Giai Nobel 2012
12:20:01 AM Ngày 03 Tháng Tư, 2020 *

Chào mừng bạn đến với Diễn Đàn Vật Lý.

Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.
Hay bạn đã đăng ký nhưng cần gửi lại email kích hoạt tài khoản?
Vui lòng nhập tên Đăng nhập với password, và thời gian tự động thoát

Lưu ý: Đây là diễn đàn của Thư Viện Vật Lý. Tài khoản ở Diễn Đàn Vật Lý khác với tài khoản ở trang chủ Thuvienvatly.com. Nếu chưa có tài khoản ở diễn đàn, bạn vui lòng tạo một tài khoản (chỉ mất khoảng 1 phút!!). Cảm ơn các bạn.
Phòng chát chít
Bạn cần đăng nhập để tham gia thảo luận
Vật lý 360 Độ
Bảng tuần hoàn hóa học tốc hành (Phần 94)
22/03/2020
Bảng tuần hoàn hóa học tốc hành (Phần 93)
22/03/2020
Tương lai của tâm trí - Michio Kaku (Phần 48)
21/03/2020
Tương lai của tâm trí - Michio Kaku (Phần 47)
21/03/2020
250 Mốc Son Chói Lọi Trong Lịch Sử Vật Lí (Phần 84)
17/03/2020
250 Mốc Son Chói Lọi Trong Lịch Sử Vật Lí (Phần 83)
17/03/2020

follow TVVL Twitter Facebook Youtube Scirbd Rss Rss
  Trang chủ Diễn đàn Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  


Quy định cần thiết


Chào mừng các bạn đến với diễn đàn Thư Viện Vật Lý
☞ THI THỬ THPT QG LẦN 5 MÔN VẬT LÝ 2020 - 21h00 NGÀY 4-4-2020 ☜

  Xem các bài viết
Trang: 1
1  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Sóng dừng - Con lắc lò xo vào lúc: 08:27:20 AM Ngày 09 Tháng Sáu, 2015
Một số bài tâp cần giải đáp!!!!

Dạ cho em hỏi!!!
Bài 1 một sợi dây AB có chiều dài 24cm hai đầu cố định M,N,P là 3 điểm trên dây chia thành 4 đoạn bằng nhau khi duỗi thẳng. Khi xuất hiện sóng dừng quan sát thấy hai bụng sóng.Tỷ số khoảng cáchMP lớn nhất là 1.25.Biên độ bụng sóng?
Bài 2 con lắc lò xo treoco1 độ cứng k=50N/m và khối lượng m=200g, từ vị trí cân bằng kéo vật xuống sao cho lò xo dãn 1 đoạn 12cm, rồi thả cho vật dao động điều hòa. trong 1 chu kỳ khoảng thời gian mà lực đàn hồi tác dụng vào điểm treo cùng chiều với hợp lực tác dụng lên vật
2  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Bài tập sóng cơ cần giải đáp vào lúc: 02:11:01 PM Ngày 17 Tháng Năm, 2015
Một sóng cơ lan truyền trên một sợi dây vói chu kỳ 0.6s và biên độ A xe là không đổi. Ở thời điểm t1 li độ của các phần tử tại B và C và trung điểm D của BC lần lượt là [tex]-4\sqrt{3}[/tex]; 4; [tex]-4\sqrt{2}[/tex].  Tính li độ của phần tử ở D lúc t2=t1+0.45s

