Giai Nobel 2012
09:45:59 AM Ngày 26 Tháng Năm, 2022 *

Chào mừng bạn đến với Diễn Đàn Vật Lý.

Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.
Hay bạn đã đăng ký nhưng cần gửi lại email kích hoạt tài khoản?
Vui lòng nhập tên Đăng nhập với password, và thời gian tự động thoát

Lưu ý: Đây là diễn đàn của Thư Viện Vật Lý. Tài khoản ở Diễn Đàn Vật Lý khác với tài khoản ở trang chủ Thuvienvatly.com. Nếu chưa có tài khoản ở diễn đàn, bạn vui lòng tạo một tài khoản (chỉ mất khoảng 1 phút!!). Cảm ơn các bạn.
Phòng chát chít
Bạn cần đăng nhập để tham gia thảo luận
Vật lý 360 Độ
Photon là gì?
25/07/2021
Lược sử âm thanh
28/02/2021
Đồng hồ nước Ktesibios
03/01/2021
Tic-tac-toe
05/12/2020
Sao neutron to bao nhiêu?
18/09/2020
Giải chi tiết mã đề 219 môn Vật Lý đề thi TN THPT 2020 (đợt 2)
04/09/2020

follow TVVL Twitter Facebook Youtube Scirbd Rss Rss
  Trang chủ Diễn đàn Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  


Quy định cần thiết


Chào mừng các bạn đến với diễn đàn Thư Viện Vật Lý
Mới tham gia nhóm trên Facebook >> TẠI ĐÂY <<

  Xem các bài viết
Trang: 1 2 3 4 5
1  GIẢI TRÍ / GIAO LƯU - HÀNH LANG THƯ VIỆN / Trả lời: Báo điểm thi đại học 2013 vào lúc: 09:57:20 PM Ngày 29 Tháng Bảy, 2013
Anh mark_bk99 học Bk HN hay SG vậy?

Không nhầm thì ở SG thì phải
2  CÁC KHOA HỌC KHÁC / HÓA HỌC / Trả lời: kim loại vào lúc: 08:28:33 AM Ngày 02 Tháng Năm, 2013
câu 3: R là Cu. M=63,54 nhưng thường làm tròn thanh 64 để tính toán
3  CÁC KHOA HỌC KHÁC / HÓA HỌC / Trả lời: Một câu đồng phân thắc mắc vào lúc: 10:26:02 AM Ngày 26 Tháng Tư, 2013
 aminoaxit co dạng (NH2)x-R-(COOH)y nên ko có NH2COOH
trường hợp 4C-2C có 4 công thức và 3C-3C có 1 công thức
tổng là 5
4  CÁC KHOA HỌC KHÁC / HÓA HỌC / Trả lời: Hoá vô cơ khó vào lúc: 06:43:06 AM Ngày 20 Tháng Tư, 2013
Nhờ mn giúp đỡ em
Một dung dịch HA có nồng độ 0,373% có khối lượng riêng bằng 1,000g/ml và pH = 1,7 . Khi pha loãng gấp đôi thì pH=1,89
1.Xác định hằng số ion hoá Ka của axít
2. Xác định khối lượng mol và công thức của axit này . Thành phần nguyên tố của axit là Hiđro bằng 1,46% , oxi bằng 46,72% và một nguyên tố X chưa biết (% còn lại)

