Giai Nobel 2012
11:31:42 AM Ngày 18 Tháng Mười, 2021 *

Chào mừng bạn đến với Diễn Đàn Vật Lý.

Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.
Hay bạn đã đăng ký nhưng cần gửi lại email kích hoạt tài khoản?
Vui lòng nhập tên Đăng nhập với password, và thời gian tự động thoát

Lưu ý: Đây là diễn đàn của Thư Viện Vật Lý. Tài khoản ở Diễn Đàn Vật Lý khác với tài khoản ở trang chủ Thuvienvatly.com. Nếu chưa có tài khoản ở diễn đàn, bạn vui lòng tạo một tài khoản (chỉ mất khoảng 1 phút!!). Cảm ơn các bạn.
Phòng chát chít
Bạn cần đăng nhập để tham gia thảo luận
Vật lý 360 Độ
Photon là gì?
25/07/2021
Lược sử âm thanh
28/02/2021
Đồng hồ nước Ktesibios
03/01/2021
Tic-tac-toe
05/12/2020
Sao neutron to bao nhiêu?
18/09/2020
Giải chi tiết mã đề 219 môn Vật Lý đề thi TN THPT 2020 (đợt 2)
04/09/2020

follow TVVL Twitter Facebook Youtube Scirbd Rss Rss
  Trang chủ Diễn đàn Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  


Quy định cần thiết


Chào mừng các bạn đến với diễn đàn Thư Viện Vật Lý
Mới tham gia nhóm trên Facebook >> TẠI ĐÂY <<

  Xem các bài viết
Trang: 1 2 »
1  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / LUYỆN THI ĐẠI HỌC / Bài dao động cơ cần giúp đỡ vào lúc: 06:00:46 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2013
Một lò xo nhẹ, dài tự nhiên 20 cm, dãn ra 1 cm dưới tác dụng của lực kéo 0,1N. Đầu trên của lò xo gắn vào điểm O, đầu dưới treo vật nặng 10 gam. Hệ đang đứng yên. Quay lò xo quanh trục thẳng đứng qua O với một tốc độ góc không đổi, thì thấy trục lò xo làm với phương thẳng đứng góc 60 độ. Lấy g=10m/s2. Chiều dài của lò xo và tốc độ quay xấp xỉ bằng
A. 20cm; 15 vòng/s            B. 22cm; 15 vòng/s                C. 20cm; 1,5 vòng/s                D. 22cm: 1,5 vòng/s

Một vật A có m1 = 1kg nối với vật B có m2 = 4,1 kg bằng lò xo nhẹ có k=625 N/m. Hệ đặt trên bàn nằm ngang, sao cho B nằm trên mặt bàn và trục lò xo luôn thẳng đứng. Kéo A ra khỏi vị trí cân bằng một đoạn 1,6 cm rồi buông nhẹ thì thấy A dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Lấy g =9,8 m/s2. Lưc tác dụng lên mặt bàn có giá trị lớn nhất và nhỏ nhất là
A.19,8 N; 0,2 N                     B.50 N; 40,2 N                       C. 60 N; 40 N                            D. 120 N; 80 N
2  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Bài dao động cơ cần giúp đỡ vào lúc: 10:47:42 AM Ngày 15 Tháng Sáu, 2013
Con lắc lò xo nhẹ có độ cứng k=50 N/m, vật nhỏ khối lượng m=200g dao động điều hòa tự do với biên độ 4 cm trên mặt phẳng ngang. Khi vật đi qua vị trí cân bằng ta đặt nhẹ vật nhỏ có khối lượng m1= 200 g lên vật m. Hai vật dính vào nhau và cùng dao động. Lấy π2=10,   khoảng thời gian ngắn nhất để các vật đi được quãng đường 4 cm
A.0,1 s   B.√2/10 s   C.0,2 s   D. √2/5   
3  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Nhờ giúp hai câu sóng dừng vào lúc: 08:30:56 PM Ngày 28 Tháng Năm, 2013
Trên một sợi dây dài có sóng dừng, khoảng cách giữa một điểm nút và điểm bụng liền kề là 6 cm. Lúc phần tử tại điểm bụng M dao động với tốc độ cực đại là 50 cm/s thì phần tử tại điểm N trên dây cách M một khoảng 2 cm đang có tốc độ là
A.25√3 cm/s              B.25√2 cm/s          C.25 cm/s             D.50 cm/s