3  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Một số bài tập cần giải đáp vào lúc: 03:50:33 PM Ngày 06 Tháng Năm, 2015
Bài 1: Thí nghiệm giao thoa về as Young với nguồn phát ra hai bức xạ [tex]\lambda _{1}=0.5 micromet, [tex]\lambda _{2}=0.75[/tex] micromet. Tại M là vân sáng bậc 6 của [tex]\lambda _{1}[/tex], tại N là vân sáng bậc 6 của [tex]\lambda _{2}[/tex]. M,N cùng phía với vân sáng trung tâm.Trên đoạn MN số vân sáng quan sát được?
Bài 2: Công suất âm thanh cực đại của một máy nghe nhạc là 10w. Cho rằng cứ truyền trên khoảng cách 1m, năng kượng âm bị giảm 5% do sự hấp thụ của môi trường truyền âm.Biết cường độ âm chuẩn. Hỏi nếu mở to hết cỡ thì mức cường độ âm ở khoảng cách 6m là?
Bài 3: Con lắc đơn dao động trong môi trường không khí.Kéo con lắc lệch ra khỏi phương thẳng đứng 1 góc 0.1 rad rồi thả nhẹ.Biết lực cản của không khí tác dụng lên con lắc là không đổi và bằng 0.001 lần trọng lượng của vật. Coi biên độ giảm dần trong từng chu kỳ. Số lần con lắc qua vị trí cân bằng đến lúc dừng lại?
Bài 4: Một cuộn cảm có độ tự cảm L và điện trở thuần r mắc nối tiếp với tụ điện dung có điện dung C thay đổi được. Đặt vào hai đầu mạch một hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng U và tần số f không đổi. Khi điều chỉnh điện dung của tụ có giá trị [tex]C=C_{1}[/tex], thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ và hai đầu cuộn cảm có cùng giá trị và bằng U, cường độ dòng điện trong mạch khi đó có biểu thức là [tex]i_{1}=2\sqrt{2}Cos(\omega t+ \frac{5\Pi }{12})[/tex].Khi điều chỉnh tụ đẻ điện dung của tụ có giá trị [tex]C=C_{2}[/tex] thì điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ đạt giá trị cực đại. Cường độ dòng điện tức thời trong mạch khi đó là?


 4  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Một số bài tập cần giải đáp vào lúc: 02:09:01 PM Ngày 04 Tháng Năm, 2015
Bài 1: cho hai dao động có phương trình [tex]x_{1}=A_{1}Cos(\omega t+0.53),x_{2}=A_{2}Cos(\omega t-1.27).[/tex]. Dao động tổng hợp của hai pt trình trên có pt là [tex]x=5Cos(\omega t+\varphi )[/tex]. Giá trị ([tex]A_{1}+A_{2}[/tex]) gần giá trị nào nhất
                            
       A. 7                     B.9                      C.8                     D.10
Bài 2: Một chất điểm dao động điều hòa theo trục Ox.Biết rằng trong quá trình khảo sát vật hưa đổi chiều chuyển động.Khi vừa rời khỏi vị trí cân bằng một đoạn S thì động năng của chất điểm là 13.95mJ. Đi tiếp một đoạn s nữa thì động năng của chất điểm còn 12.6mJ.Nếu chất điểm đi thêm một đoạn s nữa thì động năng của nó là?