gọi [HA]=x có pt HA----> [tex]H^{+}+ A^{-}[/tex]
[tex]K_{a}=\frac{[H+][A-]}{[HA]}[/tex] các nồng độ này đc xác định khi ở trang thái cân bằng
ctex]\Leftrightarrow[/tex] [tex]\frac{0,02^{2}}{x-0,02}=\frac{0,0129^{2}}{0,5x-0,0129}[/tex]---> x=0,0545---> ka=0,0116
b,
giả sử có 1lit dd axit HA có [tex]m_{HA}=3,73[/tex], [tex]n_{HA}=0,0545[/tex]---> M=68,4
giả sử có 1 mol axit có [tex]m_{H}=0,0146.68,4=1[/tex]g--> có 1 mol H
[tex]m_{O}=0,4672.68,4=32[/tex]g---> có 2 mol oxi
--->[tex]m_{X}=35,4[/tex] các trường hơp trong HA có 2,3,4,5 mol X đều ko thỏa mãn ---> X=Cl
axit HClO25  CÁC KHOA HỌC KHÁC / HÓA HỌC / Trả lời: hóa hữu cơ cần giúp vào lúc: 05:59:11 AM Ngày 20 Tháng Tư, 2013
Câu 1
Số anken là 3
Số ete là [tex]\dfrac{n(n+1)}{2}[/tex] với n là số ancol -> có 6 ete
Chọn D

Câu 2
2 andehit CT là [tex]C_nH_{2n}O \rightarrow \ anken \ C_nH_{2n}[/tex]
[tex]n_{anken}=\dfrac{0,08}{n}=n_{andehit} \rightarrow 14n+16=\dfrac{1,6n}{0,08} \rightarrow n=2,67[/tex]
Chọn B

Câu 3
[tex]n_{glixerin}=0,1 \\ n_{CH_3COOH}=0,15 \rightarrow[/tex] axit hết
Sản phẩm là [tex](CH_3COO)_3C_3H_5: \ 0,05 \ mol \rightarrow m=218.0,05.0,6=6,54[/tex]

cảm ơn bạn ,nhưng bạn xem lại cấu 1 hộ t với vì đáp án là 8 bạn xem chỗ nhiệt độ thay đổi đó liệu có thêm ete nào ko ,
o 140 độ C thu được 6 ete, ở 180 độ C thu được 2 anken ở đây tạo ra 2 anken: eten và propen---> tổng là 8
6  CÁC KHOA HỌC KHÁC / HÓA HỌC / Trả lời: Bài tập về Kim loại vào lúc: 07:46:55 PM Ngày 11 Tháng Tư, 2013
Không giống ĐA rùi bạn ạ
chết nhầm đấy là lượng ít nhất nên loại đáp án B
đề ko cho tỷ lệ 2 khí nên chỉ có thể chặn khoảng giá trị m mình thấy 3 đáp án kia đều được bạn xem lại hộ tí
7  CÁC KHOA HỌC KHÁC / HÓA HỌC / Trả lời: Bài tập về Kim loại vào lúc: 06:49:41 PM Ngày 11 Tháng Tư, 2013
0,75 m chất rắn--> [tex]m_{Fe}[/tex]pứ=0,25m--->Fe2+
số mol sắt nhiều nhất khi tạo NO2
nên [tex]2H^{+}+NO3^{-}+e-->NO2+H2O[/tex]
      0,7                          0,35
có  [tex]2\frac{0,25m}{56}<0,35[/tex]
m<39,2
chọn B ko biết đúng ko
8  CÁC KHOA HỌC KHÁC / HÓA HỌC / Trả lời: Hóa vô cơ vào lúc: 11:20:44 PM Ngày 10 Tháng Tư, 2013
chỉ chứa muối sunfat nên phản ưng tạo SO2 và có 5x=2y
4[tex]H^{+}+SO4^{-2}+2e--> SO2+2H2O[/tex]
2y                            y
e cho = e nhận=y
chọn B
9  CÁC KHOA HỌC KHÁC / HÓA HỌC / Trả lời: Một câu hỗn hợp kim loại cần giúp đỡ vào lúc: 04:30:16 PM Ngày 07 Tháng Tư, 2013
Hoà tan hoàn toàn 13,6 gam hỗn hợp bột X gồm FexOy và Cu bằng dung dịch HNO3 loãng (dư). Sau phản ứng thu được 2,24 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) và dung dịch chứa 43 gam hỗn hợp muối. Phần trăm khối lượng của Cu trong X là (47,06%)

