩn đang được các nhà vật lý quan tâm vì có nhiều ưu điểm đáng chú ý. Nghiên cứu được tính hiệu chỉnh một vùng vào các quá trình sinh axion và axino từ các qúa trình hủy e+ e-. Sự hiệu chỉnh đó là rộng, do đó sự hiệu chỉnh là quan trọng. Xem xét đại số Heisenberg - Weyl và thống kê para - Bose khi tham số q trở thành toán tử g^. Xây dựng nên các trạng thái coherent và đưa ra kết quả là chúng có dạng tương tự với trường hợp thống kê q - para - Bose. Tính toán tiết diện tán xạ vi phân của các quá trình và đưa ra các đánh giá số, cũng như các điều kiện thực nghiệm cần thiết, giúp cho việc tìm kiếm các hạt siêu đối xứng. Nghiên cứu sự vi phạm CP trong mẫu chuẩn siêu đối xứng tối thiểu và đưa ra cách xác định một trong các tham số của mẫu. Trình bày các kết luận cần thiết cho thực nghiệm, nhằm phát hiện ra các hạt mới được tiên đoán từ lý thuyết
6  VẬT LÝ CHUYÊN NGÀNH / VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG / Bổ chính QCD cho sinh cặp Squark trong quá trình hủy cặp e+e- vào lúc: 03:20:42 PM Ngày 05 Tháng Bảy, 2017
88 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Vật lý lý thuyết và vật lý toán -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Trình bày về Susy và sự mở rộng SM thành lý thuyết chuẩn siêu đối xứng SGFT (Supersymmetric Gauge Field Theory). Nghiên cứu một trong những mô hình của SGFT là MSSM khi nhóm chuẩn là tích của ba nhóm chuẩn SM trong chuẩn ’t Hooft-Feynman. Tính các công thứ (...)
Mời các bạn đọc bài viết đầy đủ ở đây nhé
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38010
7  VẬT LÝ CHUYÊN NGÀNH / VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG / Tính toán lượng tử cho hệ màng mỏng nano perovskite từ tính vào lúc: 03:05:51 PM Ngày 05 Tháng Bảy, 2017
Luận văn ThS. Vật lý lý thuyết và vật lý toán -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Trình bày các khái niệm cơ bản về phương pháp phiếm hàm mật độ: nguyên lý biến phân, phương trình Schrodinger; mật độ trạng thái của electron; phương trình gần đúng của Hartree-Fock. Trình bày các lý thuyết của Hohenberg-Kohn, Kohn-Sham và các phương pháp (...)
Các bác đọc tài liệu ở đây cho đầy đủ nhé 
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38015
8  VẬT LÝ CHUYÊN NGÀNH / VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG / Biến tình montmorillonit bằng chitosan và ứng dụng chế tạo PVC nanocomposit vào lúc: 03:00:36 PM Ngày 05 Tháng Bảy, 2017
Tổng quan về vật liệu composit và nanocomposit, khoáng sét và chitosan. Tiến hành thực nghiệm biến tình montmorillonit bằng chitosan, phân tìch cấu trúc, khảo sát tình chất cơ, tình chất hóa lý của vật liệu thông qua phân tìch DMA, khảo sát tình ổn Ďịnh nhiệt của vật liệu thông qua phân tìch nhiệt trọng lượng. Kết quả cho thấy PVC nanocomposit Ďã Ďược tạo thành khi phối trộn nóng chảy chất Ďộn nano. PVC nanocomposit tạo thành Ďã Ďược gia cường về tình chất cơ: tăng moĎun Ďàn hồi và Ďộ bền keo Ďứt. Đặc biệt là tăng mạnh khả năng chịu va Ďập. Ngoài ra, tình bền nhiệt của vật liệu cũng Ďược cải thiện. Sử dụng chitosan không giảm cấp Ďể biến tình N757 sẽ hiệu quả hơn trong việc gia cường tình chất cơ của vật liệu PVC nanocomposit
Link toàn văn tài liệu: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/8452
9  VẬT LÝ CHUYÊN NGÀNH / VẬT LÝ LÝ THUYẾT / Nghiên cứu vi cấu trúc của các ôxit bằng phương pháp simplex vào lúc: 03:51:16 PM Ngày 27 Tháng Sáu, 2017
Luận văn ThS. Vật lý lý thuyết và vật lý toán -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Trình bày tổng quan về hệ SiO2, các kết quả nghiên cứu, các công trình mô phỏng của vật liệu này về những đặc trưng động lực học và vi câu trúc. Trình bày nội dung phương pháp mô phỏng động lực học phân tử và thế tương tác sử dụng cho xây dựng các mô hình (...)
Bạn nào cần thì đọc thêm ở đây nhé
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37999
10  VẬT LÝ CHUYÊN NGÀNH / VẬT LÝ LÝ THUYẾT / Khử phân kỳ bằng phương pháp cắt xung lượng lớn trong lý thuyết trường lượ vào lúc: 03:40:47 PM Ngày 27 Tháng Sáu, 2017
Đây là luận văn ThS. Vật lý lý thuyết và vật lý toán -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Giới thiêu các giản đồ phân kỳ một vòng: S - ma trận và giải đồ Feynman; hàm Green và hàm đỉnh; bậc hội tụ của các giảm Feynman. Nghiên cứu tách phân kỳ trong giản đồ một vòng bằng phương pháp cắt xung lượng lớn: Giản đồ phân cực của photon; giản đồ năng l (...)
