Giai Nobel 2012
08:29:44 PM Ngày 31 Tháng Một, 2023 *

Chào mừng bạn đến với Diễn Đàn Vật Lý.

Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.
Hay bạn đã đăng ký nhưng cần gửi lại email kích hoạt tài khoản?
Vui lòng nhập tên Đăng nhập với password, và thời gian tự động thoát

Lưu ý: Đây là diễn đàn của Thư Viện Vật Lý. Tài khoản ở Diễn Đàn Vật Lý khác với tài khoản ở trang chủ Thuvienvatly.com. Nếu chưa có tài khoản ở diễn đàn, bạn vui lòng tạo một tài khoản (chỉ mất khoảng 1 phút!!). Cảm ơn các bạn.
Phòng chát chít
Bạn cần đăng nhập để tham gia thảo luận
Vật lý 360 Độ
Khi dòng điện tác dụng lên nam châm
08/06/2022
Nhận thức lịch sử về nam châm
28/05/2022
Photon là gì?
25/07/2021
Lược sử âm thanh
28/02/2021
Đồng hồ nước Ktesibios
03/01/2021
Tic-tac-toe
05/12/2020

follow TVVL Twitter Facebook Youtube Scirbd Rss Rss
  Trang chủ Diễn đàn Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  


Quy định cần thiết


Chào mừng các bạn đến với diễn đàn Thư Viện Vật Lý
Mới tham gia nhóm trên Facebook >> TẠI ĐÂY <<

  Xem các bài viết
Trang: 1 2 3 4 5 6 »
1  CÁC KHOA HỌC KHÁC / TOÁN HỌC / Hinh chóp vào lúc: 02:52:49 PM Ngày 16 Tháng Mười Một, 2014
Cho hình chóp tam giác đều SABC với SA = 2a,  AB = a, Gọi H là hình chiếu vuông góc của điểm A trên cạnh SC. Chứng minh SC vuông góc với mặt phẳng (ABH). Tính thể tích khối chóp SABH theo a.

Mọi người giúp mình trả lời với.
2  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: Điện xoay chiều vào lúc: 12:00:27 PM Ngày 27 Tháng Mười, 2014
1.Một mạch điện xoay chiều gốm một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L_1 mắc nối tiếp với cuộn dây thứ 2 có độ tự cảm L_2 = 1/2[tex]\pi[/tex] (H) và điện trở trong r = 50 ([tex]\Omega[/tex]). Đặt vào 2 đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều u = 130[tex]\sqrt{2}[/tex] cos(100[tex]\pi[/tex]t) (V) thì cướng độ hiệu dụng trong mạch là 1 (A). Để điện áp giữa 2 đầu cuộn dây thứ 2 đạt giá trị lớn nhất thì phải mắc thêm một tụ có điện dung tính theo mF là ?

2.Mạch điện Ab nối tiếp theo thứ tự R = 40 ([tex]\Omega[/tex]); tụ điện có điện dung C = 500/(2[tex]\pi[/tex]) [tex]\mu[/tex]F và cuộn dây. Khi đặt vào 2 đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều thì u_AM = 80 cos(100[tex]\pi[/tex]t) (V); u_MB = 200 [tex]\sqrt{2}[/tex] cos (100[tex]\pi[/tex]t + 7[tex]\pi[/tex]/12) (V) (M là điểm giữa tụ điện và cuộn dây). Độ tự cảm của cuộn dây có giá trị ?


Mọi người giúp mình trả lời với.
 
 


 
3  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Điện xoay chiều vào lúc: 08:41:37 PM Ngày 26 Tháng Mười, 2014
1.Một mạch điện xoay chiều gốm một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L_1 mắc nối tiếp với cuộn dây thứ 2 có độ tự cảm L_2 = 1/2[tex]\pi[/tex] (H) và điện trở trong r = 50 ([tex]\Omega[/tex]). Đặt vào 2 đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều u = 130[tex]\sqrt{2}[/tex] cos(100[tex]\pi[/tex]t) (V) thì cướng độ hiệu dụng trong mạch là 1 (A). Để điện áp giữa 2 đầu cuộn dây thứ 2 đạt giá trị lớn nhất thì phải mắc thêm một tụ có điện dung tính theo mF là ?