Chắc dạng bài này mình còn post nhiều nhiều nữa quá 
làm nhanh thấy 56+16+64=136---> Cu=0,1 mol %=47,06
hoặc làm
[tex]n_{Fe}=a,n_{O}=b,n_{Cu}=c[/tex]
bảo toàn e và giải hệ 3 ẩn có lẽ đơn giản hơn 47,06%
10  CÁC KHOA HỌC KHÁC / HÓA HỌC / Trả lời: Hóa Hữu Cơ (P) vào lúc: 06:27:28 PM Ngày 02 Tháng Tư, 2013
Theo đề nó là axit C6H5CH2COOH là 3 chất .. còn nữa thì mình chưa rõ _ _!
Thân L.Lawliet
các chất dạng phenol nữa
nham
11  CÁC KHOA HỌC KHÁC / HÓA HỌC / Trả lời: Hóa Hữu Cơ (P) vào lúc: 04:31:55 PM Ngày 02 Tháng Tư, 2013
Theo đề nó là axit C6H5CH2COOH là 3 chất .. còn nữa thì mình chưa rõ _ _!
Thân L.Lawliet
các chất dạng phenol nữa
12  CÁC KHOA HỌC KHÁC / HÓA HỌC / Trả lời: Hóa hữu cơ cần giúp vào lúc: 11:20:47 PM Ngày 27 Tháng Ba, 2013
đốt hai hiđrôcacbon đồng đẳng cần 13,664l o2 đktc thu được sản phẩm,cho sản phẩm qua dung dịch Ca(OH)2 dư thu đươc 4,8g kết tủa
a) xác địn đãy đồng đẳng hai hidrocacbon?
b) tìm công thứ phân tử mỗi hidrocacbon biết chúng cách nhau một đồng đẳng
[tex]n_{CO2}=n_{CaCO3}=0,048[/tex]
[tex]n_{O2}=0,61[/tex] bảo toàn oxi [tex]n_{H2O}=(n_{O2}-n_{CO2}).2=1,124[/tex] cách làm là vậy
nhưng số mol ở đây quá lêch nhau không ra chất gì
bạn xem lại đề xem

13  CÁC KHOA HỌC KHÁC / HÓA HỌC / Trả lời: bài tập hóa hữu cơ vào lúc: 11:13:47 PM Ngày 27 Tháng Ba, 2013
2 bài này cùng cách làm
từ số mol kết tủa tính được số mol ankin, số mol brom tính được anken, lấy tổng số mol khí trừ đi ra ankan rồi tính % thôi bạn
mấy cái tính toán đơn giản này  bạn tự tính
14  CÁC KHOA HỌC KHÁC / HÓA HỌC / Trả lời: bài toán dung dịch muối cacbonat nhờ giải giùm vào lúc: 10:04:43 PM Ngày 26 Tháng Ba, 2013
thế thì đáp án sai rồi, tập dần với thói quen sửa đáp án đi c
15  CÁC KHOA HỌC KHÁC / HÓA HỌC / Trả lời: bài toán dung dịch muối cacbonat nhờ giải giùm vào lúc: 07:49:43 PM Ngày 26 Tháng Ba, 2013
quên mất tớ ghi nhầm đề rồi phải là nhỏ tư từ muối vào axit cậu xem lại hộ mình với nhé
mấy vấn đề này gặp rất nhiều trong topic rồi mà
khi nhỏ từ từ K2CO3 vào HCl thì phản ứng tạo khí luôn vì nhỏ từ từ từng lượng nhỏ K2CO3 vào trong dd với lượng lớn dư axit nên pư tạo luôn ra khí
ở bài này 0,03HCL tạo 0,015 CO2 đáp án C
Trang: 1 2 3 4 5

Tắt bộ gõ tiếng Việt [F12] Bỏ dấu tự động [F9] TELEX VNI VIQR VIQR* kiểm tra chính tả Đặt dấu âm cuối
Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006, Simple Machines LLC © 2006 - 2012 Thư Viện Vật Lý.