Trên một sợi dây dài có sóng dừng, trong thời gian 5s có 400 lần sợi dây có dạng thẳng. Bề rộng của bụng sóng là 8 cm. Hai điểm trên dây dao động có biên độ 2 cm và 2√2 cm gần nhau nhất cách nhau 6 cm. Tốc độ truyền sóng trên dây
A.28,8 m/s   B.57,6 m/s   C.115,2 m/s   D.27,8 m/s
4  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Bài dao động cơ cần giải giúp vào lúc: 09:50:44 AM Ngày 22 Tháng Năm, 2013
Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình: x = 20cos(πt1 - 5pi/6 ) (cm) Tại thời điểm t1 gia tốc của chất điểm có giá trị cực tiểu. Tại thời điểm t2 = t1 + ∆t  (trong đó t2 < 2013T) thì tốc độ của chất điểm là 10π cm/s. Giá trị lớn nhất của ∆t là
A. 4024,75s.   B. 4024,25s.   C. 4025,25s.   D. 4025,75s.
 
5  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Nhờ giúp bài phóng xạ vào lúc: 09:53:00 AM Ngày 30 Tháng Tư, 2013


Lúc đầu 1 nguồn phóng xạ côban có 8.10^10 hạt nhân phân rã mỗi ngày. Tính số hạt nhân Co của nguồn đó phân rã trong 3 ngày vào thời gian 12 năm sau đó biết chu kì bán rã T=4 năm.
A. 3.10^10                 B. 10^10                            C.  6.10^10                          D. Đsố khác
6  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Nhờ giúp bài sóng cơ vào lúc: 09:52:47 AM Ngày 07 Tháng Tư, 2013
Trong thí nghiệm giao thoa trên mặt nước với hai nguồn A,B cùng biên độ 2 cm, cùng tần số và cùng pha. Coi biên độ sóng không đổi, hai sóng truyền đi có bước sóng 2 cm. Tại điểm P trên mặt nước có hiệu đường đi từ P đến hai nguồn A,B là 5 cm. Gọi Q là điểm đối xứng với P qua trung điểm O của AB. Số điểm dao động với biên độ bằng 1 cm trên đoạn PQ là
                                      A. 6                        B. 12            C. 8               D. 10
7  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: Nhờ mọi người giúp bài sóng cơ vào lúc: 07:32:11 PM Ngày 04 Tháng Tư, 2013
thầy ơi đáp án D
8  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Nhờ mọi người giúp bài sóng cơ vào lúc: 04:39:37 PM Ngày 04 Tháng Tư, 2013
Quả cầu nhỏ chạm mặt nước tại O và dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Từ O có những gợn sóng tròn lan rộng ra xung quanh. Biết phần tử tại điểm M trên mặt nước, cách O một khoảng OM = 2 cm, dao động với phương trình uM = 4cos40πt, t tính bằng giây. Bỏ qua mọi mất mát năng lượng, tốc truyền sóng trên mặt nước là 80 cm/s. Tốc độ dao động của phần tử tại điểm N trên mặt nước, cách O một khoảng ON =8 cm, tại thời điểm t = 1/240 s là
   40π√3  mm/s
   80π mm/s
   40π√2  mm/s
   40π mm/s
9  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Nhờ giúp bài sóng cơ vào lúc: 10:44:40 AM Ngày 04 Tháng Tư, 2013
Trên một sợi dây đàn hồi có sóng dừng, biên độ tại bụng sóng là 4 cm. Biết hai phần tử tại hai điểm M, N trên dây có phương trình dao động lần lượt là uM = 2cos(10πt+π/4) (cm) và uN = 2cos(10πt-3π/4) (cm), t tính bằng giây. Vận tốc truyền sóng trên dây là v = 60 cm/s. Khoảng cách ngắn nhất giữa M và N là
   6 cm
   3 cm
   4 cm
   2 cm
10  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: Bài điện và sóng cơ học cần giải đáp vào lúc: 05:03:44 PM Ngày 02 Tháng Tư, 2013
bài 2 hình như ptuan_668 làm nhầm chỗ nào rồi. Đsố là   -9cm/s
11  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Nhờ giúp bài sóng cơ vào lúc: 11:45:18 AM Ngày 02 Tháng Tư, 2013