5  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Một số bài tập dao động điều hòa khó cần giúp vào lúc: 04:05:24 PM Ngày 03 Tháng Năm, 2015
Bài 1  một vật có khối lượng M=0.9 kg được gắn trên một lò xo nhẹ thẳng đứng có độ cứng 25N/m đầu dưới của lò xo cố định. Vật M đang ở vị trí cân bằng thì một vật thứ 2 có khối lượng m=0.1kg chuyển động theo phương thẳng đứng với tốc độ 2[tex]\sqrt{2}[/tex] cm/s đến va cham xuyên tâm mềm với M. lấy g=10. Sau va chạm hệ dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ là?
Bài 2 Con lắc lò xo có độ cứng 50N/m đặt thẳng đứng đầu dưới gắn với xàn đầu trên gắn vật nặng có khối lượng m=1.5kg. Từ độ cao 20cm so với vị trí cân bằng của vật M người ta một vật nhỏ có khối lượng 0.5kg. Xem g=10 va chạm giữa hai vật là xuyên tâm đàn hồi sau va chạm vật m được lấy đi. Biên độ giao động A của vật M là?
6  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Bài hạt nhân cần giúp vào lúc: 07:15:30 AM Ngày 03 Tháng Năm, 2015
Trong phòng thí nghiệm có một lượng chất phóng xa, ban đầu trong một phút người ta đếm được có 360 nguyên tử của chất bị phân rã, sau đó 2 giờ trong 1 phút có 90 phân tử bị phân rã.Chu kỳ bán rã của chất phóng xạ?
7  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / LUYỆN THI ĐẠI HỌC / Một số bài tập sóng ánh sáng cần giúp vào lúc: 01:05:35 AM Ngày 27 Tháng Hai, 2015
Bài 1: trong thí nghiệm I âng khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 2 m; ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm có bước sóng là 0,6 micromet. trong vùng có bề rộng là 15 mm?
Bài 2: Trong thí nghiệm I âng khoảng cách từ hai khe đến màn là D một vị trí trên màn đang là vị trí vân sáng thứ 1, để vị trí đó là vấn tối người này cần dịch chuyển màn đi (dọc theo đường vuông góc với mặt phẳng chứa hai khe) 1 đoạn ngắn nhất bằng?
Bài 3 Trong thí nghiệm I âng nguồn S phát bức xạ [tex]\lambda[/tex], màn quan sát cách mặt phẳng hai phe không đổi D, khoảng cách giữ hai khe có thể thay đổi (nhưng [tex]S_{1}S_{2}[/tex] luôn cách đều S). Xét điểm M trên màn, lúc đầu là vân sáng bậc 4 , nếu lần lượt giảm hoặc tăng khoảng cách [tex]S_{1}S_{2}[/tex] một lượng b thì tại đó vân sáng bậc k hoặc 3k. Nếu tăng khoảng cách [tex]S_{1}S_{2}[/tex] thêm 2b thì tại M là?
Bài 4: trong thí nghiệm I âng thực hiện ánh sáng đơn sắc có bước sóng [tex]\lambda 1[/tex]=0,7 micromet. Trên đoạn MN của màn quan sát (MN[tex]\perp[/tex] với các vab6 giao thoa) có 5 vân sáng mà tại M và N là các vân sáng. khi thực hiện đồng thời với hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng [tex]\lambda 1[/tex] và [tex]\lambda 2[/tex]=0,4 micromet thì tại M không có màu của vân trung tâm, số vân sáng đếm được trên đoạn MN là?

Dạ em cảm ơn! 


8  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / LUYỆN THI ĐẠI HỌC / Mạch LC vào lúc: 05:01:20 PM Ngày 27 Tháng Một, 2015
Dạ cho em hỏi
Hai mạch dao động điện từ lí tưởng đang có dao động điện tử tự do. Diện tích của từ trong mạch dao động thứ nhất và thứ hai lần lượt là [tex]q_{1}[/tex] và [tex]q_{2}[/tex] voi[tex]4q_{1^{2}}[/tex]+[tex]q_{2^{2}}[/tex]=[tex]2,9.10^{-17}[/tex]
, q tính bằng C. Ở thời điểm t, điện tích của tụ và cường độ dòng điện trong mạch thứ nhất lần lượt là [[tex]10^{-9}[/tex] và 6 mA, cường độ dòng điện trong mạch thứ hai có độ lớn bằng bao nhiêu 
9  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / LUYỆN THI ĐẠI HỌC / Mạch LC vào lúc: 07:13:45 PM Ngày 17 Tháng Một, 2015
Dạ cho em hỏi
Mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần và hai tụ điện có điện dung C1=C2 mắc nối tiế, hai bản tụ C1 được mắc nối tiếp với nhau bằng 1 khóa K.Ban đầu khóa K mở thì điện áp cực đại hai đầu cuộn dây là 8 căn 6. Sau đó đúng vào thời điểm qua cuộn dây bằng giá trị hiệu dụng thì đóng khóa K lại, điện áp cực đại hai đầu cuộn dây sau khi đóng khóa K lại
10  CÁC KHOA HỌC KHÁC / TOÁN HỌC / hình giải tích vào lúc: 09:00:05 AM Ngày 21 Tháng Mười Hai, 2014
Cho A(-1;6;6),B(3;-6;-2). Tìm M thuộc mp(Oxy) sap cho MA+MB nhỏ nhất.Em cảm ơn!
 
Trang: 1

Tắt bộ gõ tiếng Việt [F12] Bỏ dấu tự động [F9] TELEX VNI VIQR VIQR* kiểm tra chính tả Đặt dấu âm cuối
Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006, Simple Machines LLC © 2006 - 2012 Thư Viện Vật Lý.