Các bác đọc ở đây nhá  [
url]http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37993[/url]
11  CÁC KHOA HỌC KHÁC / TOÁN HỌC CAO CẤP / Một số bài toán về dãy số vào lúc: 03:33:12 PM Ngày 27 Tháng Sáu, 2017
Tài liệu này hệ thống hóa kiến thức cơ bản về dãy số, số học, phương pháp sai phân sẽ được dùng để giải quyết các bài toán trong các chương sau. Trình bày một số vấn đề về tính chất số học của dãy số như tính chia hết, tính nguyên, tính chính phương…và nêu ra các phương pháp giải toán, phân tích các bài toán cụ thể. Đề cập đến một số bài toán về giới hạn dãy số như: giới hạn của tổng, dãy con và sự hội tụ của dãy số, dãy số xác định bởi phương trình cùng với phương pháp giải cụ thể cho từng dạng toán
Đây là link bài viết
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9246
12  CÁC KHOA HỌC KHÁC / TOÁN HỌC CAO CẤP / Luật số lớn và định lý giới hạn trung tâm cho Martingale vào lúc: 03:28:10 PM Ngày 27 Tháng Sáu, 2017
Hệ thống hóa lý thuyết về Martingale (những khái niệm và kết quả cơ bản); các dạng hội tụ và một số định lý hội tụ quan trọng của Martingale, chẳng hạn định lý hội tụ Doob, hàm đặc trưng và mối quan hệ của chúng với hàm phân phối. Trình bày về luật yếu số lớn và luật mạnh số lớn cho Martingale. Giới thiệu chi tiết hai định lý đó là: Định lý “bất đẳng thức hàm bình phương”. Đây là bất đẳng thức làm cơ sở cho việc đánh giá và nghiên cứu các định lý giới hạn như luật số lớn và luật giới hạn trung tâm. Định lý thứ hai là định lý dùng để xấp xỉ tương đương giữa các phương sai điều kiện và tổng bình phương, mà đó là một trong những phần lý thuyết chính để nghiên cứu các Martingale. Trình bày những kết quả chính các luật giới hạn trung tâm cho Martingale như sự mở rộng của tổng các đại lượng ngẫu nhiên độc lập và kết quả dạng Raikov. Đây là một phát hiện quan trọng trong việc nghiên cứu các Martingale thông qua các tổng bình phương các hiệu của chúng
Bác nào cần thì đọc tài liệu này ở đây nhé:
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9206
13  VẬT LÝ CHUYÊN NGÀNH / VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG / Vật liệu oxit sắt phân tán trên vật liệu mang trong xử lý môi trường vào lúc: 10:22:09 AM Ngày 26 Tháng Sáu, 2017
Luận văn ThS. Vật lý chất rắn -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Tổng quan về vật liệu Fe2O3; vật liệu MCM 41; Asen; thực trạng ô nhiễm asen trong nước ngầm trên thế giới và Việt Nam; các phương trình xử lý asen và phương pháp hấp phụ. Nghiên cứu chế tạo vật liệu oxit sắt và MCM-41 cũng như các phép phân tích và thiết b (...)
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37786
14  VẬT LÝ CHUYÊN NGÀNH / VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG / Nghiên cứu tổng hợp vật liệu polime phân hủy sinh học trên cơ sở polylactic axit vào lúc: 10:19:25 AM Ngày 26 Tháng Sáu, 2017
Luận án TS. Hóa lý thuyết và hóa lý -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Nghiên cứu lựa chọn hệ chất xúc tác, lựa chọn và tối ưu hóa các điều kiện phản ứng tổng hợp. Nghiên cứu quy trình tổng hợp polylactic axit (PLA). Nghiên cứu chế tạo các loại mẫu vật liệu polyme phân hủy sinh học trên cơ sở PLA với sự tham gia của các chất (...)
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19156
15  VẬT LÝ CHUYÊN NGÀNH / VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG / Nghiên cứu hệ đo trong phương pháp hai chùm tia Lidar vào lúc: 10:15:49 AM Ngày 26 Tháng Sáu, 2017
Tổng quan về lý thuyết Lidar: Lịch sử phát triển của Lidar; Sự lan truyền của tia laser trong môi trường khí quyển; Công nghệ LIDAR; Phân loại Lidar; Phương pháp hai chùm tia Lidar. Nghiên cứu các hệ đo Lidar cơ bản và hệ đo lidar trong phương pháp hai chù (...)
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38432
Trang: 1 2 3 »

Tắt bộ gõ tiếng Việt [F12] Bỏ dấu tự động [F9] TELEX VNI VIQR VIQR* kiểm tra chính tả Đặt dấu âm cuối
Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006, Simple Machines LLC © 2006 - 2012 Thư Viện Vật Lý.