2.Mạch điện Ab nối tiếp theo thứ tự R = 40 ([tex]\Omega[/tex]); tụ điện có điện dung C = 500/(2[tex]\pi[/tex]) [tex]\mu[/tex]F và cuộn dây. Khi đặt vào 2 đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều thì u_AM = 80 cos(100[tex]\pi[/tex]t) (V); u_MB = 200 [tex]\sqrt{2}[/tex] cos (100[tex]\pi[/tex]t + 7[tex]\pi[/tex]/12) (V) (M là điểm giữa tụ điện và cuộn dây). Độ tự cảm của cuộn dây có giá trị ?

Mọi người giúp mình trả lời với.
 
 


 
4  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: Dao động điều hoà vào lúc: 08:33:27 PM Ngày 20 Tháng Mười, 2014

2.Một con lắc lò xo nằm ngang gồm k = 100 N/m, m = 100 g. Ban đầu vật m được giữ ở vị trí lò xo nén 4 cm, đặt vật m' = 3m tại vị trí cân bằng O của m. Buông nhẹ m sau đó 2 vật va chạm hoàn toàn mềm (luôn dính chặt vào nhau). Bỏ qua mọi ma sát, lấy  [tex]\pi ^{2}[/tex] = 10. Quãng đường vật m đi được sau 41/60 s kể từ khi thả là?


Mọi người giúp mình trả lời với.

 
5  CÁC KHOA HỌC KHÁC / SINH HỌC / Trả lời: Tỉ lệ kiểu gen dị hợp vào lúc: 12:04:28 PM Ngày 17 Tháng Mười, 2014

Phép lai P:  AAaa lai với Aaaa tỉ lể cây có tỉ lệ cây có kiểu gen dị hợp ở F_1 là?

A. 1/12       B. 11/12      C.34/36      D.10/12


Mọi người giúp mình trả lời với. 
6  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Dao động điều hoà vào lúc: 12:37:22 PM Ngày 16 Tháng Mười, 2014
1. Một con lắc lò xo dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với chu kì 0,4 s. Biết trong mổi chu kì dao động, thời gian lò xo bị dãn lớn gấp 2 lần thời gian lò xo bị nén. Lấy g = [tex]\pi ^{2}[/tex] [tex]m/s^{2}[/tex]. Quãng đường đi được dài nhất trong thời gian 16/15 s là?

2.Một con lắc lò xo nằm ngang gồm k = 100 N/m, m = 100 g. Ban đầu vật m được giữ ở vị trí lò xo nén 4 cm, đặt vật m' = 3m tại vị trí cân bằng O của m. Buông nhẹ m sau đó 2 vật va chạm hoàn toàn mềm (luôn dính chặt vào nhau). Bỏ qua mọi ma sát, lấy  [tex]\pi ^{2}[/tex] = 10. Quãng đường vật m đi được sau 41/60 s kể từ khi thả là?

Mọi người giúp mình trả lời với.

 
7  CÁC KHOA HỌC KHÁC / SINH HỌC / Tỉ lệ kiểu gen dị hợp vào lúc: 12:45:55 PM Ngày 11 Tháng Mười, 2014
Phép lai P:  AAaa lai với Aaaa tỉ lể cây có tỉ lệ cây có kiểu gen dị hợp ở F_1 là?
A. 1/12       B. 11/12      C.34/36      D.10/12
8  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Điện xoay chiều vào lúc: 08:51:50 PM Ngày 08 Tháng Mười, 2014
1. Dòng điện xoay chiều hình sin chạy qua một đoạn mạch có biểu thức  [tex]i = 2 sin (10\pi t-\pi /2)[/tex] (A). Tính từ lúc t = 0, thì điện lượng chuyển qua một tiết diện thẳng của dây dẫn trong thời gian 0,05 s tính theo C là?

2.Dòng điện xoay chiều hình sin chạy qua một đoạn mạch có biểu thức là [tex]i = I_0 sin (10\pi t-\pi /2)[/tex] (A). Tình từ lúc t = 0, điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn của đoạn mạch đó trong thời gian bằng nửa chu kì của dòng điện là 100 mC. Giá trị của [tex]I_0[/tex] theo đơn vị A là?

3.Cho dòng điện xoay chiều i = [tex]i = 2\sqrt{2} cos (\omega t + \varphi )[/tex] (A) chạy qua điện trở thuần R. Nếu mắc nối tiếp R với một điốt bán dẫn thì giá trị hiệu dụng của dòng đện này là?

4. Cho dòng điện [tex]i = 2\sqrt{2} cos^{2} (100\pi t + \pi /4)[/tex] (A) chạy qua điện trở thuần R. Cường độ hiệu dụng của dòng này?

Mọi người giúp mình trả lời với.