Trên mặt nước có hai nguồn phát sóng kết hợp S1 và S2 cùng biên độ, cùng tần số f = 20 Hz. Tốc độ truyền sóng v = 2,4 m/s và coi biên độ sóng không đổi trong quá trình lan truyền. Trên mặt nước ta quan sát thấy các vân cực tiểu gồm một đường thẳng và một số đường hyperbol. Gọi I là trung điểm S1S2. Xét hai phần tử tại hai điểm M và N trên đoạn IS2, cách I những khoảng lần lượt là 7 cm và 10 m. Tại thời điểm vận tốc của phần tử M có giá trị là -3√3  cm/s thì vận tốc của phần tử N có giá trị là
   3 cm/s
   -3 cm/s
   9 cm/s
   -9 cm/s
12  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Nhờ giúp bài dao động cơ vào lúc: 09:40:40 PM Ngày 01 Tháng Tư, 2013
Con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng m = 1 kg và lò xo nhẹ có độ cứng k = 100 N/m được treo thẳng đứng vào một điểm cố định. Vật được đặt trên một giá đỡ D. Ban đầu giá đỡ D đứng yên và lò xo dãn 1 cm. Cho D chuyển động nhanh dần đều thẳng đứng xuống dưới với gia tốc a = 1 m/s2. Bỏ qua mọi ma sát và lực cản, lấy g = 10 m/s2. Sau khi rời khỏi giá đỡ, vật m dao động điều hoà với biên độ xấp xỉ bằng
A. 6,08 cm.   B. 9,80 cm.   C. 5,74 cm.   D. 11,49 cm.
13  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Nhờ giúp bài điện xoay chiều khó vào lúc: 08:27:07 AM Ngày 31 Tháng Ba, 2013
Cho đoạn mạch AB gồm hai hộp đen X,Y mắc nối tiếp, trong mỗi hộp chỉ chứa một linh kiện thuộc loại điện trở thuần, cuộn dây hoặc tụ điện. Đặt vào 2 đầu đoạn mạch AB một điện áp xoay chiều uAB=100can6 cos2pift, f thay đổi được. Ban đầu điều chỉnh tần số f=f0 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu hộp X và Y lần lượt là Ux=100V và Uy=200V. Sau đó giữ điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch và giá trị các linh kiện không đổi, tăng f thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch giảm. Hệ số công suất của đoạn mạch AB ở thời điểm ban đầu bằng
A.1                B.0,5                C.1/can2                D.can3/2
Đsố A
14  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Nhờ giúp bài điện xoay chiều vào lúc: 10:31:32 AM Ngày 27 Tháng Ba, 2013
Đặt điện áp xoay chiều ổn định vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Biết điện áp hai đầu đoạn mach AM và điện áp hai đầu đoạn mạch MB lệch pha nhau góc π/3 rad. Tại thời điểm t1 giá trị tức thời của hai điện áp uAM và uMB đều bằng 100V. Lúc đó, điện áp tức thời hai đầu mạch AB có giá trị bằng
   100√2  V
   200 V
   100 V
   100√3 V
Một lò xo có chiều dài tự nhiên AB = 40 cm, khối lượng không đáng kể, đặt trên mặt phẳng nhẵn nằm ngang. Đầu A gắn vật nhỏ có khối lượng 30g, đầu B gắn vật nhỏ có khối lượng 50g. Giữ cố định một điểm C trên lò xo rồi kích thích cho hai vật dao động điều hòa theo phương ngang (trùng với trục lò xo) Biết chu kì của hai vật bằng nhau. Khoảng cách AC lúc lò xo có chiều dài tự nhiên là
   15 cm
   16 cm
   25 cm
        24 cm
15  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / LUYỆN THI ĐẠI HỌC / Trả lời: Nhờ giúp bài điện xoay chiều vào lúc: 08:11:14 PM Ngày 25 Tháng Ba, 2013
sao biết uX=uAB=(uAQ+uPB)/2 vậy bạn
Trang: 1 2 »

Tắt bộ gõ tiếng Việt [F12] Bỏ dấu tự động [F9] TELEX VNI VIQR VIQR* kiểm tra chính tả Đặt dấu âm cuối
Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006, Simple Machines LLC © 2006 - 2012 Thư Viện Vật Lý.