  
9  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: Sóng cơ vào lúc: 08:08:38 PM Ngày 04 Tháng Mười, 2014

2.Một sóng ngang truyền theo phương x với pt: [tex]u_M = a sin[ 2\pi (t/4 - x/10)] (cm)[/tex] với [tex]u_M[/tex] là li độ của một phần tử M mà VTCB của nó có toạ độ x (cm). Trong khoảng thời gian 2 s sóng truyền được?

3. Sóng dừng trên sợi dây đàn hồi với tần số 20 Hz; vận tốc truyền sóng 2,4 m/s. Tại điểm O là 1 nút và tại N trên dây gần O nhất có biên độ dao động bằng một nửa biên độ tại bụng. Điểm N cách bụng gần nhất là?

4.Ở mặt thoáng của một chất lỏng có 2 nguồn kết hợp A và B cách nhau 20 cm, dao động theo phương thẳng đứng với pt u_A = 2 cos(40 pi t) và u_B = 2 cos(40 pi t + pi) (u_A và u_B tính bằng mm, t tính bằng s). Biết tốc độ truền sóng trên mặt thoáng chất lỏng là 30 cm/s. Xét hình vuông AMNB thuộc mặt thoáng chất lỏng. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn BM là?
 

Mọi người giúp mình trả lời với.   
10  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Sóng cơ vào lúc: 12:25:21 PM Ngày 04 Tháng Mười, 2014
1.Một nguồn O dao động với f = 50 Hz tạo ra sóng trên mặt nước có biên độ A = 3 cm. Biết v = 75 cm/s. Tại thời điểm t_1 li độ tại O bằng 1,5 cm. Vào thời điểm t_2 = (t_1 + 2,005) s, tốc độ tại M (MO = 5cm). tính theo m/s là?

2.Một sóng ngang truyền theo phương x với pt: [tex]u_M = a sin[ 2\pi (t/4 - x/10)] (cm)[/tex] với [tex]u_M[/tex] là li độ của một phần tử M mà VTCB của nó có toạ độ x (cm). Trong khoảng thời gian 2 s sóng truyền được?

3. Sóng dừng trên sợi dây đàn hồi với tần số 20 Hz; vận tốc truyền sóng 2,4 m/s. Tại điểm O là 1 nút và tại N trên dây gần O nhất có biên độ dao động bằng một nửa biên độ tại bụng. Điểm N cách bụng gần nhất là?

4.Ở mặt thoáng của một chất lỏng có 2 nguồn kết hợp A và B cách nhau 20 cm, dao động theo phương thẳng đứng với pt u_A = 2 cos(40 pi t) và u_B = 2 cos(40 pi t + pi) (u_A và u_B tính bằng mm, t tính bằng s). Biết tốc độ truền sóng trên mặt thoáng chất lỏng là 30 cm/s. Xét hình vuông AMNB thuộc mặt thoáng chất lỏng. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn BM là?

Mọi người giúp mình trả lời với.   
11  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Sóng cơ vào lúc: 12:23:45 PM Ngày 27 Tháng Chín, 2014
1. Tại 2 điểm A,B trên mặt nước có 2 nguồn sóng dao động các pt lần lượt: u_1 = 10 cos(10[tex]\pi[/tex]t) cm; u_2 = 10 cos(10[tex]\pi[/tex]t+[tex]\pi[/tex]/3) cm. Biết vận tốc truyền sóng là v = 0,5 m/s và biên độ sóng do mỗi nguồn tạo ra được xem là không đổi trong quá trình sóng truyền. Tìm biên độ dao động tại điểm M với MA = 30 cm; MB = 13,75 cm.  

2.Một sợi dây đàn hồi chiều dài L có 2 đầu cố định. Khi tăng chiều dài của dây thêm 1 đoạn 2d thì tần số tần số của âm cơ bản do dây phát ra là 10 Hz; khi giảm chiều dài của dây 1 đoạn d thì tần số của âm cơ bản do dây phát ra là 30 Hz. Xem tốc độ truyền sóng không đổi. Tìm tần số của âm thứ 2 do dây lúc đầu phát ra.

3.Trong một thí nghiệm về sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi có 2 đầu cố định, tần số dao động của nguồn thay đổi được. Khi tần số là 45 Hz thì trên dây có sóng dừng. Tăng dần tần số tới 54 Hz thì trên dây mới lại có sóng dừng. Số nút sóng trên dây ứng với tần số 54 Hz.  

4. Hai nguồn sóng mặt nước kết hợp S_1,S_2 tạo hệ vân giao thoa trên mặt nước. Xét 2 điểm M có MS_1 = 14 cm; MS_2 = 8 cm và N có NS_1 = 7 cm; NS_2 = 13 cm. Biết giữa M và N có 6 đường cực đại và N là cực tiểu. Tính bước sóng và cho biết 2 nguồn ngược pha hay cùng pha?    

Mọi người giúp mình trả lời với.  
12  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Sóng cơ vào lúc: 10:19:05 PM Ngày 25 Tháng Chín, 2014
Một sợi dây đàn hồi chiều dài L có 2 đầu cố định. Khi tăng chiều dài của dây thêm 1 đoạn 2d thì tần số tần số của âm cơ bản do dây phát ra là 10 Hz; khi giảm chiều dài của dây 1 đoạn d thì tần số của âm cơ bản do dây phát ra là 30 Hz. Xem tốc độ truyền sóng không đổi. Tìm tần số của âm thứ 2 do dây lúc đầu phát ra.

Mọi người giúp mình trả lời với.   
13  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Sóng cơ học vào lúc: 08:11:30 PM Ngày 22 Tháng Chín, 2014
1.Sóng có pt nguồn tại O là u = cos (10[tex]\pi[/tex]t) (cm;s), vận tốc truyền sóng là 20 cm/s. Xét 2 điểm A,B nằm trên mặt phẳng truyền sóng, với OA = OB = AB = 20 cm. Số điểm cùng pha với nguồn trên đoạn AB là?   

2.Sóng có pt nguồn tại O là u = cos (10[tex]\pi[/tex]t) (cm;s), vận tốc truyền sóng là 20 cm/s. Xét 2 điểm A,B nằm trên mặt phẳng truyền sóng, với OA = OB = AB = 80 cm. Số điểm ngược pha với nguồn trên đoạn AB là?   

3.Sóng có pt nguồn tại O là u = cos 15 ([tex]\pi[/tex]t)(cm;s), vận tốc truyền sóng là 30 cm/s. Xét 2 điểm A,B nằm trên mp truyền sóng với AB = 50 cm; OA = 40 cm; OB = 30 cm. Số điểm cùng pha và ngược pha với nguồn trên đoạn AB lần lượt là?

Mọi người giúp mình trả lời với.

14  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Âm cơ bản và hoạ âm vào lúc: 08:03:31 PM Ngày 20 Tháng Chín, 2014
1.Một ống thuỷ tinh dựng đứng, đầu dưới kín, đầu trên hở, chứa nước. Thay đổi cột nước làm cho chiều cao cột không khí trong ống có thể thay đổi trong khoảng từ 45 cm đến 85 cm. Một âm thoa dao động trên miệng ống với tần số 680 Hz. Biết tốc độ truyền âm trong không khí là 340 m/s. Lúc có cộng hưởng âm thì tần số của âm thoa ứng với hoạ âm bậc mấy của âm cơ bản do ống này phát ra.

2.Một âm thoa dao động với tần số 1360 Hz trên miệng ống dựng đứng với đầu dưới kín, đầu trên hở. Thay đổi dần chiều cao cột không khí trong ống từ 45 cm đến 85 cm. Biết tốc độ truyền âm trong không khí là 340 m/s. Trong thí nghiệm trên, khi có cộng hưởng âm lần thứ hai thì tần số của âm thoa ứng với hoạ âm bậc mấy của âm cơ bản do ống này phát ra.

Mọi người giúp mình trả lời với.       
15  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: Khoảng thời gian trong sóng dừng vào lúc: 10:07:11 PM Ngày 18 Tháng Chín, 2014

2.A là nút, B là bụng gần A nhất. C thuộc đoạn AB. Biết AB = 4 BC và f = 1/3 Hz. Tìm khoảng thời gian ngắn nhất giữa 2 lần li độ dao động của phần tử B có độ lớn bằng biên độ C?

3.A là nút, B là bụng gần A nhất. C thuộc đoạn AB. Biết AB = 5 BC. Tìm khoảng thời gian ngắn nhất giữa 2 lần li độ dao động của phần tử B có độ lớn bằng biên độ C? 


Mọi người giúp mình trả lời với.   
Trang: 1 2 3 4 5 6 »

Tắt bộ gõ tiếng Việt [F12] Bỏ dấu tự động [F9] TELEX VNI VIQR VIQR* kiểm tra chính tả Đặt dấu âm cuối
Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006, Simple Machines LLC © 2006 - 2012 Thư Viện Vật Lý.